Zachráňme pred barbarmi unikátne biotopy v Kremnickom pohorí

V Kremnickom pohorí, v blízkosti obce Bartošova Lehôtka sa nachádza vzácny lesný mokraďový biotop, ktorý je unikátny tým, že podložná rašelina mokradí v čase zrážok zvyšuje svoj objem a zadržiava tak vodu. V čase suchšom voda v mokradi klesá, ale počas celého roka dokáže zásobovať odtokový potôčik čistou vodou. V jednej z mokradí sa donedávna darilo vo veľkom množstve mäsožravej rastlinke Rosičke okrúhlolistej (lat. Drosera rotundifolia), ktorá je chránená zákonom o ochrane prírody a poškodzovať ju zákon zakazuje, dokonca pri väčšom rozsahu poškodenia aj trestnoprávne a aj trestom väzenia. Podľa odborníkov bol výskyt až nad päťdesiat rastliniek na meter štvorcový a mokraď mala plochu asi tisíc päťsto metrov štvorcových V okolí mokradí sa darí ďalšiemu chránenému živočíchovi a to Salamandre škvrnitej (lat. Salamandra salamandra) a vodný tok v celej časti údolia je jej reprodukčným biotopom, keďže salamandry kladú larvy do vody, kde sa vyvíjajú takmer rok a dýchajú žiabrami. V čase dorastania im žiabre zarastú a začnú dýchať pľúcami, aby sa zmenili na obojživelníky. Výskyt salamandry v jednej lokalite je pravdepodobne najvyšší na celom Slovensku, ide o stovky jedincov a pravdepodobne až nad päťsto kusov. Okrem toho sa v mieste vyskytujú skokany, žaby, užovka hladká a stromová a iné živočíchy.
Pred rokom však došlo k barbarskému činu, banský úrad udelil v utajovanom režime pred verejnosťou povolenie ťažby bentonitu súkromnej firme priamo v centre mokrade. Otvorením ťažby bola rosička úplne zničená takmer na deväťdesiatich percentách pôvodnej mokrade, zostal len zvyšok na jej okraji. Bagrovaním v mokradi odtekala z nej hustá vodná zmes bentonitu a zaniesla v potoku priehlbiny, kde voda spomaľovala tok a tam sa zdržiavali rastúce larvy salamandry. Potravou im bol sladkovodný planktón, ktorý sa množil v kamennom dne toku. Zanesením priehlbní zaniklo i kamenisté dno a larvy sa nemajú čím živiť.
Tento stav už trvá viac ako rok a štát nejaví skutočný záujem na presadení zákonov, napriek tomu, že stav sa stále zhoršuje, pretože mokraď s rosičkou je neprirodzene odvodňovaná cez kráter vykopaný v centre mokrade a v toku zotrváva stav zvýšených usadenín nerozpustných látok brániacich množenia sa planktónu. O stave je informovaná vláda, ministerstvo životného prostredia a jediný kto prejavil o vec vážny záujem je poslanec NR SR a predseda Parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Ing. Martin Fecko, ktorý monitoroval situáciu aj na mieste.

Touto petíciou vyzývame Vládu Slovenskej republiky, aby neodkladne zasiahla a urobila kroky k záchrane a k obnove týchto biotopov. Bez ohľadu na to však už čoskoro predložíme sťažnosť Rade Európy, ktorá je depozitárom Bernského dohovoru k ochrane rastlín, živočíchov a ich biotopov európskeho významu, aj s návrhom na udelenie sankcií pre doterajší zjavný nezáujem o riešenie situácie. Slovenská republika je signatárom dohovoru.

Súčasne vyzývame verejnosť, odbornú, aj ostatných milovníkov prírody, učiteľov biológie a botaniky, školy, ústavy SAV, verejnosť. Podporte túto petíciu svojim súhlasom a prípadne svoje stanovisko mailujte priamo úradu Vlády Slovenskej republiky na adresu: podatelna@vlada.gov.sk


Ďalšie informácie nájdete na stránkach:
http://ziar.sme.sk/c/7859133/vzacnu-masozravu-rastlinu-ohrozuje-planovana-tazba.html

http://nasziar.sme.sk/c/20066601/rosicku-ohrozenu-tazbou-prestahuju-na-ine-miesto.html

https://www.facebook.com/kremnicke.vrchy.pre.zivot/

https://www.youtube.com/watch?v=GTyJHt8H3Ag

Kontaktné osoby:

Ľubomír Nemčok, štatutárny zástupca Občianskeho združenia Kremnické vrchy pre život: lubomir.nemcok@woodcote.sk

Tibor Ivan, člen Občianskeho združenia Kremnické vrchy pre život: tivan45@gmail.com

Mgr. Ing. RNDr. Anton Lycius, biológ - odborný poradca: anton.lycius@gmail.com

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Tibor Ivan na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook