Zastavme bezhlavú výstavbu, budujme Stupavu!

Kódex korektného developera

 

Pravidlá slušného správania. Medzi ľuďmi už fungujú dlhé roky, nie sú spísané v žiadnom zákone, ale pozná ich každý. A každý, kto chce byť dobrým občanom, susedom, kamarátom a plnohodnotným členom komunity ich, aj dodržiava. My v spoločnosti Bel-house si myslíme, že by takéto pravidlá mali byť uplatnené aj medzi developermi a spoločnosťami, ktoré vytvárajú naše životné prostredie. Sformulovali sme ich a nazvali ich Kódexom korektného developera. Podľa tohto kódexu by mal každý developer:

 

1.     Komunikovať otvorene a pravdivo

Korektný developer by ešte pred realizáciou svojho projektu mal jasne a pravdivo komunikovať svoj zámer. Úrady, samospráva a ľudia žijúci v danej lokalite by mali vedieť ... AKO bude pripravovaný projekt vyzerať KDE bude stáť a  AKÉ VÝHODY alebo OBMEDZENIA so sebou prinesie.  

 

2.     Byť prínosom pre lokalitu a rešpektovať existujúci charakter lokality

Korektný developer by mal mať na zreteli fakt, že výstavbou zvyšuje počet obyvateľov danej lokality, preto musí investovať aj niečo navyše a prispieť k vyriešeniu potenciálneho problému mesta, či obce. Tento prínos by mal byť nad rámec občianskej vybavenosti, ktorú so sebou automaticky prinesie projekt. Charakter lokality je niečo s čím sa ľudia žijúci vo svojich mestách, alebo obciach stotožňujú. Preto je dôležité, aby sa do charakteru lokality nevnášali megalomanské plány, ale aby ju potenciálna výstavba rešpektovala v čo najväčšej miere. Máme zato, že história, kultúra a celkovo identita každej lokality je jedinečná a zaujímavá, hodná rešpektovania.  

 

3.     Dodržiavať nariadenia

Korektný developer by mal dodržiavať územný plán a nariadenia miestnych zastupiteľstiev. Je v záujme všetkých, aby developer dodržiaval všetky zákonom stanovené postupy. Projekty pre výstavbu a potrebné podklady by mali byť prístupné mestskému zastupiteľstvu od prvotných stavebných zámerov developera. Týmto krokom korektný developer predchádza negatívnemu vnímaniu, hlavne z dôvodu rozmachu čiernych stavieb.

Podpísať túto petíciu

Pre podpísanie tejto petície vytvorenej Bel-house vyplňte formulár nižšie. Autor petície bude vidieť všetky údaje, ktoré poskytnete v tomto formulári.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Facebook