Výzva k pokoju v ECAV

Ján 14, 27 „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje!“

 

My, dolupodpísaní evanjelici a. v.


prosíme a vyzývame všetkých členov Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku o zastavenie šialenej hystérie, ktorá sa strhla po zasadnutí kandidačnej komisie na funkcie generálneho biskupa a generálneho dozorcu našej cirkvi! Prosíme o zachovanie posledných štipiek dôstojnosti, ktorá, veríme, ešte v našej cirkvi zostala. Prosíme a vyzývame našu dlhoročnú vlajkovú loď, Evanjelický posol spod Tatier, o okamžité zastavenie publikovania paranoidných hoaxov a bezbrehého tárania, ktoré vytrháva z historického kontextu hrôzostrašné udalosti dejín, spájajúc ich absolútne neodôvodnene so súčasným dianím v cirkvi. Prosíme a vyzývame brata Jána Brozmana o dobrovoľné stiahnutie sa z kandidátky na generálneho dozorcu, v záujme zachovania pokoja v našej cirkvi. Zdôrazňujeme, že proti jeho osobe nemáme nič, jeho službu v cirkvi si veľmi vážime a ostro protestujeme aj proti súčasnému nehoráznemu ohováraniu jeho osoby. Rovnako vyzývame aj bratov Imricha Lukáča a Milana Krivdu, aby zastavili svoje aktivity, ktoré narúšajú už výhlásené voľby a ktorými sa snažia o svoje znovuvolenie na funkciu generálneho dozorcu, resp. o zvolenie za generálneho biskupa. Naša cirkev jednoducho potrebuje definitívne iný príbeh s definitívne inými ľuďmi. Veríme, že náš Pán, ten zjavený v Ježišovi Kristovi si tých, ktorí budú viesť náš evanjelický ľud sám vyhliadne. Do jeho rúk našu milovanú cirkev porúčame!

 

Marek Szabó, evanjelický farár Príbovce
Facebook