Petícia proti používaniu protiľadovcového dela.

Protiľadovcové delá, odborne generátor rázovej vlny, používa súkromná firma v Trnavskom kraji na rozstrelovanie búrkových mračien. Firma uvádza, že: „Rýchlosťou zvuku sa šíri do oblakov a prerušuje rastovú fázu krúp. To, čo by spadlo na zem ako ľadovec, spadne ako dážď či mokrý sneh.“

Ľudia z okolitých miest a obcí však tvrdia, že po použití daných protiľadovcových diel neprší vôbec, alebo len minimálne, a to má negatívny vplyv pre ich záhrady, verejnú zeleň a okolitú prírodu. Málo zrážok tiež spôsobuje, že v studniach nemajú vodu. Vadí im aj hluk, ktorý delá vydávajú. Ďalej tvrdia, že ovzdušie patrí všetkým ľuďom a nie len súkromným firmám.

Preto žiadame:

1. Zákaz používania protiľadovcových diel, pokiaľ tretia nezaujatá strana nevypracuje štúdiu o tom, že dané protiľadovcové delá, nemajú negatívny vplyv na životné prostredie a množstvo padnutých zrážok vo forme dažďa.

2. Prijať zákon, ktorý presne určí, za akých podmienok a či možno používať protiľadovcové delá. Tiež aby dané firmy spätne dokladovali všetky ich použitia zodpovedným kontrolným úradom.   

3. Zákaz používania protiľadovcových diel v čase nočného kľudu alebo zabezpečiť odhlučnenie.

Petícia bude následne poslaná NRSR.

Petícia sa vyhlasuje v súlade so zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve. Táto petícia skončí len a výhradne vtedy, keď naplní svoj program a účel.


Martin Majtán    Kontaktujte autora petície