Najpopulárnejšie petície tento rok

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

PETÍCIA za zachovanie objektov starej SLADOVNE v centre mesta Hlohovec - medzi pešou zónou a DK

Touto petíciou chcem vyjadriť svoj nesúhlas s tým, aby sa nechali zbúrať objekty starej sladovne v centre mesta Hlohovec (nachádzajúce sa medzi pešou zónou a DK). Pamiatkový úrad je tiež za zachovanie týchto objektov, ktoré sú zahrnuté do pamätihodností mesta HC. Objekty sa nachádzajú v pamiatkovej zóne mesta a som proti tomu, aby poslanci MsZ svojím hlasovaním dopustili vyradenie týchto objektov Sladovne zo zoznamu pamätihodností mesta, pretože potom ich môže majiteľ nechať zbúrať. Chcem naopak

Vytvorené: 2020-07-23 Štatistiky

Peticia za vyhodenie Jána Sitára z postu učiteľa

My, dolu podpísaný žiaci Dualnej Akadémie žiadame o vyhodenie hanby školstva učiteľa Jána Sitára učiaceho na Súkromnej SOŠ Duálnej Akadémii Jána Jonáša 5. Táto petícia vznikla z dôvodu neskúsenosti učiteľa, neprofesionalite, neetického prístupu a hlavne táto osoba nevie ani čo znamená pojem učiteľ a žiak. Ďakujem za každý jeden podpis a dúfam, že spolu dosiahneme to čo chceme a čo si zaslúži. 

Vytvorené: 2022-06-20 Štatistiky

A 3703 út felújítása

Tisztelt Battyániak: Úgy döntöttünk a barátaimmal, hogy elindítunk egy petíciót a battyáni bevezető út mihamarabbi felújítására. Ezzel szeretnénk a Kassai megyei önkormányzat figyelmét felhívni arra, hogy a falunkban is laknak emberek, akik nap mint nap használják járműveiket, melyeket a bekötő út burkolata sajnos eléggé megterhel és természetesen a velejáró anyagi kiadásokat is. Szeretném, ha minél többen hozzájárulnának aláírásukkal ehhez a kezdeményezéshez. A petíció kitöltésével és a megoszt

Vytvorené: 2022-05-20 Štatistiky

Petícia za zachovanie dodávok plynu z Ruska v rubľoch do doby adekvátnej náhrady

My, dolupodpísaní občania týmto žiadame vládu SR, ministerstvo hospodárstva a ostatné dotknuté štátne inštitúcie aby zachovali zmluvy o dodávkach plynu a ostatných životne a ekonomicky potrebných komodít z Ruska, vrátane súhlasu s platbami za tieto suroviny v rubľoch a to minimálne do doby, pokiaľ nebude na Slovensku adekvátna náhrada (za adekvátnu považujeme zabezpečiť pôvodné ceny a množstvá dodávok tak ako doteraz). Zároveň odsudzujeme vojnový konflikt na Ukrajine ktorý v žiadnom prípade nemô

Vytvorené: 2022-04-30 Štatistiky

Zachovanie pošty na Borskej

Pošta na Borskej bola najprv kvôli Covidu zatvorená, najnovšie ju zrušili. Ste za to, aby pošta na Borskej bola zachovaná?

Vytvorené: 2022-03-06 Štatistiky

Petícia proti parkovacej politike magistrátu Matúša Valla

My obyvatelia mesta Bratislava, a občania do mesta dochádzajúci za prácou žiadame o upustenie od zámeru spoplatňovať parkovanie skôr, než mesto ponúkne dostatok parkovcích miest, parkovacie domy, kvalitné a strážené záchytné parkoviská, skvalitnenú a zhustenú verejnú dopravu. Do vtedy považujeme takýto poplatok za neadekvátny a likvidačný.

Vytvorené: 2019-04-14 Štatistiky

Nafúkáš raz a dosť

Týmto žiadam, aby vodiči, u ktorých sa raz vyskytne alkohol za volantom, skončili bez vodičského oprávnenia do konca života. Posledná situácia na zastávke v BA, by už mala kompetentným otvoriť oči. Vodičské preukazy sú po konzumácii alkoholu zhabané dočasne, následne opätovne vydané. Už dosť!!! Psychicky zdravý človek, si nesadne za volant po pití alkoholu v žiadnom množstve!! Slovensko je plné,, dedinských ožranov " za volantom, ktorý sa veselo premávajú z krčmy domov autom medzi nami a našimi

Vytvorené: 2022-10-03 Štatistiky

Za chodník na Bitúnkovej ulici v Stupave

Podpísaní obyvatelia Stupavy žiadame Mestský úradv Stupave o vybudovanie chodníka pre peších na Bitúnkovej ulici v Stupave. Odôvodnenie žiadosti:Bitúnková ulica je frekventovaná spojnica medzi centrom mesta a ulicami Jána Ondruša, Jilemnického, Vincenta Šikulu, Bitúnkovej, Pri Potoku, Nad Potokom. Táto ulica je využívaná aj ako "skratka", hlavne v rannej špičke pre osobné automobily a v tomto čase sa cesta stáva životu nebezpečná, hlavne pre deti ktoré v tomto čase smerujú peši, alebo bicyklom d

Vytvorené: 2022-09-15 Štatistiky

PETÍCIA ZA UKONČENIE BLOKOVANIA ČLENOV SKUPINY ◄ Vakcináckovia ►

My, virtuálni členovia Telegramovej skupiny "Vakcináckovia" žiadame majiteľa, alebo aspoň admina tejto skupiny o okamžité ukončenie blokovania členov tejto skupiny. Máme právo na slobodný prejav bez cenzúry a každé blokovanie nám znemožňuje sa vyjadriť v takom rozsahu, na aký máme podľa ústavy SR právo. Hail Bacon!

Vytvorené: 2022-08-02 Štatistiky

Pomôžte zastaviť vznik holorubov a zachráňme si les pre naše deti

Nechceme sa ďalej prizerať, ako je naša budúcnosť ničená na rúbaniskách a na zlom hospodárení lesníkov.Veľkoplošné holoruby sú bežnou a legálnou lesníckou praxou vo viacerých európskych krajinách. Holoruby majú dramatický vplyv na klímu a životné prostredie a musia byť zakázané! Žiadame o zastavenie neštrnému výrubu v Záhorskej Bystrici a rýchlu obnovu pôvodného lesa, s pôvodnými drevinami a riadnu kontrolu príslušného správneho orgánu!!!!!!!!!!! Budúcnosť našich lesov je u nás na Slovensku len

Vytvorené: 2022-03-16 Štatistiky

Udelenie amnestie väznom s trestnýmy činmi do 5 rokov

Som za udelenie amnestie väznom kvôli pandemii koronavirusu!! Keď vláda zabezpečila príchod tisíckam slovákom zo zahraničia ktorý možu byť nakazený. Treba myslieť aj na väznov aj oni a ich rodiny maju strach !!!  Amnestia by sa mala vzťahovať na ľahke trestné činy a prečiny do 5 rokov. Je možna aj forma elektronických náramkov štat ich má len sa nevyužívajú!! 

Vytvorené: 2020-03-30 Štatistiky

Petícia za odstúpenie trénera HC Prešov - Ernesta Bokroša.

Každému fanúšikovi a každému čo sleduje prešovský hokej je jasné, že pán tréner Ernest Bokroš nemá na to aby viedol tento tím. Svojimi nepochopiteľnými rozhodnutiami ničí hokej v našom meste, svojou zastaranou taktikou brzdí dravosť hráčov. Hráči ani nevedia kde majú stáť nie to ešte aby si vedeli poriadne prihrať, keďže každý zápas je iná formácia. Navyše vznikajú podozrenia na úplatky a predávanie zápasov.  Žiadame preto aby mal p. tréner Bokrošv sebe aspoň trochu sebareflexie a dobrovoľne sa

Vytvorené: 2022-10-30 Štatistiky

Petícia za odvolanie vlády Igora Matoviča

Máme za to že nová vláda Igora Matoviča nekoná v prospech občanou Slovenskej republiky, nedrži sa programového vyhlásenia vlády a neplní si svoje predvolebné sluby. Máme za to že sučasná vláda neustále ohýba a žongluje s ustavou slovenskej republiky a snáží sa narušiť demokraticky a právny chod tejto krajiny. Vláda nárúša transparentný priebeh výberových konani na dôležitych uradných postoch a obsadzuje ich svojimi rodinnými príslusníkmi a známimi. Máme za to že samotný premier Slovenskej republ

Vytvorené: 2020-06-04 Štatistiky

Petícia pre navrátenie štátnej moci komunistickej strane.

Petícia pre navrátenie štátnej moci komunistickej strane.Občania Českej a Slovenskej republiky máte príležitosť rozhodnúť o vašom osude, buď budete znášať nevýhody kapitalizmu, a naďalej chudobniet, alebo nastavíme socializmus, a kvalitnú životnú úroveň pre každého. ( ČSSR).             S pozdravom: Ján Simonics

Vytvorené: 2022-01-14 Štatistiky

Petícia za zmenu klasifikácie ochorenia Covid 19

Vážné poslankyne, važení poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, vážený pán premiér, vážení členovia vlády. My, občania Slovenskej republiky, ktorí sme podpísali túto petíciu Vás žiadame, aby ste zmenili klasifikáciu korona vírusu spôsobujúceho ochorenie Covid 19. Koronavírus spôsobujúci ochorenie Covid 19 by mal byť považovaný za endemický vírus podobný chrípke. Epidémia korona vírusu, ktorá sa vo svete šíri od konca roku 2019, teda už viac ako 2 roky, je v permanentnej pozornosti laickej

Vytvorené: 2022-01-11 Štatistiky

Vyhlásenie podpory

Vážená pani prezidentka Slovenskej republiky,   my dole podpísaní si Vás dovoľujeme úctivo požiadať o posúdenie situácie a primeranosti výšky uloženého trestu pani Márie Kysackej, keďže my ju dlhoročne vnímame ako človeka ľudského, nápomocného, dobrosrdečného a snažiaceho sa pomôcť v každej situácii a preto jej postihnutie ako 14 rokov sa liečiacej onkologickej pacientky, ktorá prekonáva toho času tretiu recidívu ochorenia vo veku 70 rokov trestom považujeme za neprimerane tvrdé.

Vytvorené: 2021-11-11 Štatistiky

Petícia proti zmene územného plánu na ulici Holubyho v Novom Meste nad Váhom- lokalita bývalých uhoľných skladov

My dolupodpísaní občania mesta Nové Mesto nad Váhom, týmto žiadame mesto Nové Mesto nad Váhom o bezodkladné zastavenie konania o zmene územného plánu mesta Nové Mesto nad Váhom č. 13.2., predmetom ktorého je zmena výšky stavieb v severnej časti lokality č. 02 zo 4 nadzemných podlaží na 6 nadzemných podlaží. Zmena sa týka konkrétne lokality bývalých uhoľných skladov na ulici Holubyho v Novom Meste nad Váhom. Odôvodnenie: Výstavbou 6 a viacpodlažného bytového domu, by bol negatívne ovplyvnený živo

Vytvorené: 2022-10-20 Štatistiky

Na podporu dobrovoľných hasičov a za dofinancovanie DPO SR.

Vážené sestry hasičky, bratia hasiči, ctení spoluobčania !      Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej Republiky (ďalej iba DPO  SR) má po desaťročiach podpory zo strany štátu v tomto roku výpadok financiií vo forme dotácie z Ministerstva vnútra SR na svoju činnosť v takom objeme, že je nútená predávať vlastný majetok a podľa všetkého bude nútená prepúšťať svojich zamestnancov, ktorí sa starajú o jej chod. DPO SR je tu už skoro 100 rokov. Je strašné písať tieto slová v dobe, keď vám štátne špič

Vytvorené: 2021-11-14 Štatistiky

Petícia za zrušenie rezidentského, regulovaného a spoplatneného parkovania v MČ Bratislava-Staré mesto

My, podpísaní obyvatelia a návštevníci mestskej časti Bratislava-Staré mesto a ďalší sympatizanti požiadaviek tejto petície týmto vyzývame Miestny úrad Bratislava-Staré mesto, poslancov mestskej časti BA-Staré mesto ako aj ďalšie relevantné orgány samosprávy ku zrušeniu parkovacej politiky založenej na diskriminácii dostupnosti parkovania podľa vlastníctva parkovacích kariet/nálepiek MÚ BA-Staré mesto, ku zrušeniu zonácie tzv. rezidenčného parkovania a zón s regulovaným parkovaním (parkovanie mo

Vytvorené: 2021-05-30 Štatistiky

Odvolanie Matúša Valla z funkcie primátora mesta Bratislava

Matúš Vallo sa stal prvým oficiálnym kandidátom na primátora Bratislavy vo voľbách primátora v roku 2018. Kandidoval ako občiansky kandidát s podporou tímu odborníkov zjednotených pod názvom Team Vallo. V tomto tíme bola napríklad dopravná inžinierka Tatiana Kratochvílová či projektový riaditeľ a štatutár občianskeho združenia Vagus Sergej Kára. Vyjadrili mu podporu tiež strany Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia. Nakoniec bol v komunálnych voľbách 10. novembra 2018 so ziskom 36

Vytvorené: 2020-10-09 Štatistiky