Za obnovenie parkovania na chodníkoch (na Slovensku) Petícia

  

   Od 1. októbra 2023 je každému súdnemu obyvateľovi Slovenska zrejmé akú nezmyselnú a škodlivú novelu Zákona o cestnej premávke prijala Národná rada Slovenskej republiky novelou platnou od 1.3.2022. Novela bráni parkovať na chodníku kde desaťročia predtým vodiči parkovali. Mestá nevytvorili (nové) parkovacie miesta,  nevyznačili parkovanie a mnohí vodiči každý deň zvažujú kedy dostanú (opätovne) pokuty.

   Autá logicky nezmizli - a z vodičov sa stala lovná zver pre (mestských) policajtov a ich kasírovanie sa stalo spôsobom  vylepšovania rozpočtov. Je preto namieste sa proti tomuto nezmyslu postaviť a požiadať novú Národnú radu Slovenskej republiky o revíziu.

   My, dole podpísaní občania, na základe čl. 27 Ústavy SR a zákona č. 85/1990 Zb. (O petičnom práve, v znení neskorších predpisov) - ako dotknutá verejnosť  žiadame Národnú radu Slovenskej republiky, aby okamžite ukončila útok na motoristickú verejnosť a bez zbytočného omeškania zabezpečila novelu § 52 zákona o cestnej premávke č. 8/2009 v pôvodnom znení pre 1. marcom 2022: 

(2)
Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to neplatí pre cyklistov podľa § 55 ods. 1, pre vodičov samovyvažovacieho vozidla podľa § 55a ods. 2, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg na okraji chodníka priľahlého k ceste, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m okrem zóny s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a zóny s plateným alebo regulovaným státím. Pri zastavení alebo státí podľa prvej vety možno vchádzať na chodník a vychádzať z neho len v mieste zastavenia alebo státia vozidla a nemožno pritom prekonávať zábrany chrániace chodník pred zastavením alebo státím vozidiel. V zóne s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a v zóne s plateným alebo regulovaným státím je však na chodníku povolené zastavenie alebo státie bicykla a motocykla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m.
 
Vodiči nie sú ovce ! (Ktoré možno len strihať a dojiť)

Ivan Matusik/ Razzle    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Ivan Matusik/ Razzle bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...