Najobľúbenejšie petície za posledný mesiac

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petícia za pokračovanie v očkovaní učiteľov

Žiadame vládu SR a ministerstvo zdravotníctva, aby opätovne umožnili zamestnancom materských, základných a stredných škôl dať sa čo najskôr zaočkovať proti ochoreniu Covid-19. Prečo?     Existuje spoločenské zhoda na tom, že v prípade zlepšenia pandemickej situácie sa majú školy otvoriť ako prvé, aby mali naše deti plnohodnotný prístup ku vzdelávaniu. Otváranie škôl však musí byť bezpečné pre učiteľov a učiteľky. Ochrana ich zdravia a životov nemôže byť podradená požiadavke skorého návratu detí

Vytvorené: 2021-03-10

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 59 59
Minulý mesiac 58 58

PETÍCIA PROTI PRAVIDLÁM NA PREBERANIE VEREJNÉHO OSVETLENIA

My, dolupodpísaní obyvatelia mesta Galanta v zmysle petičného práva nesúhlasíme s preberaním verejného osvetlenia do vlastníctva mesta Galanta v lokalite Mládežnícka štvrť a v ostatných novovznikajúcich lokalitách mesta Galanta, ktoré je podmienené vydaním právoplatného kolaudačného rozhodnutia na 65 % domov z celkového počtu stavebných pozemkov v lokalite BV v zmysle Pravidiel na preberanie miestnych komunikácií, verejného osvetlenia (ďalej len ,,stavba“) a pozemkov nimi zastavaných v lokalitác

Vytvorené: 2020-11-03

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 273 273
Minulý mesiac 57 57

Petícia za odvolanie vlády Igora Matoviča

Máme za to že nová vláda Igora Matoviča nekoná v prospech občanou Slovenskej republiky, nedrži sa programového vyhlásenia vlády a neplní si svoje predvolebné sluby. Máme za to že sučasná vláda neustále ohýba a žongluje s ustavou slovenskej republiky a snáží sa narušiť demokraticky a právny chod tejto krajiny. Vláda nárúša transparentný priebeh výberových konani na dôležitych uradných postoch a obsadzuje ich svojimi rodinnými príslusníkmi a známimi. Máme za to že samotný premier Slovenskej republ

Vytvorené: 2020-06-04

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 840 830
Minulý mesiac 56 56

Petícia proti navrhovanému rozšíreniu kapacity skládky odpadov pri obci Lieskovany /STOP Kúdelník II./

Dobrý deň spoluobčania,     mám podnikateľský plán, chcem postaviť najväčšie smetisko v Košickom kraji a bude sídliť  na Spiši v tesnej blízkosti rodinných domov, vedľa malej dedinky Lieskovany pri Spišskej Novej Vsi. V tesnej blízkosti bude tiecť riečka Hornád, ktorá pokračuje do Košíc. Mám spoluinvestora z Rakúska. Len sa nevieme rozhodnúť, či to smradľavé smetisko postavíme v slovenskej, alebo rakúskej prírode. Od Vas milí občania potrebujem poradiť, chceme obrovské smetisko, alebo dáme tomut

Vytvorené: 2021-02-13

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 440 437
Minulý mesiac 54 54

BRATISLAVA: Zelený park na Hlavné námestie

         My, podpísaní občania, obyvatelia a návštevníci           hlavného mesta Slovenskej republiky týmto vyzývame našich volených zástupcov - predstaviteľov mesta (primátora, poslancov Mestského zastupiteľstva, pracovníkov Magistrátu a ďalších zodpovedných) na vytvorenie príjemnej oázy pokoja a oddychu na Hlavnom námestí v Starom Meste, a to prinavrátením - znovuvybudovaním zeleného parku s trávou, kvetmi, kríkmi a stromami na tomto v minulosti obľúbenom, no v súčasnosti prakticky nevyužito

Vytvorené: 2021-01-24

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 803 792
Minulý mesiac 53 52

STARÁ: Petícia za zachovanie stromového porastu na Štúrovej ulici v Piešťanoch

TÁTO PETÍCIA UŽ NIE JE AKTUÁLNA A ÚDAJE V NEJ NIE SÚ DOSTATOČNÉ, PRETO VÁS PROSÍME ABY STE PODPISOVALI PETÍCIU NA NASLEDOVNOM LINKU: https://www.peticie.com/peticiaproti_vyrubu_stromov_na_turovej_ulici_v_pieanoch   podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve Osoby podpísané na petičnom hárku svojim podpisom vyjadrujú svoj súhlas s textom petície za zachovanie stromového porastu na Štúrovej ulici v Piešťanoch a prehlasujú, že sú si vedomí obsahu uvedenej petície. Prosím ľudia pomôžte, chcú nám t

Vytvorené: 2018-08-07

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 805 784
Minulý mesiac 53 52

Zachovanie účelu multifunkčného ihriska

Podpísaním tejto petície vyjadrujete nesúhlas s položením nového futbalového trávnika na multifunkčné irhisko v obci Hostie. Vybraným trávnikom s výškou vlasu 40mm totiž ihrisko stratí funkciu multifunkčného ihriska, a stane sa z neho výhradne futbalové. 

Vytvorené: 2021-03-17

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 52 52
Minulý mesiac 51 51

Zrušenie maturít 2021

Dobrý deň, žiadam žiakov maturitných ročníkov, ktorí súhlasia so zrušením maturít 2021 aby podpísali túto petíciu.Keďže väčšina škôl je ešte stále zatvorených a boli sme ukrátení o pripravovanie sa na maturity, vytváram tuto petíciu za ich zrušenie.

Vytvorené: 2021-03-21

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 51 51
Minulý mesiac 50 50

ŽIADOSŤ O ZMENU ÚZEMNÉHO PLÁNU V KOMÁRNE, MEDZI ULICAMI GEN.KLAPKU A J.SELYEHO – ZMENA FUNKČNÉHO VYUŽITIA NA VEREJNÚ PARKOVÚ ZELEŇ BEZ MOŽNOSTI ZASTAVANIA

   Petícia je zameraná proti snahe mesta zlikvidovať oddychovú zónu v meste Komárno, medzi ulicami generála Klapku a Jána Selyeho a tam vybudovať obytné domy aj proti vôle občanov danej lokality. Majitelia nehnuteľností v danej lokalite nemali možnosť sa k predmetnej veci vyjadriť. Miestny obyvatelia parcely č.: 7051/181, 7051/182, 7051/183, 7051/184, 7051/185, 7051/186, 7051/187, 7051/188, 7051/63, 7051/1 využívajú ako oddychovú zónu. Uvedené parcely chceme zaradiť do zmeny a doplnku územného p

Vytvorené: 2020-10-30

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 519 512
Minulý mesiac 50 48

Petícia proti plošnému testovaniu a povinnosti očkovania proti COVID 19, za dobrovoľnosť pri medicínskych zákrokoch a ochranu ľudských práv aj do budúcnosti.

  Túto petíciu prezentujeme kvôli časovej naliehavosti aj ako OTVORENÝ LIST   I. HLAVNÁ ČASŤ      Požiadavky Vážená pani prezidentka Slovenskej republiky, vláda Slovenskej republiky, Národná rada Slovenskej republiky, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,  vychádzajúc z viacerých vyjadrení odborníkov (1, 2, 3, 4, 5), stanoviska Slovenskej lekárskej komory (6), Slovenskej spoločnosti všeobecných lekárov, Slovenskej lekárskej únie špe

Vytvorené: 2020-10-20

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 14260 14036
Minulý mesiac 49 48