Najpopulárnejšie petície v roku 2020 - Slovensko

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2024) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Preventívne odmietnutie prítomnosti základní americkej armády na uzemí Slovenskej republiky.

Vytvorené: 2020-03-05 Štatistiky

STOP Veterným parkom Rohov a Popudinské Močidlany - Radošovce, hromadná pripomienka

Vytvorené: 2020-12-22 Štatistiky

Výzva vláde na návrat života do normálnych koľají

Vytvorené: 2020-05-04 Štatistiky

Petícia občanov dotknutých obcí proti navrhovanému rozšíreniu kapacity skládky odpadov, ktorý nie je nebezpečný v lokalite obce Zohor

Vytvorené: 2020-08-20 Štatistiky

Petícia za okamžité spustenie letných terás a záhrad služieb verejného stravovania

Vytvorené: 2020-04-29 Štatistiky

Otvorená výzva premiérovi vlády Slovenskej republiky, Igorovi Matovičovi, na zrušenie núdzového stavu.

Vytvorené: 2020-06-03 Štatistiky

Petícia za zavedenie zákazu skládkovania na Žitnom ostrove

Vytvorené: 2020-06-20 Štatistiky

Petícia proti vybudovaniu Zvieracieho krematória v Senici - v objekte starých kasární

Vytvorené: 2020-02-27 Štatistiky

Tiež stojíme pri kultúre

Vytvorené: 2020-03-14 Štatistiky

PETÍCIA na ochranu ovzdušia a zdravia obyvateľov obce Miloslavov

Vytvorené: 2020-02-06 Štatistiky

Zvýšenie sumy životného minima na 420 Eur z doterajšich 210,20 Eur

Vytvorené: 2020-04-22 Štatistiky

CELOSLOVENSKÁ petícia za ZACHOVANIE PÔVODNEJ SADZBY DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ pre dopady KORONAVÍRUSU

Vytvorené: 2020-03-30 Štatistiky

Petícia za účelom vyjadrenia nesúhlasu so súčasným riešením vrátenia platby za ubytovanie v UZ UNIZA

Vytvorené: 2020-04-11 Štatistiky

Petícia za vstup na územie Slovenskej republiky maloletým občanom

Vytvorené: 2020-04-22 Štatistiky

PETÍCIA proti dovozu a spracovávaniu zahraničného rádioaktívneho odpadu na území SR

Vytvorené: 2019-12-08 Štatistiky

Riešme spolu skutočné problémy školstva - reakcia na vyhlásenie AzR

Vytvorené: 2020-03-06 Štatistiky

Peticia obcanov Malaciek proti zadrzania primatora JUDr. Ing.Juraja Rihu

Vytvorené: 2020-05-13 Štatistiky

Petícia za UDRŽATEĽNÉ PRÍRODNÉ PARKY – Perspektíva a budúcnosť ochrániť Slovensko pred zmenou klímy ochrániť prírodu aj ľudí

Vytvorené: 2020-10-21 Štatistiky

Petícia proti výstavbe prestupného bývania a za vysťahovanie rómov z Bernolákovej ulice číslo 9 Hlohovec parcela registra C 1685 číslo listu vlastníctva 4800.

Vytvorené: 2020-06-22 Štatistiky

PETÍCIA : Prvá komárňanská sporiteľňa – budova „Polikliniky“

Vytvorené: 2020-02-24 Štatistiky