Petícia za okamžité spustenie letných terás a záhrad služieb verejného stravovania

Petícia adresovaná:

Krízový štáb SR pre COVID – 19

Premiér SR – p. Matovič 

Krízový manažér MD SR – p. Ing. Fűlőp

Ministerstvo Hospodárstva SR Ministerstvo soc. vecí a rodiny

 

My, dolupodpísaní občania SR, žiadame o zváženie možnosti okamžitého spustenia letných terás a záhrad služieb verejného stravovania. 

Ako ukazuje vývoj situácie so šírením COVID - 19 na Slovensku, kroky vlády boli nastavené správne a teraz nastáva čas na uvoľňovanie striktných obmedzení pre fungovanie ekonomiky štátu. Príklad predajní potravín jasne naznačuje, že pomocou premyslených hygienických opatrení sa dá veľmi účinne brániť prenosu vírusovej infekcie. Na základe rôznych svetových štúdií a názorov epidemiológov sme presvedčení, že povolenie prevádzkovania letných terás a záhrad nemôže ohroziť šírenie pandémie, ale značne pomôže zachrániť tisíce pracovných miest. Čím skôr toto rozhodnutie padne, tým viac bude zachránených pracovných miest a podnikateľov. Štát nebude musieť prispievať na mzdy a ďalšie náklady, naopak podnikatelia začnú naplňovať rozpočet. 

Opierame sa aj o inšpirácie zo zahraničia. Napríklad vo Vilniuse /hlavné mesto Litvy s 800 tis. obyvateľmi/ od 27. apríla 2020 sú povolené letné terasy a záhrady, a to za sprísnených podmienok:

  • minimálna vzdialenosť medzi stolmi 2 metre,
  • minimálna vzdialenosť medzi sediacimi návštevníkmi letných terás a záhrad, vstupu do domu atd. minimálne 1 meter,
  • zabezpečenie pravidelnej dezinfekcie nábytku a iných povrchov,
  • zriadenie a preferovanie bezhotovostných platieb,
  • umývanie riadu pri teplote minimálne 60°C
  • zabezpečenie a dbanie na používanie ochranných masiek a rukavíc obsluhujúceho personálu.

Týmto žiadame príslušné orgány o zváženie možnosti okamžitého spustenia letných terás a záhrad v reštauračných službách.

 


Alexandra Meždejová    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Alexandra Meždejová na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...