Tiež stojíme pri kultúre

Občianska iniciatíva „Tiež stojíme pri kultúre“        

V Bratislave, dňa 13.03.2020   

Vážený pán premiér a vládny kabinet,              

obraciame sa na Vás týmto listom v neľahkej situácii, ako na predstaviteľov vrcholného orgánu výkonnej moci. Vzhľadom na aktuálnu kritickú situáciu spojnú so šírením nákazy ochorenia COVID-19, ktorá postihla a sužuje celý svet nevynímajúc Slovenskú republiku, týmto listom reprezentujeme samostatne zárobkovo činné osoby a malé podnikateľské subjekty pracujúcich najmä ako technici, umelci, tanečníci, helperi a pod., v odvetví organizovania, resp. zabezpečovania kultúrnych, športových alebo spoločenských akcií.             

S ohľadom na situáciu posledných dní, vyvrcholiacu do vydania Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 zo dňa 03.03.2020 (ďalej aj ako „usmernenie“), nesmieme vykonávať vyššie uvedenú podnikateľskú činnosť, t.j. vykonávať činnosť, z ktorej pramenia naše príjmy.             

Vyššie uvedená situácia spôsobila zrušenie všetkých kultúrnych, športových, či spoločenských podujatí na najbližšie dva mesiace. Časť týchto podujatí bola zrušená z dôvodu vydania vyššie uvedeného usmernenia, avšak prevažná časť bola zrušená zadávateľskými organizáciami z titulu prevencie a strachu, čo plne ako ľudské bytosti chápeme a stotožňujeme sa s konaním týchto zadávateľských organizácii, nakoľko v stave v akom sa momentálne spoločnosť nachádza, je prvoradé dodržiavať obmedzenia a pokyny smerujúce k zníženiu možnosti rozšírenia koronavírusu.             

Táto situácia však pre nás znamená, že prichádzame na minimálne najbližšie dva mesiace o svoje akékoľvek príjmy, z ktorých každý mesiac odvádzame nielen dane a odvody požadované štátom, ale zabezpečujeme živobytie sebe a svojím rodinám, uhrádzame splátky hypotekárnych úverov, náklady spojené s bývaním, nájmy a pod.            

Naša podnikateľská činnosť nám neumožňuje vziať si „homeoffice“ a vykonávať tak svoje pracovné povinnosti z domácej karantény, ako to mnohé spoločnosti svojím zamestnancom odporučili, či nariadili. Uvedený obyvatelia vedia a sú schopní fungovať v akomsi provizórnom režime a zároveň sú schopný fungovať v takej rovine, že im ich povolanie naďalej zabezpečuje príjem na uhrádzanie vyššie spomenutých nákladov.              My vyššie uvedené samostatne zárobkovo činné osoby a malé podnikateľské subjekty však takúto možnosť nemáme a zrušením, či presúvaním podujatí na jesenné mesiace sa mnohí dostávame do situácie, ktorá nám spôsobuje existenčné problémy, nakoľko nie sme schopní zabezpečiť pre seba a svoje rodiny príjem, nevieme zabezpečiť potrebné živobytie, uhradiť bankám splátky na úvery na zakúpenie nehnuteľností, v ktorých so svojimi rodinami žijeme, či na iné úhrady potrebné k životu.             

Vzhľadom na vyššie uvedené sa na Vás obraciame s prosbou o pomoc nie len ako samostatne zárobkovo činné osoby a malé podnikateľské subjekty, ale aj ako živitelia rodín. Týmto Vás žiadame o pomoc, či podporu nielen finančnú, ale aj napr. v podobe odpustenia, na nevyhnutné obdobie, poplatkov – odvodov, pozastavenie splátok hypotekárnych úverov, či spotrebných úverov a pod. Momentálne sa nachádzame v tak závažnej situácii, že akákoľvek pomoc, či už v podobe priamej finančnej pomoci alebo inej nepriamej podpory alebo podporných mechanizmov, nám môže pomôcť prekonať toto nepriaznivé obdobie, nakoľko za tejto krízovej situácie, v ktorej sa svet a Slovenská republika nachádza, nevieme dosahovať ani len minimálny príjem, potrebný na zabezpečenie našich základných potrieb.             

S úctou,       

 

Občianska iniciatíva „Tiež stojíme pri kultúre“


Patrik Kvačka    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Patrik Kvačka na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...