Riešme spolu skutočné problémy školstva - reakcia na vyhlásenie AzR

ministerstvo-skolstva-clanokW1.jpg

Vo štvrtok 5. marca 2020 nás nepríjemne zaskočilo vyjadrenie Juraja Šústa z neziskovej organizácie Spoločenstvo Ladislava Hanusa, ktorý Aliancii za rodinu poskytol nasledovné stanovisko:

„Školstvo, ako rezort, ktorý v najväčšej miere vplýva na deti a mládež a rozhoduje o budúcnosti našej krajiny, potrebuje reformu vzdelávania, ktorá nielen zlepší kognitívne schopnosti a kritické myslenie, ale ktorá zároveň nebude študentov indoktrinovať a prevychovávať sekularistickými ideológiami v pohľade na život, sexualitu, manželstvo, rodinu… často proti vôli rodičov. Preto potrebujeme na čele tohto ministerstva odborníka, ktorý bude zároveň ctiť kultúrne a náboženské dedičstvo Slovenska a Európy.“[1]

Myslíme si, že pán Šúst správne pomenúva niektoré zo zásadných problémov slovenského školstva:

1.) Slovensko potrebuje reformu vzdelávania.

2.) Výsledkom reformy by malo byť aj zlepšenie úrovne kritického myslenia u našich žiakov a žiačok.

3.) Na čele ministerstva preto potrebujeme človeka, ktorý problémom a výzvam slovenského školstva rozumie.

Niektoré časti z jeho vyhlásenia v nás však vyvolávajú znepokojenie. Nie je nám napríklad jasné, čo konkrétne myslí pod „sekularistickými ideológiami“.

V nadväznosti na jeho ďalšie slová, že na čele ministerstva školstva by mal byť človek, ktorý bude ctiť „náboženské dedičstvo Slovenska“, chceme pripomenúť Ústavu Slovenskej republiky, ktorá jasne hovorí, že „Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.”[2]

Pripomíname tiež, že:

1.) na každej škole, kde o to rodičia žiakov prejavia záujem, sa dnes vyučuje náboženská výchova, a zároveň je táto výučba hradená zo štátneho rozpočtu

2.) vo všetkých školách – vrátane súkromných – musia učitelia učiť v prvom rade podľa štátom schválených vzdelávacích programov (ich znenie si môžete pozrieť TU)

Problémov v slovenskom školstve je veľa. 

Vlády túto oblasť dlhodobo ignorujú a na vzdelávanie dávame z rozpočtu už roky oveľa menej peňazí ako väčšina vyspelých krajín sveta a Európy.[3] 

Naši učitelia dlhodobo zarábajú oveľa menej ako iní ľudia s vysokoškolským vzdelaním.[4] 

Našim deťom sa už vyše dekády v priemere zhoršujú výsledky v čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti.[5]

A deti z chudobných rodín majú veľmi zlé vyhliadky do života aj preto, lebo im v školách nevieme dostatočne pomôcť.[6]

Problémov je teda veľa, ale “indoktrinácia sekularistickými ideológiami” medzi ne nepatrí – a nie sú žiadne indície, že by v blízkej budúcnosti patriť mala.[7]

Naši žiaci, ich učitelia a rezort školstva ako taký potrebujú pomoc, nie boj s veternými mlynmi, ktoré navyše ani neexistujú. Boli by sme preto vďační, keby sme do budúcnosti – spolu, bez ohľadu na svetonázor – upriamovali pozornosť vlády a poslancov parlamentu na skutočné problémy školstva. 

Také, ktorých riešením spoločne zaručíme, že sa našim deťom bude v živote dariť.

 

Meno a priezvisko Škola/organizácia Obec
Juraj Čokyna bývalý učiteľ, Inštitút vzdelávacej politiky Bratislava
Rebecca Murray učiteľka Bratislava
Zuzana Révészová učiteľka Košice
Radoslav Plánička Komenského inštitút / Živica Bratislava
Michal Bohuš učiteľ Bratislava
Noemi Ráczová učiteľka ŠUP Košice Košice
Anna Jančová učiteľka SSŠ Educo Námestovo
Miriama Glovňová Učiteľka ZŠ s MŠ Lužianky Nitra
Michal Horváth bývalý učiteľ, interný lektor VÚDPaP Bratislava
Viera Kalmárová Štátna školská inšpekcia Bratislava
Iveta Kozáková Štátna školská inšpekcia Bratislava
Slavomír Lalík bývalý učiteľ, interný expert VÚDPaP Bratislava
Miloš Pupik bývalý učiteľ Bratislava
Adam Šimončič Učiteľ SOŠ GaHS Farského 9 Bratislava
Erika Lalíková vysokoškolská učiteľka Bratislava
Martin Štubňa učiteľ, Evanjelická spojená škola v Martine Martin
Martina Vargová učiteľka Michalovce
Zuzana Labašová lektorka/Živica Zvolen
Zlatica Hagerová Štátna škoská inšpekcia Trnava
Petra Nečasová učiteľka Bratislava
Michaela Danišová učiteľka  
Katarína Ružičková učiteľka Bratislava
Lukáš Zajac konzultant v oblasti vzdelávania Bratislava
Arnold Kiss konzultant v oblasti vzdelávania Levice
Erik Tomásch bývalý učiteľ Banská Bystrica
Michaela Mozolova učiteľka  
Dan Kollár Gamča Perpetua Bratislava
Lucia Borovská Indícia n.o. / Úlet s knihou o.z. Bratislava
Juraj Droppa zriaďovateľ Školy u Filipa Banská Bystrica
Elena Čániová učiteľka Košice
Viktor Pončák Nadácia Milana Šimečku Bratislava

 

 

[1] AzR (2020)

[2] Čl. 1, ods.1 Ústavy SR

[3] OECD 

[4] Pozri napr. OECD (2019), s.25 

[5] Pozri napr. NÚCEM (2019), s.30-31

[6] Pozri napr. IVP (2016), str. 4

[7] Ak majú rodičia podozrenie o nevhodnej výučbe, odporúčame kontaktovať riaditeľa/ku danej školy, prípadne Štátnu školskú inšpekciu

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Juraj Čokyna na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...