Petícia proti vybudovaniu Zvieracieho krematória v Senici - v objekte starých kasární

My dolupodpísaní občania, vyjadrujeme nesúhlas s vybudovaním Zvieracieho krematória - TB - 1 spoločnosťou Anubis spol. s r.o., Trnavská 582/1, 91951 Špačince na parcele 1661/50 v k.ú. Senica. My, ako vlastníci a užívatelia priľahlých, susediacich nehnuteľností, obyvatelia mesta Senica, sme neboli s uvedeným zámerom oboznámení. Považujeme za nevhodné až neprípustné, vybudovanie tohto zariadenia v objekte, v ktorom v tesnej blízkosti sa nachádza útulok pre zvieratá, prevádzky na potravinársku výrobu, mäsovýrobu, penzión na trvalé ubytovanie, kde susediace objekty sú vedené ako obytné, ktoré navrhovateľ vo svojom zámere neuviedol a nebral na ne ohľad. Ďalej nebral ohľad ani neinformoval občanov trvalo žijúcich v blízkosti areálu a neďalekého sídliska o jeho zámere. Po oboznámení sa s jeho detailným zámerom, považujeme jeho podmienky na prevádzkovanie za nereálne a nemožné dodržiavať.

 

Petičný výbor:

RNDr. Ľubica Krištofová, Hviezdoslavova 469, Senica, tel.: 0905297374

Mgr. Peter Pastucha, Tehelná 422, Senica, email cez gmail.com : mgrpeter9

 

 

Doplňujúce informácie:

- informácie o predloženom zámere sú dostupné na stránke:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zvieracie-krematorium-tb

 

-krematórium chceli pôvodne postaviť pri Trnave, ale tam to zamietli:

https://www.trnava.sk/sk/uradny-oznam/rozhodnutie-zvieracie-krematorium-trnava

 

mapa5.jpg


RNDr. Ľubica Krištofová    Kontaktujte autora petície