Najpopulárnejšie petície v roku 2015 - Slovensko

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petícia za vypísanie referenda za odvolanie Kisku.

Som za vypísanie referenda za odstúpenie Kisku z postu prezidenta SR.  Čl. 106 (1) Prezidenta možno odvolať z funkcie pred skončením volebného obdobia ľudovým hlasovaním. Ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta vyhlasuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky na základe uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky prijatého najmenej trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, a to do 30 dní od prijatia uznesenia tak, aby sa ľudové hlasovanie vykonalo do 60

Vytvorené: 2014-07-25 Štatistiky

Podpora Martina Urminského v práve na spravodlivý súdny proces

Martin Urminský je ďalšia obeť tohoto neľudského systému, bol uväznený pre svoje presvedčenie, podľa ktorého odmieta monetárny systém. V jeho súdnom procese bolo porušených niekoľko článkov ústavy SR ! Spomeniem napríklad len to, že na základe ústavy nesmie byť nikto stíhaný pre jeho presvedčenie a neboli vypočutí ním navrhovaní svedkovia. Kvôli tomuto nespravodlivému súdnemu procesu sa Martin rozhodol držať hladovku od prvého dňa nástupu do väzby až do úplného konca, alebo do obnovenia jeho pro

Vytvorené: 2015-07-09 Štatistiky

Petícia za zrušenie vlakov zadarmo

My, dole podpísaní občania Slovenskej republiky, vyslovujeme nesúhlas s populistickým a nezodpovedným návrhom vlády Roberta Fica o vlakoch zadarmo. Vieme, že nič nie je zadarmo a všetky náklady budú hradené z daní nás, daňovníkov. Vyzývame vládu Roberta Fica, aby peniaze radšej použila na modernizáciu Slovenska, aby investovala do vedy a výskumu a vzdelania mladých, ktoré Slovensku prinesie násobne vyšší prínos, ako vlaky kvázi zadarmo. Vyzývame Vládu SR, aby mladým ľudom a študentom pomáhala v

Vytvorené: 2014-11-04 Štatistiky

Stop hracím automatom v Dolnom Kubíne

Poslanci slovenského parlamentu schválili novelu zákona o hazardných hrách. Na jej základe museli mestské a obecné zastupiteľstvá zrušiť VZN týkajúce sa automatov. Podľa pôvodného návrhu mesto alebo obec mohli usporiadať referendum, aby automaty zrušilo. Prísnu podmienku poslanci upravili pozmeňovacím návrhom, ktorý umožnil úplný zákaz automatov na základe petície aspoň tridsiatich percent obyvateľov obce alebo mesta.

Vytvorené: 2015-03-24 Štatistiky

PETÍCIA - za prejazd Račianska, Kraskova

Vážení Novomešťania, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy presadzuje zrušenie prejazdu pre automobily cez električkovú trať na križovatke Račianska ulica/Kraskova ulica. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto s takto navrhnutým dopravným riešením nesúhlasí, rozhodnutie je však na magistráte, ktorý je správcom Račianskej ulice. Pozrite si nové dopravné riešenie, aké Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy navrhuje: Súčasný stav: - Autá prichádzajúce od Račianskeho mýta po Račianskej ulici môže za

Vytvorené: 2015-08-26 Štatistiky

Petícia za odstránenie múru z brehov rieky Topľa v Bardejove

My, dolu podpísaní občania Slovenskej republiky na základe čl. 27 Ústavy SR a zákona č 242/1998 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Z.z. o Petičnom práve žiadame primátora mesta Bardejov, MUDr. Borisa Hanuščáka a mestské zastupiteľstvo mesta Bardejov, aby odstránili neestetický ,,protipovodňový múr,, z brehov rieky Topľa v mestskej rekreačno-športovej časti, ktorý považujeme za neprimeraný, výrazne zasahujúci do životov obyvateľov mesta, a aby sprístupnil rieku obyvateľom Bardejova t

Vytvorené: 2015-11-02 Štatistiky

Petícia za udržanie dopravcu Regiojet na železnicnej trati KE-BA

Na základe informácie uverejnenej v článku na stránke http://ekonomika.sme.sk  23.11.2015 o 11:00 si dovoľujeme spísat túto petíciu za udržanie dopravcu Regiojet na železnicnej trati Košice-Bratislava, a súčastne na všetkých existujúcich linkách železničnej dopravy na Slovenskom trhu. Máme v záujme podporovať kvalitné služby a kvalitnú konkurenciu na slovenskom trhu, keďže či už minister dopravy Ing. Ján Počiatek, či iný člen vlády tento záujem nemajú, ba naopak odporujú mu. Nech to nieje na ško

Vytvorené: 2015-11-23 Štatistiky

Chceme čisté Slovensko!!!

My, podpísaní občania Slovenskej republiky, žiadame prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku, aby nový zákon o odpadoch vrátil poslancom Národnej rady Slovenskej republiky.   A vyzývame vládu Róberta Fica aby zákon, ktorý má priniesť vyššie poplatky pre občanov opravil tak, aby zvýhodňoval občana Slovenska a nie nadnárodné spoločnosti a lobistické skupiny. Sme presvedčení, že vyššie poplatky povedú k rozšíreniu čiernych skládok a tým i k znehodnoteniu nášho životného prostredia.   Petičný v

Vytvorené: 2015-03-19 Štatistiky

Podpora odborov v kolektívnom vyjednávaní na ŽSR

Svojím podpisom podporujem železničné odborové organizácie na Slovensku v kolektívnom vyjednávaní o bode č. 45 Kolektívnej zmluvy na rok 2016, a to zvýšenie tarifných miezd zamestnancov ŽSR o 30 €.    Zamestnanec má v rámci svojho zamestnania len neveľkú moc ovplyvniť svoje pracovné podmienky a ekonomické záujmy. Ako jednotlivec si pripadá príliš slabý a bezmocný voči svojim nadriadeným, nedôležitý a nahraditeľný. Sám toho veľa nezmôže. Častokrát volí medzi odhodlaním presadiť svoje požiadavky a

Vytvorené: 2015-11-15 Štatistiky

Výzva vláde SR - Spravodlivosť pre Dobrovodských

Žiadam týmto vládu Slovenskej republiky a jej príslušné kompetentné orgány bezodkladne preveriť a spravodlivo riešiť situáciu rodiny Dobrovodských. v Malackách. V právnom štáte nemožno beztrestne susedov šikanovať, ohrozovať a devastovať ich majetok. V právnom štáte nemožno beztrestne ohrozovať verejné zdravie. V právnom štáte nemožno ohrozovať. zdravý vývin detí životom v ťažko asociálnom prostredí. Svojim podpisom sa preto pripájam k výzve.

Vytvorené: 2015-01-03 Štatistiky

Za odluku cirkvi od statu

Ziadame NRSR, aby schvalila zakon, ktorym sa cirkevne spolocenstva a nabozenske hnutia prestanu financovat zo statneho rozpoctu.

Vytvorené: 2013-01-13 Štatistiky

Zotrvanie Pamätníka ľudovej architektúry na Furči - výzva vedeniu mesta Košice a mestkej časti

My občania mesta Košice a iných miest na Slovensku žiadame vedenie mesta Košice a vedenie mestskej časti Dargovských hrdinov, aby sa prihlásili k projektu Pamätníka ľudovej architektúry na Lidickom námestí 1 a pokúsili sa nájsť dohodu s vlastníkmi bytov v danom BD, tak aby projekt pokračoval. Pamätník Ľudovej architektúry je jedinečné dielo, ktoré prispelo k pozitívnemu obrazu Košíc doma aj v zahraničí. Mnoho z nás ho považuje za niečo, na čo môžeme byť hrdí. Je určené pre širokú verejnosť, spáj

Vytvorené: 2015-08-21 Štatistiky

Otvorený list ministrovi zdravotníctva SR

  Otvorený list ministrovi zdravotníctva SR a predsedovi kategorizačnej komisie pre zdravotnícke pomôcky.  Vážený pán minister,   Tak, ako každý rok, tak i  tento si o pár dní pripomenieme  Svetový deň diabetu. Nie len svet, ale aj Slovensko bojuje s ochorením zvaným diabetes mellitus, ľudovo nazývanom cukrovka. Čo je najsmutnejšie, pribúda veľa detských pacientov, ktorí sú kategorizovaní s rovnakým zdravotným defektom – dysfunkcia pankreasu a zlyhanie produkcie vlastného inzulínu. Našťastie, v 

Vytvorené: 2015-11-03 Štatistiky

Nechceme Bergerov pomník nad Nitrou

My občania Nitry, pobúrení vytrvalou snahou pána Bergera a stávkovej spoločnosti Niké s.r.o. vybudovať nad Nitrou obrovský kríž, vyhlasujeme túto petíciu. Dôvodov, prečo s výstavbou nesúhlasíme je viacero a to: Rozhodovanie "o nás, bez nás" - nikto sa občanov Nitry nepýtal na názor Trvalý a negatívny zásah do životného prostredia Trvalá a negatívna zmena výhľadu z mesta smerom na Tríbečské pohorie Považujeme za amorálne, aby človek, ktorý zbohatol na ľudskej prehre, utrpení a strate si v posledn

Vytvorené: 2015-07-23 Štatistiky

DOJNÁ KRAVA BRATISLAVA

PETÍCIA za zmenu modelu financovania hlavného mesta, spísaná podľa zákona číslo 85/1990Zb. o petičnom práve   My, dolupodpísaní občania Slovenskej republiky žiadame zmenu modelu financovania hlavného mesta SR Bratislavy a jeho funkcií. Súčasný model považujem za nedostatočný, nakoľko vôbec nezohľadňuje potreby Bratislavy z pohľadu povinnosti plniť túto funkciu, hoci mu táto povinnosť zo zákona prináleží a vyplýva.
   Obraciame sa týmto na Ministerstvo vnútra SR a primátora Bratislavy, aby v tomt

Vytvorené: 2015-05-31 Štatistiky

STOP DISKRIMINÁCIE CHUDOBNÝCH! ...

STOP DISKRIMINÁCIE CHUDOBNÝCH!Proti podpore utečencov na úkor našich chudobných ľudí.SLOVÁCI, OZDRAVME SLOVENSKO - SRDCE EURÓPY! Podporte túto petíciu vyzývajúcu prezidenta republiky a ostatných predstaviteľov SR zabrániť diskriminácii občanov Slovenska. Musia rešpektovať nás občanov, ktorých záujmy majú povinnosť svojou každodennou činnosťou presadzovať. Dnes naši predstavitelia plánujú prijať stovky a tisícky utečencov z  iných kontinentov, z Afriky a z Ázie. Táto petícia má za cieľ zabezpečiť

Vytvorené: 2015-07-20 Štatistiky

Petícia za zrušenie registračnej dane za vozidlo

Petícia za zrušenie nezmyselnej dane.novela zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Táto skvelá novela sa zvykne označovať aj ako daň za luxus. Aký je to už luxus doviezť napr. 8-ročnú Octaviu  2,0tdi s výkonom 103kw? Z nasledujúcej tabuľky zaplatíte štátu 327€ !!! Za 8 ročné odpísané auto. Slovenská vláda sa snaží asi o návrat ku komunizmu. Papaláši na Bmw a Mercedesoch a my ostatní na Loganoch. Súhlasím s takouto daňou v prípade, ak sa bude vzťahovať na autá

Vytvorené: 2014-02-16 Štatistiky

Martinský obchvat, nechceme kamióny v centre

PETÍCIA za zmenu organizácie práce a dopravy počas rekonštrukcie martinského obchvatu. My, Martinčania a motoristi prechádzajúci cez mesto Martin, svojim podpisom tejto petície žiadame kompetentných o zmenu organizácie práce a dopravy počas rekonštrukcie martinského obchvatu. Odmietame najmä:1. Obojsmernú výluku na obchvate spôsobujúcu presun tranzitu nákladnej a kamiónovej dopravy do stredu mesta. 2. Neúmerne dlhé trvanie stavby spôsobené najmä nedostatočným využitím disponibilného pracovného č

Vytvorené: 2015-07-06 Štatistiky

Výzva Václavovi Mikovi, riaditeľovi RTVS, na obnovenie relácie "

 Kontaktné adresy:  JUDr. Jana Capeková, Heyrovského 11, 841 03 Bratislava, capekova11@gmail.com  Ing. Ľubomír Bechný, Bezručova 6, 010 01 Žilina, lubobechny@gmail.com       Ing. Václav Mika generálny riaditeľ Rozhlas a televízia Slovenska Mlynská dolina 845 45 Bratislava     Vážený pán generálny riaditeľ RTVS Václav Mika,   sme divákmi RTVS, platíme koncesionárske poplatky a na 2. programe RTVS je naším obľúbeným programom diskusná relácia ,,Pod Lampou". Z dennej tlače sme sa dozvedeli,  

Vytvorené: 2015-01-27 Štatistiky

Petícia za zvýšenie bezpečnosti cyklistov v meste Košice

Adresáti petície: Mesto Košice, Primátor a Mestské zastupiteľstvo, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice   Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach, Krajský dopravný inšpektorát, Kuzmányho 8, 041 02 Košice Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Komenského 52, 041 26 Košice   PETÍCIA - ŽIADAME KOMPETENTNÝCH, ABY PRIJALI ÚČINNÉ OPATRENIA PRE ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI CYKLISTOV  V MESTE KOŠICE!   Od predstaviteľov mesta Košice žiadame, aby okamžite riešili situáciu na mieste tragédie – z

Vytvorené: 2015-04-25 Štatistiky