PETÍCIA - za prejazd Račianska, Kraskova

Vážení Novomešťania,

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy presadzuje zrušenie prejazdu pre automobily cez električkovú trať na križovatke Račianska ulica/Kraskova ulica. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto s takto navrhnutým dopravným riešením nesúhlasí, rozhodnutie je však na magistráte, ktorý je správcom Račianskej ulice. Pozrite si nové dopravné riešenie, aké Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy navrhuje:

Súčasný stav:

- Autá prichádzajúce od Račianskeho mýta po Račianskej ulici môže zabočiť vľavo a cez električkovú trať prejsť na Kraskovu ulicu.

- Autá vychádzajúce z Kraskovej ulice môžu prejsť cez električkovú trať, odbočiť doľava na Račiansku ulicu smerom na križovatku J. Čabelku (Výskumný ústav zváračský).

Magistrátom navrhovaný stav:

- Návrh magistrátu hlavného mesta znemožní prejazd cez električkovú trať na križovatke ulíc Račianska/Kraskova. - Od Račianskeho mýta bude nutné ísť po Račianskej ulici k Legerského ulici (kde bude svetelná križovatka), tu sa prejde cez električkovú trať a autá sa otočia na Račiansku ulicu (smerom do centra). Za nešťastné toto riešenie MČ Nové Mesto považuje aj pre riziko, že v prípade zápchy si časť vodičov bude skracovať cestu cez Legerského ulicu a Sibírsku ulicu.  

- Z Kraskovej ulice nebude možné odbočiť cez trať na Račiansku ulicu smerom na zváračský ústav (von z centra), odbočenie na Račiansku ulicu bude možné na Kominárskej ulici, kde bude svetelná križovatka a prerobí sa prejazd cez trať.

 

Preto v petícii žiadame:

  1. o zachovanie prejazdu cez električkovú trať Račianska/Kraskova ulica v oboch smeroch,
  2. o rekonštrukciu električkovej trate na Račianskej ulici, jej zatrávnenie a odhlučnenie,
  3. aby sa do budúceho leta zrekonštruovali prejazdy Račianska/Kraskova a Račianska/Legerského tak, aby sa znížila hlučnosť prechádzajúcich automobilov.

Potrebujeme získať čo najviac podpisov. Prosím, pomôžte nám. Zoberte si petičný hárok a oslovte svojich susedov. Petičný hárok si môžete stiahnuť v elektronickej podobe z tohto odkazu, môžete si ho vyžiadať na Miestnom úrade (tel.: 02 / 49 253 111, mail:  sekretariat@banm.sk). 


Ďakujeme