Podpora Martina Urminského v práve na spravodlivý súdny proces

Martin Urminský je ďalšia obeť tohoto neľudského systému, bol uväznený pre svoje presvedčenie, podľa ktorého odmieta monetárny systém. V jeho súdnom procese bolo porušených niekoľko článkov ústavy SR ! Spomeniem napríklad len to, že na základe ústavy nesmie byť nikto stíhaný pre jeho presvedčenie a neboli vypočutí ním navrhovaní svedkovia. Kvôli tomuto nespravodlivému súdnemu procesu sa Martin rozhodol držať hladovku od prvého dňa nástupu do väzby až do úplného konca, alebo do obnovenia jeho procesu. Je teda ochotný pre vlastné presvdečenie obetovať dokonca svoj vlastný život ! Ako ľuďom nám ľudský život nemôže byť ľahostajný, preto som vytvoril petíciu na podporu Martina Urminského v jeho práve na spravodlivý súdny proces. Verím, že aj pre nedostatok času budú pod túto petíciu rýchlo pribúdať podpisy, ktoré potom zašleme ako prílohu ministrovi spravodlivost p. Borecovi v liste so žiadosťou o obnovenie procesu, tentokrát už spravodlivého. Veľká vďaka, že nie ste ľahostajní k utrpeniu iného človeka. 
Ešte pripájam link na jeho reláciu, z ktorej mrazí.
https://www.youtube.com/watch?v=32p_r1h2AjE