Martinský obchvat, nechceme kamióny v centre

PETÍCIA za zmenu organizácie práce a dopravy počas rekonštrukcie martinského obchvatu.

My, Martinčania a motoristi prechádzajúci cez mesto Martin, svojim podpisom tejto petície žiadame kompetentných o zmenu organizácie práce a dopravy počas rekonštrukcie martinského obchvatu.

Odmietame najmä:
1. Obojsmernú výluku na obchvate spôsobujúcu presun tranzitu nákladnej a kamiónovej dopravy do stredu mesta.
2. Neúmerne dlhé trvanie stavby spôsobené najmä nedostatočným využitím disponibilného pracovného času.

Touto petíciou žiadame o okamžitú nápravu vzniknutej situácie, ktorá priniesla do centra mesta Martin ohrozenie zdravia a majetku našich obyvateľov.

V Martine, 6. júla 2015

Adresované:
Slovenská správa ciest
Združenie ISK – EUROVIA – I/65D Martin (zhotoviteľ stavby)
Mestský úrad v Martine

 

Za petičný výbor:
Ing. Marek Belák, poverený na zastupovanie v styku s orgánmi vybavujúcimi petíciu

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Marek Belák na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook