STOP DISKRIMINÁCIE CHUDOBNÝCH! ...

STOP DISKRIMINÁCIE CHUDOBNÝCH!
Proti podpore utečencov na úkor našich chudobných ľudí.

SLOVÁCI, OZDRAVME SLOVENSKO - SRDCE EURÓPY! Podporte túto petíciu vyzývajúcu prezidenta republiky a ostatných predstaviteľov SR zabrániť diskriminácii občanov Slovenska. Musia rešpektovať nás občanov, ktorých záujmy majú povinnosť svojou každodennou činnosťou presadzovať. Dnes naši predstavitelia plánujú prijať stovky a tisícky utečencov z  iných kontinentov, z Afriky a z Ázie. Táto petícia má za cieľ zabezpečiť, aby naši predstavitelia z našich daní a z našich príspevkov do fondov EÚ pomohli aj svojim vlastným občanom, ktorí sa ocitli v pozícii sociálne odkázaných. Chceme odstrániť diskrimináciu v distribúcii pomoci postihnutým biedou. A súčasne apelujeme na dobrých ľudí a aj medzi predstaviteľmi nášho štátu a demokratického systému, aby sami išli príkladom a adoptovali si aspoň jedného svojho bezdomovca do svojej vlastnej rodiny.
                            
       Vážený pán prezident republiky, vážení predstavitelia zastupujúci záujmy občanov SR v Európskej komisii, Európskom parlamente, Vláda SR, poslanci NR SR, primátori miest a obcí, poslanci mestských, miestnych a obecných zastupiteľstiev, členovia a pracovníci všetkých zodpovedných inštitúcii a organizácii,

       žiadame a vyzývame Vás, aby ste s podporovaním prijímania nelegálnych utečencov z Afriky a Ázie, pomohli súčasne aj vlastným chudobným, sociálne odkázaným občanom.  ADOPTUJTE SI NAJPRV ASPOŇ JEDNÉHO SLOVENSKÉHO BEZDOMOVCA, alebo pomôžte inému, doma vo vlastnom meste žijúcemu pod hranicou chudoby a prijmite ho do svojho domu, do svojej rodiny, alebo mu aspoň poskytnite istotu pravidelnej finančnej podpory a osobnú pomoc pri zabezpečení pracovného pomeru, primeraného ubytovania, stravovania a potrebnej zdravotnej starostlivosti. 

       Ukážte nám príklad ľudskosti najmä vy, ktorí vlastníte najväčšie majetky a dostávate mesačne niekoľkonásobky zárobkov väčšiny ostatných ľudí. Podporte z osobných desaťtisícových príjmov vlastných spoluobčanov v núdzi. Žiadame, aby ste urobili potrebné rozhodnutia na svojich pracovných pozíciách, ale aj konkrétne ľudsky pomôžte a prijmite do vlastnej rodiny aspoň jedného bezdomovca a postarajte sa o neho ako o svojho. Žijeme v dobe kedy si my, ľudia musíme navzájom pomáhať. 

       Podľa posledných štatistík žije na Slovensku každý piaty Slovák na hranici chudoby a sociálneho vylúčenia. Z toho je 11% detí. 150 000 ľudí sú príjemcovia dávky v hmotnej núdzi 61,60 € mesačne. Odhadujeme, že až 12 000 našich ľudí živorí medzi bezdomovcami. Je tam aj veľa ťažko chorých a starých pacientov bez potrebnej zdravotnej a sociálnej pomoci. 

       My občania Slovenska platíme predpísané dane a náš štát odvádza predpísané príspevky do fondov EÚ aj preto, aby z nich boli riešené naše sociálne problémy. Nie je prípustné diskriminovať v prístupe k pomoci jedných ľudí na úkor druhých, nemožno sociálne odkázaných deliť na domácich a utečencov, ktorým poskytneme neporovnateľne viac pomoci. Dnes má náš štát zdroje na riešenie problémov bezdomovcov a občanov v hmotnej núdzi peňažnou dávkou vo výške 61,60 € mesačne. EÚ sa rozhodla poskytovať z našich príspevkov na nelegálnych utečencov dávku vo výške 1500,00 € na osobu mesačne. Naši bezdomovci a naši sociálne odkázaní sú dnes v situácii utečencov vo svojej vlastnej krajine! Odmietame ich diskrimináciu na úkor nelegálnych utečencov z Afriky a Ázie!

       Súčasne s obavami pozorujeme brutálne násilie ISLAMSKÉHO ŠTÁTU a jeho približovanie sa k Slovensku. Máme obavy o svoje rodiny. Preto NESÚHLASÍME s prijímaním stoviek a tisícov nelegálnych utečencov.  ODMIETAME obnovovanie, rozširovanie, prípravu a plánovanie nových - zariadení pre nelegálnych utečencov - v Gbeloch, Bratislave, Senci, Gabčíkove, Medveďove, Rohovciach, Brezovej pod Bradlom, Prievidzi, Opatovskej Novej Vsi (o. V.Krtíš), Zvolene, Banskej Bystrici, Dolnom Kubíne, Liptovských Vlachoch, Humennom, Svidníku, Snine, Michalovciach, Sečovciach a v iných oblastiach Slovenska.
Žiadame prezidenta, parlament a vládu SR aby uskutočňovali takú prisťahovaleckú politiku akú si želá väčšina obyvateľov Slovenska.

       OBČANIA, prosím NEBOJTE SA, zdieľajte ďalej túto petíciu, podporte ju, môžete ju podpísať online - elektronická verzia je TU. Petičné hárky sú priložené alebo ich môžete stiahnuť na FB stránke TU. Zdieľajte, šírte aj v osobnom kontakte s priateľmi. Tento problém sa dotýka každého z nás. Petičné hárky posielajte na nižšie uvedenú adresu. Píšte svoje názory a postrehy. ĎAKUJEME. 

S úctou ku všetkým spravodlivým ľuďom a vierou v DOBRO, PROSPERITU A MIER v našej krajine.  


Spísané na Slovensku v srdci Európy - Michalovce, Kaluža, Levice a Bratislava, dňa 20.7.2015 


Autori petície a petičný výbor:
Mgr. Eva Bartošová, P.J.Šafárika 6, 071 01 MICHALOVCE, 0902 255058, cis.slovakia@post.sk, poverená pre styk s orgánmi štátnej správy
MUDr. Peter Lipták, Dobrovičova 10, 811 09 BRATISLAVA, 0903 440016, lipp@pobox.sk, poverený pre styk s médiami
Ing. Miroslav Gráner, 935 02, Žemberovce, SNP 1, okr. LEVICE, 0944 371522

MUDr. Ján Copák, Kamenec 582, 072 36, Kaluža, okr. MICHALOVCE, 0905 143470

Adresa pre zasielanie petičných hárkov:
Mgr. Eva Bartošová
P.J.Šafárika 6
071 01 MICHALOVCE


 


Petičný výbor    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Petičný výbor na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook