Výzva Václavovi Mikovi, riaditeľovi RTVS, na obnovenie relácie "

 Kontaktné adresy:

 JUDr. Jana Capeková, Heyrovského 11, 841 03 Bratislava, capekova11@gmail.com

 Ing. Ľubomír Bechný, Bezručova 6, 010 01 Žilina, lubobechny@gmail.com

 

 

 

Ing. Václav Mika

generálny riaditeľ

Rozhlas a televízia Slovenska

Mlynská dolina

845 45 Bratislava

 

 

Vážený pán generálny riaditeľ RTVS Václav Mika,

 

sme divákmi RTVS, platíme koncesionárske poplatky a na 2. programe RTVS je naším obľúbeným programom diskusná relácia ,,Pod Lampou". Z dennej tlače sme sa dozvedeli,  že od 15. 1. má praktické účinky rozhodnutie RTVS o pozastavení vysielania tejto relácie. Dôvody rozhodnutia GR RTVS boli publikované v rámci rozhovoru s Vami a Vášho písomného vyjadrenia zaslaného spoločnosti WPress, ktorá je producentom tohto programu. Žiadny z uvedených dôvodov sa nám nejaví dostatočne dôvodný na to, aby sme dospeli k záveru, že je potrebné vysielanie relácie zastaviť.

 

V rozhovore s partnermi ste podmienili pokračovanie relácie preplatením pokuty, ktorá vám bola súdne udelená za odvysielanie relácie "Cervanová". Vydavateľstvo WPress si svoj záväzok - aj s pomocou viacerých z nás, ktorí máme reláciu Pod Lampou radi, splnilo. Preplatilo vám sumu 50 000,- Eur navýšenú o 1000,- Eur.

 

Preto Vás touto cestou vyzývame, aby ste ako riaditeľ RTVS podnikli všetky kroky k tomu, aby sa vysielanie relácie Pod Lampou obnovilo.  Tým budú zachované naše ústavné práva (článok 26 ods. 1 Ústavy SR), ktoré garantujú slobodu prejavu ako aj právo na informácie. V súlade so slovenským  právnym poriadkom, rozhodnutiami slovenských súdov a európskym právom si uplatňujeme  aj právo na informácie, ktoré môžu svojím kritickým obsahom niekoho poburovať alebo ktorých zverejnenie môže niekomu spôsobiť nepríjemnosti.

 

V závere listu  si dovoľujeme zaslať Vám oficiálny a doslovný preklad relevantného znenia článku 10 Európskeho dohovoru o ľudských právach a základných slobodách, ktorý definuje chápanie slobody prejavu a jej ochrany a podmienky, za ktorých je možné ju obmedziť v európskom vnímaní tohto politického práva. Zároveň pripomíname, že Európsky súd pre ľudské práva  vyjadruje v judikáte Feldek vs. SR názor, že podpora slobodnej (politickej)  diskusie je veľmi dôležitým znakom demokratickej spoločnosti a prikladá najvyššiu dôležitosť slobode prejavu v kontexte (politickej) diskusie a je názoru, že sa vyžadujú veľmi silné dôvody na to, aby sa ospravedlnilo jej obmedzenie.

 

ČLÁNOK 10 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a slobôd

 

Sloboda prejavu

1. Každý má právo na slobodu prejavu. Toto právo zahŕňa slobodu zastávať názory a prijímať a rozširovať informácie alebo myšlienky bez zasahovania štátnych orgánov a bez ohľadu na hranice. (výňatok)

 

2. Výkon týchto slobôd, pretože zahŕňa povinnosti aj zodpovednosť, môže podliehať takým formalitám, podmienkam, obmedzeniam alebo sankciám, ktoré stanovuje zákon, a ktoré sú nevyhnutné v demokratickej spoločnosti v záujme národnej bezpečnosti, územnej celistvosti alebo verejnej bezpečnosti, na predchádzanie nepokojom alebo zločinnosti, ochranu zdravia alebo morálky, ochranu povesti alebo práv iných, zabránenia úniku dôverných informácií alebo zachovania autority a nestrannosti súdnej moci.

 

V Bratislave 19. januára 2015

 

S pozdravom signatári tejto výzvy:

 

1. Jana Capeková, právnička

2. Ľubomír Bechný, podpredseda OZ Proti korupcii

3. Tomáš Országh, autor FB stránky za podporu  relácie

 

K tomuto listu sa pridávajú:

 • Miroslav Pánek, úradník, Bratislava - Dúbravka
 • Mária Dlábiková,dôchodkyňa,  Žilina
 • Katarína Vojtechová - lekárnik, Poprad
  Peter Vojtech, inžinier - elektrotechnik, Poprad
 • Ernest Géze, stavebný inžinier, Bratislava
 • Martin Droppa, novinár, reportér, publicista, fotograf, Liptovský Hrádok
 • Richard Krivda, kameraman, Bratislava
 • Daniel Pastirčák, kazateľ Cirkvi bratskej, básnik, výtvarník, Bratislava
 • Anna Polcková, evanjelická farárka, Bratislava
 • Peter Laboš, živnostník, Liptovský Hrádok
 • Emília Mihočová, šéfredaktorka mesačníka Evanjelický východ, Prešov
 • Ivan Leitman, psychológ, krízové centrum Náruč, Žilina
 • Mária Leitmanová, programová manažérka MVO, Žilina
 • Martin Birner, umelec, Žilina
 • Michal Valčo, vysokoškolský pedagóg, Žilina
 • Monika Janigová, novinárka, konateľka mediálnej agentúry, Žilina
 • Stanislav Lajda, akademický maliar, Žilina
 • Boris Mišina, evanjelický farár, Bratislava
 • Martin Kováč, odborný pracovník, Bratislava
 • Diána Marosz, hudobníčka, prekladateľka, Žilina
 • Mikuláš Lipták, knižný vydavateľ, Kežmarok
 • Miloš Kovačka, bibliograf, Martin
 • Peter Cibulka, stredoškolský učiteľ, Žilina
 • Ondrej Prostredník, vysokoškolský pedagóg, Bratislava
 • Dušan Maňák – architekt v slobodnom povolaní, Žilina
 • Květoslava Hornišová, pedagóg, Považský Chlmec
 • Alena Šuštiaková, dôchodkyňa, Žilina-Vlčince
 • Jelena Horváthová - učiteľka, herečka, Rajec
  Roman Horváth - programátor, Rajec
 • Jozef Škorvánek, živnostník, Kunerad, okr.Žilina
 • Ladislav Ďurana, technik,Žilina
 • Ľuba Balážová, štátny zamestnanec, Žilina
 • František Neupauer, historik, predseda OZ Nenápadní hrdinovia, Bratislava
 • Vladimír Tichavský, technik, konateľ firmy, Žilina - Považský Chlmec
 • Ladislav Gabčo, konzultant, Žilina
 • Ján Brozman, starosta obce Drienovská Nová Ves
 • Bruno Kremel, počítačový technik, Žilina
 • Zuzana Honsová, počítačový technik, Žilina
 • Peter Hrubo, riaditeľ TCK OZ, Žilina
 • Eva Bašistová, ekonómka, Žilina
 • Stanislav Grega, podnikateľ, Košice
 • František Šebej, poslanec NRSR, Bratislava
 • Ľubomír Baźík, lekár, Žilina
 • Elena Sivová, Mgr., špecialista na verejné obstarávanie, Bernolákovo
 • Juraj Rek, dôchodca, Žilina
 • Michal Bittšanský, vedecký pracovník, Žilina
 • Jana Filipová, živnostníčka, Žilina
 • Adriana Melišková, stavebný inžinier, znalec, Žilina
 • Lucia Bechná, vysokoškolská študentka, Žilina
 • Tomáš Michálik, manager vydavateľstva, Košice
 • Igor Cvacho, výtvarník a dizajnér, Žilina
 • Boris Mišina, evanjelický farár, Bratislava
 • Ján Blahovec, rozhlasový redaktor, Žilina
 • Ján Sedláček, podnikateľ, Martin
 • Jarmila Čičková, učiteľka, Bytča
 • Marcela Dobešová, občianska aktivistka, Rajecké Teplice
 • Peter Lobotka, vedecký pracovník, Bratislava
 • Jan Marosz, personálny manager, Kysucké Nové Mesto
 • František Bobenič, informatik, pedagóg a občiansky aktivista, Žilina
 • Jana Šípošová, poslankyňa NR SR, Bratislava
 • Zuzana Krónerová, herečka, Bratislava
 • Peter Laboš, živnostník, Liptovský Hrádok
 • Jana Janovičová, manažérka, Bratislava
 • Priska Danilovová, pedagogička, Bratislava
 • Matúš Čička, stredoškolský učiteľ, Žilina
 • Květoslava Hornišová, pedagóg, Považský Chlmec - Žilina
 • Kallay Peter, kameraman, Bratislava
 • Slavomír Chmela, horololezec, učiteľ tanca, dôchodca, Žilina
 • Peter Ničík, kurturológ poslanec MZ, Žilina

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook