Petícia za zvýšenie bezpečnosti cyklistov v meste Košice

Adresáti petície: Mesto Košice, Primátor a Mestské zastupiteľstvo, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

 

Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach, Krajský dopravný inšpektorát, Kuzmányho 8, 041 02 Košice

Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Komenského 52, 041 26 Košice

 

PETÍCIA - ŽIADAME KOMPETENTNÝCH, ABY PRIJALI ÚČINNÉ OPATRENIA PRE ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI CYKLISTOV  V MESTE KOŠICE!

 

Od predstaviteľov mesta Košice žiadame, aby okamžite riešili situáciu na mieste tragédie – zrážky motorkára s cyklistom na ceste na Jahodnú. Ku kolíziám tam dochádzalo a dochádza denne.

Mesto má k dispozícii štúdiu premostenia tohto úseku lávkou pre peších a cyklistov. 

Do realizácie premostenia  žiadame Mesto Košice; Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach a Okresný úrad Košice o dočasné riešenie - aby dopravným značením bola obmedzená rýchlosť, vyznačený priechod pre chodcov a cyklistov a zriadený ostrovček pre chodcov a cyklistov uprostred cesty. 

Zároveň žiadame, aby mesto Košice a PZ SR sledovali a riešili situáciu aj v iných kolíznych problémových úsekoch. 

 

Petičný výbor: Karol Labaš, Berlínska 13, 040 13 Košice; Viktor Mikluš, Alšavská 7, 040 01 Košice; Martin Zimáni, Hemerkova 31, 040 23 Košice; Ladislav Rovinský (poverený vystupovaním za petičný výbor), Pokroku 7, 040 11 Košice, tel. 0905 384 171

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Karol Labaš na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook