DOJNÁ KRAVA BRATISLAVA

PETÍCIA

za zmenu modelu financovania hlavného mesta, spísaná podľa zákona číslo 85/1990Zb. o petičnom práve

 

My, dolupodpísaní občania Slovenskej republiky žiadame zmenu modelu financovania hlavného mesta SR Bratislavy a jeho funkcií. Súčasný model považujem za nedostatočný, nakoľko vôbec nezohľadňuje potreby Bratislavy z pohľadu povinnosti plniť túto funkciu, hoci mu táto povinnosť zo zákona prináleží a vyplýva.


 

Obraciame sa týmto na Ministerstvo vnútra SR a primátora Bratislavy, aby v tomto duchu spoločne pripravili zmenu predmetnej legislatívy a tú následne predložili na schválenie Národnej rade SR.


Mladá Bratislava    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Mladá Bratislava na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook