Najpopulárnejšie petície v roku 2015 - Slovenská republika

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

STOP VLÁDE JEDNEJ STRANY. "AKEJKOĽVEK STRANY" !!!

Voľme v marci 2016 tak,aby už nikdy na Slovensku nebola vláda jednej strany,a to či už jednofarebná vláda Smeru,Kdh,Siete,Hzds,Oľano... alebo ktorejkoľvek inej strany.                

Vytvorené: 2015-01-15 Štatistiky

Zachráňme životy.

Vážený priateľia,situácia na cestách je hrozivá.Urobme niečo pre zvýšnie bezpečnosti na cestách.Môžeme tým zachrániť tisíce žvotov,ktoré vyhasínajú denne pri rôznych dopravných nehodách.Myslím si,že jednou z hlavných príčin je neznalosť dopravných predpisov a preto vyhlasujem petíciu za zahájenie povinnej dopravnej výchovy na školách. Potvrdzujem svojim podpisom súhlas s povinnou výukou dopravnej výchovy na školách.

Vytvorené: 2014-10-10 Štatistiky

kapor v Bytči systemom nad 70 cm chyť a pusť

po zvaženi dvihame s 60 cm na7Ocm systemom chyť a pusť peticia s 60 cm by asi neprešla

Vytvorené: 2014-09-29 Štatistiky

zabrante odstraneniu dukelskeho pamatniku,je to urazka obeti

Dobre si obzrite tento pamätník na Dukle, lebo v takejto podobe ho vidíte naposledy. Vojenský historický ústav, pod ktorého táto národná kultúrna pamiatka patrí, rozhodol o odstránení tohto známeho bronzového súsošia z roku 1964 ŽALUJEM, na ktorom matka ďakuje ruskému vojakovi za oslobodenie a žaluje za príkoria a utrpenie spôsobené fašizmom. Oficiálne zdôvodnenie je, že "tento pamätník tam pôvodne nebol", ale miestni ľudia to dávajú do súvislosti so súčasnou medzinárodnou situáciou. Pamätník ma

Vytvorené: 2014-09-27 Štatistiky

Petícia na podporu mierového riešenia krízy na Ukrajine

Ja, ako občan Slovenskej republiky, ktorá je súčasťou Európskej únie, týmto odmietam násilie na oboch stranách ukrajinského konfliktu a jednoznačne podporujem jeho mierové riešenie. Vyzývam preto čelných predstaviteľov vlády SR a prezidenta SR, aby vyvíjali permanentný tlak na predstaviteľov EU, ktorého dôsledkom bude odmietnutie násilia páchaného na obyvateľoch Ukrajiny jej vládou a jednoznačná podpora mierového riešenia tohoto konfliktu.

Vytvorené: 2014-07-09 Štatistiky

Otvorený list na podporu rektora T. Zasepu

Otvorený list Konferencii biskupov Slovenska, Akademickému senátu Katolíckej univerzity v Ružomberku a akademickej obci na podporu rezignovanému rektorovi prof. Tadeuszovi Zasępovi, PhD. My, absolventi Katolíckej univerzity v Ružomberku, so znepokojením sledujeme udalosti posledných dní na našej alma mater. Nemôžeme a nechceme ostať ticho, pretože informácie, ktoré prinášajú médiá, poukazujú na mnohé fakty, ktoré – ako sa zdá – sa rozhodla akademická samospráva Katolíckej univerzity úplne i

Vytvorené: 2014-05-08 Štatistiky

Petícia za zmenu v školskom stravovaní.

Poznatky o stravovaní dosahujú výrazných zmien, a predsa naše deti v školách a predškolských zariadeniach jedia to isté ako tam jedávali ešte ich starí rodičia. Dieťa, ktoré trávi väčšinu času v škole, je odkázané na školskú jedáleň, inak by ostalo hladné až do večera. Detí alergických na laktózu, lepok, a iné zložky bežnej stravy, ponúkanej stravovacími zariadeniami pribúda. Takisto, je stále viac tých, ktoré odmietajú jesť mäso z rôznych opodstatnených dôvodov, ale nemajú možnosť výberu. Cieľo

Vytvorené: 2014-04-10 Štatistiky

Otvorený list na podporu Oľgy Pietruchovej

Vážený pán Ján Richter minister Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Špitálska 6-8 Bratislava 816 43   Na vedomie:   Robert Fico predseda vlády SR Úrad vlády SR Námestie slobody 1 813 70 Bratislava   Miroslav Lajčák minister Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Hlboká cesta 2 833 36 Bratislava 37       Bratislava, 10.10. 2013     Vec: Otvorený list na podporu rodovej rovnosti a riaditeľky Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR Oľgy

Vytvorené: 2013-10-09 Štatistiky

Poslanec Kuffa, ospravedlňte sa LGBTI ľuďom a ich blízkym!

Pán poslanec Štefan Kuffa,cestou otvoreného listu Vás informujem, že za výrok zo dňa 19. septembra 2013 na adresu LGBTI komunity, respektíve jej jednotlivcov, ktorý ste predniesli na pôde Národnej rady Slovenskej republiky (nota bene na pôde inštitúcie, ktorá má hájiť práva VŠETKÝCH slovenských občanov a občianok) v znení: "Lepšie by ti bolo, keby ti zavesili mlynský kameň a hodili ťa do vody. Lepšie by ti bolo, ako keď pohoršíš jedného z týchto maličkých," budem hľadať všetky dostupné legálne p

Vytvorené: 2013-09-26 Štatistiky

Hurbanovský masaker - petícia za podanie dovolania

Žiadame, aby Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podal dovolanie proti rozsudku Špecializovaného trestného súdu, pracovisko Banská Bystrica sp. zn. BB-4T/52/2012 zo dňa 27.03.2013, ktorým bol  Milan Juhász, ktorý úmyselne usmrtil tri osoby a ďalšie dve ťažko zranil, odsúdený na trest odňatia slobody v trvaní 9 rokov. V konaní súd náležite nezistil skutkový stav, vychádzal z neobjektívnych dôkazov a boli závažným spôsobom porušené ľudské práva a základné slobody poškodených garantované

Vytvorené: 2013-06-17 Štatistiky

Hromadná pripomienka k novele zákona o horskej záchrannej službe

  Cieľom tejto iniciatívy je zamedziť diskriminácií dobrovoľných organizácií horských záchranárov a vytvoriť rovnocenné legislatívne podmienky pre výkon preventívnej,záchrannej a odbornej činnosti na horách.   Znenie hromadnej pripomienky: Hromadnápripomienka k novele zákona o Horskej záchrannej službe   Ministerstvovnútra predložilo do pripomienkového konania novelu Zákona č. 544/2002 Z.z.v znení neskorších právnych predpisov, ktorá má nadobudnúť účinnosť od 01.decembra 2013, v rámci ktorého na

Vytvorené: 2013-05-29 Štatistiky

Odmietam klamstvo a demagógiu. Mandátna zmluva.

  Ahoj človek, máš jedinečnú možnosť zmeniť situáciu a budúcnosť svojich detí k lepšiemu. Zápisné do života sme už zaplatili na niekoľko generácií dopredu. Otázka je či to tak necháš, alebo sa budeš podieľať na zmene. Ja, občan Slovenskej republiky, svojím podpisom splnomocňujem týmto aktivistov SOS Občan ( http://www.facebook.com/SosObcan?ref=ts&fref=ts )a všetkých tých, ktorí sú aktívni s týmto hnutímza presadenie záujmov širokej verejnosti na vytvorenie priestoruvo vysielaní verejnoprávny

Vytvorené: 2013-05-21 Štatistiky

Stop týraniu zvierat !!!!!

Prosíme vás aby ste sa pridali proti stop týraniu zvierat!!!

Vytvorené: 2013-05-19 Štatistiky

Protest proti premiestneniu ZŠ a MŠ Petra Pázmánya v Šali

My, dolupodpísaní sympatizanti školy touto formou petície vyjadrujeme podporu stanoviska rodičov na zachovanie súčasného stavu umiestnenia ZŠ s MŠ Petra Pázmánya s VaVJM v budove na ul. Pázmaňa č. 48. Az iskola alulírott szimpatizánsai ezen petíció formájában támogatjuk a szülők azon álláspontját, hogy a vágsellyei Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda a jelenlegi állapotnak megfelelően a Pázmány utca 48. szám alatt maradjon.

Vytvorené: 2013-04-06 Štatistiky

peticia za znizenie platov primatorov a starostov

ziadame  NRSR, aby znizila platy primatorov a starostov na maximalnu uroven trojnasobku priemernej mesacnej mzdy za predchadzajuci rok, a to vcitane vsetkych priplatkov, odmien, bonusov a pausalnych nahrad.

Vytvorené: 2013-02-07 Štatistiky

Výzva proti registrácii potratových tabletiek v SR

Štátny ústav pre kontrolu liečiv zaregistroval v roku 2012 dva preparáty, ktoré spôsobujú umelé ukončenie tehotenstva chemickým/antihormonálnym spôsobom. Ide o preparáty s účinnou látkou mifepriston: Medabon a Mifegyne. My, farmaceuti podpísaní pod touto výzvou, nesúhlasíme s registráciou preparátov Medabon a Mifegyn v SR, pretože nechránia pred chorobami, nie sú určené na diagnostiku chorôb a na liečenie chorôb. Naopak, negatívne ovplyvňujú fyziologické funkcie matky a embrya/plodu s cieľom usm

Vytvorené: 2013-02-06 Štatistiky

za radikálne zvýšenie trestov pre hyeniztické lúpeže starých ľudí

podporte zmenu trených sadzieb za prepadávanie našich starých, bezmocných spoluobčanov. Pomôžme im aby sa denne nebáli žiť svoj život bez strachu o svoje životy v našej spoločnosti.

Vytvorené: 2013-02-01 Štatistiky

Zrusit povinnost obyvatelov odhrnat sneh z chodnikov

my, dolupodpisani, ziadame parlament, aby zrusil povinnost vlastnikov a najomnikov prilahlych nehnutelnosti odpratavat sneh a lad z obecnych a mestskych chodnikov.

Vytvorené: 2013-01-18 Štatistiky

Petícia za zrušenie odvodov z dohôd

Žiadame Národnú radu Slovenskej republiky, aby novelizovala zákon  číslo 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a zákon číslo 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov tak, aby príjem fyzických osôb v právnom vzťahu na základe  dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru nezakladal povinnosť odvodov na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti ani zdravotné poistenie a to ako na strane zamestnanca, tak aj na st

Vytvorené: 2012-11-21 Štatistiky

Spoločná výzva stavovských a mimovládnych organizácií v školstve

Od utorka 11. 9. 2012 sa začína parlamentná schôdza, na ktorú sú zaradené do 2. a 3. čítania a na hlasovanie o prijatí . ZÁKONY, KTORÉ BUDÚ ZNAMENAŤ LIKVIDÁCIU STREDNÝCH ŠKÔL A CENTIER VOĽNÉHO ČASU . Prijatím vládnych návrhov sa začne systematické vyhladzovanie súkromných a cirkevných a aj niektorých “nepohodlných” verejných škôl a školských zariadení. Samosprávy ako zriaďovatelia vlastných škôl a školských zariadení sa dostanú do absolútne nadradeného postavenia voči neštátnym zriaďovateľom a b

Vytvorené: 2012-09-08 Štatistiky