Petícia za zmenu v školskom stravovaní.

Poznatky o stravovaní dosahujú výrazných zmien, a predsa naše deti v školách a predškolských zariadeniach jedia to isté ako tam jedávali

ešte ich starí rodičia.

Dieťa, ktoré trávi väčšinu času v škole, je odkázané na školskú jedáleň, inak by ostalo hladné až do večera.

Detí alergických na laktózu, lepok, a iné zložky bežnej stravy, ponúkanej stravovacími zariadeniami pribúda.

Takisto, je stále viac tých, ktoré odmietajú jesť mäso z rôznych opodstatnených dôvodov, ale nemajú možnosť výberu.

Cieľom tejto petície je:

- Zmena stravovania v školách a predškolských zariadeniach na zdraviu prospešné

- prehodnotenie noriem podľa najnovších poznatkoch o stravovaní

- možnosť výberu medzi mäsitými a zdravými bezmäsitými jedlami

- uprednostnenie potravinových surovín z domácej, najlepšie lokálnej produkcie

- osveta medzi pracovníkmi týchto stravovacích zariadení i rodičmi

 

Prosíme podpísať aj originálnu papierovú formu petície, pretože elektronická petícia je len informačná...

Petíciu môžete stiahnuť tu

ĎAKUJEME.