Petícia za zrušenie odvodov z dohôd

Žiadame Národnú radu Slovenskej republiky, aby novelizovala zákon  číslo 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a zákon číslo 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov tak, aby príjem fyzických osôb v právnom vzťahu na základe  dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru nezakladal povinnosť odvodov na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti ani zdravotné poistenie a to ako na strane zamestnanca, tak aj na strane zamestnávateľa.

Svoju žiadosť zdôvodňujeme : Najmä v čase prebiehajúcej hospodárskej krízy je čoraz ťažšie nájsť si možnosť vedľajšieho zárobku, čo sa zaťažením práce na dohodu povinnými odvodmi výrazne ešte sťaží. Prácu na dohodu často využívajú študenti, ktorí chcú alebo musia pomáhať rodičom s financovaním ich štúdia, matky na rodičovskej dovolenke, ktoré nezriedka ako samoživiteľky len veľmi  ťažko z rodičovského príspevku uživia seba a svoje dieťa a mnohé ďalšie skupiny slušných občanov, ktorí sa chcú sami vlastnou prácou podieľať na financovaní potrieb seba a svojich najbližších. Ak však má zamestnávateľ určitú sumu, ktorú môže použiť na úhradu odmeny „dohodárom“ a musí z nej nie malú  časť odviesť do odvodových fondov, vzniká oprávnená obava, že tým, ktorí sú na tieto peniaze odkázaní zostane výrazne menej.  Čo bude mať negatívny vplyv na všetkých občanov tejto republiky, ktorí si z rôznych dôvodov potrebujú privyrobiť.


Ľubomír Tongeľ    Kontaktujte autora petície