Najpopulárnejšie petície v roku 2013 - Slovensko

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petícia za riešenie alarmujúcej situácie Krajinského mosta

My, obyvatelia mesta Piešťany a okolitých obcí žiadame poslancov zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja o riešenie alarmujúcej situácie v súvislosti s Krajinským mostom v Piešťanoch. Žiadame, aby zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja našlo financie na riešenie rekonštrukcie Krajinského mosta alebo iné možnosti nového premostenia Váhu v okolí Piešťan.

Vytvorené: 2013-09-10 Štatistiky

petícia na získanie partnerstva pre flygunCZ

dovolme dať flygunovy dalšiu šancu na partnerstvo. FlyGunCZ je česky let's pleyer. ktory prišiel o parterstvo. Jeho kanál na YOUTUBE http://www.youtube.com/user/FlyGunCZ

Vytvorené: 2013-07-20 Štatistiky

Petícia bratislavčanov za sprejazdnenie Nám.SNP v Bratislave

Na základe dlhoročnej empirickej skúsenosti, že okrem vybudovania bratislavského obchvatu, každá zmena organizácie verejnej dopravy v hlavnom meste Slovenska Bratislavy už desaťročia len zhoršuje jej stav, my dole podpisaní obyvatelia Bratislavy týmto žiadame Magistrát Hlavného mesta Bratislavy, aby bolo opať pre verejnú dopravu sprejazdnené Námestie Slovenského narodného povstania. Nezmysené ukončenie prejazdu Nám. SNP skomplikovalo bratislavskú verejnú dopravu ad absurdum. Z Námestia SNP

Vytvorené: 2013-03-23 Štatistiky

Petícia za zrušenie zmeny MHD do obce Branč od 15.12.2013

Dolupodpísaní obyvatelia obce Branč nesúhlasíme s nasledovnými zmenami, ktoré majú byť platné od 15.12.2013 na linke č. 12 a zároveň odmietame akékoľvek zrušenie linky č. 12. Z uvedeného dôvodu obyvatelia obce Branč, využijúc svoje petičné právo podľa zákona č. 85/1990 Zb. zákonov o petičnom práve v znení neskorších predpisov, vyslovujeme svoje požiadavky, čo potvrdzujeme svojim podpisom. V súlade s uznesením Obecného úradu Branč sa zrušia zachádzky do Branču nasledujúcich spojov linky č. 12: · 

Vytvorené: 2013-12-06 Štatistiky

Koncert Vocaloidov v ČR a SR

Chceme koncert vocaloidov v SR a ČR!!!Podpíšte prosím petíciu aby sa na Slovensku a v Česku usporiadali koncerty Vocaloidov.

Vytvorené: 2013-08-18 Štatistiky

Petícia proti odpredaju pozemku v k.ú. Staré Mesto

PETÍCIA v zmysle článku 27 ods. 1 platnej Ústavy Slovenskej republiky proti odpredaju pozemku v k.ú. Staré Mesto - Slávičie údolie, parc. č. 2408/1 o výmere 2 880 m2, obchodnou verejnou súťažou, ktorú vyhlásilo hlavné mesto SR Bratislava, zastúpené doc. RNDr. Milanom Ftáčnikom, CSc., podľa § 9a ods.1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpis

Vytvorené: 2013-08-13 Štatistiky

Novela zákona o sociálnych službách má zabezpečiť dôstojný život

§78a odsek 1 Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby aj pre opatrovateľskú službu: Navrhujeme do textu doplniť aj: Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby aj pre opatrovateľskú službu. Odôvodnenie: Ak štát presadzuje myšlienku čo najdlhšieho zotrvania občana v jeho domácom prirodzenom prostredí, je potrebné, aby poskytol tomuto občanovi príspevok v odkázanosti. Rodina nedokáže dlhodobo uhrádzať ceny za služby v domácej opatere vo výške nákladov. Už dnes je hodina opatrova

Vytvorené: 2013-08-26 Štatistiky

Petícia za záchranu chráneného areálu Bôrik

My, dolupodpísaní, protestujeme proti zrušeniu ochrany chráneného areálu Bôrik, k.ú. Staré Mesto a žiadame zastavenie konania so zámerom zrušiť ochranu chráneného areálu Bôrik, pozemok parcely č. 2187/1 v k.ú. Staré Mesto s výmerou 14 284 m2 z dôvodu neodôvodneného predmetu ochrany na základe konštatovania, že na území chránených areálov sa nenachádzajú biotopy národného významu a na základe nepodloženého konštatovania, že mnohé dreviny v neurčenom množstve sú v nevyhovujúcom zdravotnom stave a 

Vytvorené: 2013-12-11 Štatistiky

Petícia proti vybudovaniu čerpacej stanice na Lamačskej ceste – z

„Občania, touto petíciou vás vyzývame k občianskej uvedomelosti voči krajine v oblasti Lamačská cesta – za Cromwelom v smere do Lamača. Občania, uvedomte si svoju zodpovednosť voči krajine a svojim deťom. Denne prejde cez Lamačskú cestu nespočetne veľa osobných a nákladných automobilov, čím narúšajú prirodzené prírodné prostredie. Vypúšťané exhaláty a hluk, znečisťujú životné prostredie nielen nás, ale aj našich detí. K tomuto všetkému sa tu uvažuje o vybudovaní čerpacej stanice, takže okrem zni

Vytvorené: 2013-10-22 Štatistiky

Verejná výzva Univerzite na odblokovanie dostavby cyklotrasy

Súčasne s dostavbou protipovodňového múra pod botanickou záhradou a lodenicami mala byť zrealizovaná aj dostavba cyklotrasy popri Dunaji. Stavba sa však napriek pripraveným prostriedkom a plánom zastavila. Hlavným dôvodom je požiadavka Univerzity Komenského, ktorá žiada náhradu za zabraté pozemky. Už 4 roky sú tak cyklisti ale aj obyčajní občania a návštevníci rukojemníkmi štátno-štátnych "záujmov". Ak si aj vy myslíte, že pozemky darované grófom Lanfranconi nemajú byť predmetom špekulácie, má

Vytvorené: 2012-11-24 Štatistiky

Za zrušenie parkovania na chodníkoch

Divoko parkujúce autá na chodníkoch tvoria závažnú bariéru chodcom. Niektorým často úplne znemožňujú pohyb: ide o mamičky s kočíkmi, starších ľudí alebo osoby so zníženou pohyblivosťou, vozíčkárov, nevidiacich a slabozrakých. I pri dodržaní 1,5 m odstupu sa stáva. že chodník je autami úplne obsadený, nedá sa po ňom bezpečne pohybovať alebo naň dostať, docháza na ňom k obmedzovaniu a najmä ohrozovaniu chodcov jazdiacimi vozidlami.  Rodičia  s vozíkom či vozíčkári tak musia chodiť po ceste, deti

Vytvorené: 2013-09-15 Štatistiky

Peticia_za_nerozsirenie_CUNOVA

Petícia, za nerozšírovanie územia na výstavbu v k.ú. Čunovo nad rámec schváleného ÚP hl. mesta SR Bratislavy r. 2007,, v znení zmien a doplnkov. V nasom okoli Cunova sa chystaju postavit novych cca 1300 bytovych jednotiek...To nemozeme dopustit. Petičnú akciu podpisuje : slovenský štátny občan, starší ako 18 rokov.Dúfam, že sa nám podarí vypisat co najviac.

Vytvorené: 2013-05-30 Štatistiky

Petícia za ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta SR

My, dolupodpísaní občania, na základe čl. 27 Ústavy SR a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve žiadame o referendum o ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta SR. Našu žiadosť odôvodňujeme nasledovne: Prezident SR Ivan Gašparovič dňa 2.1.2013 odoprel riadne zvolenému kandidátovi na post GP Ivanovi Čentéšovi jeho ústavné právo ujať sa funkcie. Týmto poprel princípy ústavy SR a my občania, žiadame o ustanovenie referenda, ktoré by rozhodlo o ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta SR.

Vytvorené: 2013-01-03 Štatistiky

STOP ropovodu v Petržalke

Podporte aj Vy petíciu proti trasovaniu ropovodu cez tzv. mestský koridor, ktorý by prechádzal cez katastrálne územie nášho mesta. V obývanej oblasti s vysokou hladinou spodnej vody by ropovod nepochybne predstavoval závažné ekologické riziko. Viac info TU.Počas celého leta môžete stretnúť v uliciach Petržalky žlté vozidlo s našimi aktivistami a podpísať petičný hárok. Dovtedy nás môžete podporiť aspoň na FB svojim LIKE alebo práve podpisom tejto elektronickej petície.

Vytvorené: 2013-07-20 Štatistiky

Petícia za vyhlásenie územia Martinský les za chránený areál

Ing. Peter Žiga, PhD. Minister životného prostredia     SR Nám. Ľ. Štúra 1 812 35 Bratislava   V Senci, 24.10.2013   Vec:                                                                           P E T Í C I A ZA  BEZODKLADNÉ  VYHLÁSENIE  ÚZEMIA  EURÓPSKEHO  VÝZNAMU MARTINSKÝ  LES ZA   CHRÁNENÝ   AREÁL My, nižšie podpísaní obyvatelia mesta Senec, priľahlých obcí a občania Slovenskej republiky sa na základe čl.27 Ústavy SR a zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov ob

Vytvorené: 2013-11-17 Štatistiky

Petícia proti zrušeniu odbočky z Račianskej.

My vodiči, ktorí sme túto odbočku používali a považovali za relatívne bezpečnú protestujeme proti jej zrušeniu, nakoľko ďalšia možná odbočka pri Figare je omnoho nebezpečnejšia a neprehľadnejšia a toto riešenie nám komplikuje život, prispieva k zaťažovaniu životného prostredia a zbytočne vytvára dopravný kolaps a žiadame o obnovenie pôvodného stavu.

Vytvorené: 2013-11-28 Štatistiky

Petícia proti petícii : Iron Maiden, nie ste tu vítaní!

  Táto petícia je spísaná proti ľudom petície : Iron Maiden, nie ste tu vítaní! Je to všetko blbosť a ak im to vadí nech zalezú a nevychádzajú z bytu ináč ich diabol nenechá napokoji.... Iron Maiden je symbol nás starých aj mladých... Dajte to na Fb,pokec,skype kdekoľvek aj ked hentý nevyhrajú toto stojí za to :)

Vytvorené: 2013-06-05 Štatistiky

Petícia za odvolanie Richtera, Čaploviča, Kaliňáka a Počiatka

Som za odvolanie ministra Richtera, za to, že chce znížiť minimálnu mzdu na 0€.Som za odvolanie ministra Čaploviča, za to, že chce zrušiť urobenie si náhradu za maturitu.Som za odvolanie ministra Kaliňáka, za zásahy polície na demonštrantov a jeho výmysel s ohlásením svojej polohy.Som za odvolanie ministra Počiatka, že napriek tomu, že sa na stavbe diaľnice stali už dve vážne nehody, kde zomreli ludia, jeho to netrápi a nerobí opatrenia.

Vytvorené: 2013-08-13 Štatistiky

Petícia na povolenia zriadenia priechodov cez zeleznicnú trat

PETÍCIA občanov vo veci povolenia zriadenia priechodov cez železničnú traťmedzi Kukučínovou ulicou a Račianskou ulicou v Bratislave My, občania Slovenskej republiky, podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, v znení neskorších predpisov, žiadame Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o povolenie zriadenia priechodov cez železničnú trať medzi Kukučínovou ulicou a Račianskou ulicou v Bratislave (obvod ŽST Bratislava - Filiálka), najmä na týchto miestach: 1.

Vytvorené: 2013-02-07 Štatistiky

Petícia Trenčanov proti výťahu na hradné nádvorie cez studňu

Petícia Trenčanov proti výťahu na hradné nádvorie cez studńu lásky. Podporovaná skupinou Trenčania na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/trencania/

Vytvorené: 2013-12-25 Štatistiky