Najpopulárnejšie petície v roku 2013 - Slovenská republika

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Zachráňme Staromestské ihrisko Kontakt!

My, dolu podpísaní občania týmto žiadame starostku mestskej časti Staré mesto Tatianu Rosovú, aby predčasne nevypovedala zmluvu Staromestskému ihrisku Kontakt. Zároveň žiadame poslancov zastupiteľstva, aby podporili takéto občianske iniciatívy a umožnili pokračovanie projektu aj v budúcnosti. Už počas prvého mesiaca fungovania navštívilo ihrisko priemerne 20 detí denne so svojimi rodičmi a priateľmi. Len pri udržaní takejto návštevnosti to bude do konca augusta  1720 detských návštev. Kontakt za

Vytvorené: 2013-08-14

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 621 602
2013 621 602

CLLD 2014-2020

PETÍCIA ZA VYUŽITIE CLLD NA SLOVENSKU V OBDOBÍ 2014-2020 Petícia na podporu využitia nástroja CLLD (komunitne riadeného miestneho rozvoja) v budúcom programovom období 2014 – 2020 v SR v zmysle Zákona č. 85/1990 Zb o petičnom práve v znení neskorších predpisov adresovaná Vláde SR My dolupodpísaní občania, svojim podpisom žiadame Vládu SR, aby  do programových dokumentov Slovenskej republiky (konkrétne do IROP) pre nasledujúce programové obdobie 2014 – 2020 zaradila okrem podpory Leader pre vidie

Vytvorené: 2013-10-07

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 589 583
2013 586 580

Justin Bieber na slovensku

Konečne si prosíme koncert na Slovensku. Ďakujeme

Vytvorené: 2013-05-27

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 560 455
2013 556 451

Protest proti premiestneniu ZŠ a MŠ Petra Pázmánya v Šali

My, dolupodpísaní sympatizanti školy touto formou petície vyjadrujeme podporu stanoviska rodičov na zachovanie súčasného stavu umiestnenia ZŠ s MŠ Petra Pázmánya s VaVJM v budove na ul. Pázmaňa č. 48. Az iskola alulírott szimpatizánsai ezen petíció formájában támogatjuk a szülők azon álláspontját, hogy a vágsellyei Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda a jelenlegi állapotnak megfelelően a Pázmány utca 48. szám alatt maradjon.

Vytvorené: 2013-04-06

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 568 507
2013 555 496

Zastavme projekt "revitalizacie" parku pri Karpatii v Humennom

Petícia obyvateľov mesta Humenné a ďalších občanov za pozastavenie projektu revitalizácie parku pri hoteli Karpatia v Humennom, za prehodnotenie opravy podchodu a za otvorenie verejnej diskusie súvisiacej s týmto verejným priestorom. ​My, občania podpísaní pod touto petíciou, žiadame pani primátorku a poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Humenné, v súvislosti s projektom revitalizácie parku pri Hoteli Karpatia v Humennom a v súvislosti s opravou podchodu, aby ​1. sa iniciovala a prebehla ve

Vytvorené: 2013-04-01

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 549 504
2013 549 504

Petícia za zachovanie mestskej jazdeckej polície

My obyvatelia Bratislavy, týmto vyslovujeme svoj nesúhlas s plánovaným zrušením mestskej jazdeckej polície v našom meste. Jazdecká polícia je významnou súčasťou nášho mesta od roku 1991. Od tohoto roku zohráva dôležitú úlohu na miestach, ktoré sú neprístupné motorovým vozidlám v chránených krajinných oblastiach. Jednou z nich je aj bratislavský lesopark (Partizánska lúka, Železná studienka, Koliba ...). Náplňou ich práce je aj kontrolovanie vjazdu a parkovania motorových vozidiel na zeleni, zakl

Vytvorené: 2013-11-04

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 561 557
2013 540 536

Digitalizácia kina Snina

Kino v Snine nemá čo premietať. Veľké filmové distribučné spoločnosti prestali vyrábať 35-milimetrové kópie nových filmov. Mesto bez kina? Nie! Jedinou nádejou je preto kompletná digitalizácia kina. Poslanci digitalizáciu bez tlaku verejnosti nepodporia. Kinematografia a jej hlavná distribučná platforma kino predstavuje jeden z najefektívnejších spôsobov šírenia kultúrnych hodnôt a zároveň je jedným zo zdrojov kultúrnej rozmanitosti. Ak ti teda osud kina a teda život v Snine nie je ľahostajný -

Vytvorené: 2013-08-02

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 552 538
2013 503 489

One Direction v CZ a SK

Cheme One direction v Česku nebo SLovensku!!!

Vytvorené: 2013-05-27

Časové obdobie Všetky krajiny Česká republika
Celkovo 471 298
2013 464 298

Proti zmene územného plánu v lokalite Veľká lúka v Dúbravke

Vážený pán starosta m.č. Dúbravka, vážení poslanci m.č. Dúbravka, vážení poslanci mestského zastupiteľstva mesta Bratislava! My, dole podpísaní, občania žiadame, aby bol zachovaný stav územného plánu v oblasti Veľkej lúky v bratislavskej Dúbravke. Sme zároveň proti výstavbe v tejto lokalite. Chceme, aby bola zachovaná rekreačná a poľnohospodárska funkcia tejto oblasti. Myslíme si, že zásah v tejto oblasti bude mať za následok postupnú likvidáciu výnimočného územia Devínskej Kobyly a bude zlým pr

Vytvorené: 2013-04-10

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 474 466
2013 420 413

VYHLÁSENIE: ZAČNIME BRAŤ EXTRÉMIZMUS VÁŽNE

S vážnymi obavami o budúcnosť Slovenska sledujeme vzostup extrémistických síl a vzrastajúcu ochotu našej spoločnosti tolerovať ich. Rozumieme ľuďom, ktorých politické elity tohto štátu dve desaťročia ignorovali, zavrávali ich znepokojenia a neriešili podstatu ich problémov. Zdieľame ich rozhorčenie zo stavu našej spoločnosti. Poučenie z dejín nás však varuje, aby sme boli obozretní a neodovzdali svoju dôveru silám, ktoré iba zneužívajú naše trápenia a našu zraniteľnosť na to, aby nám napokon vza

Vytvorené: 2013-11-23

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 453 417
2013 411 381Facebook