Petícia na povolenia zriadenia priechodov cez zeleznicnú trat

PETÍCIA občanov vo veci povolenia zriadenia priechodov cez železničnú traťmedzi Kukučínovou ulicou a Račianskou ulicou v Bratislave

My, občania Slovenskej republiky, podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, v znení neskorších predpisov, žiadame Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o povolenie zriadenia priechodov cez železničnú trať medzi Kukučínovou ulicou a Račianskou ulicou v Bratislave (obvod ŽST Bratislava - Filiálka), najmä na týchto miestach:

1. od Polikliniky Tehelná, a. s., na Tehelnej ulici č. 26 smerom na Račiansku ulicu (a naspäť), napr. na mieste, kde uvedená železničná trať pretína Budyšínsku ulicu,

2. na mieste, kde bola lávka pre peších ponad koľajisko, keď po ňom jazdili vlaky, t. j. na mieste, kde uvedená železničná trať pretína Škultétyho ulicu.


Zdôvodnenie petície:

Mnohí obyvatelia ulíc Račianska, Sibírska, Piešťanská, Kyjevská, Ursínyho a okolitých ulíc, medzi nimi aj starší ľudia, sú pacientmi Polikliniky Tehelná, a. s., na Tehelnej ulici č. 26 v Bratislave. Niektorí na ňu dovidia z okien svojich bytov, avšak keď potrebujú do nej ísť, Železnice Slovenskej republiky ich nútia vykonať zdĺhavú okružnú cestu okolo železničnej trate aj napriek tomu, že je na nej pozastavená pravidelná železničná nákladná a osobná doprava. Upravením priechodov na miestach uvedených v bodoch 1 a 2 by sa zlepšil prístup občanov do tejto polikliniky, do detských jaslí na Robotníckej ulici, do Istropolisu, Radošinského naivného divadla, Strediska kultúry Bratislava - Nové Mesto na Vajnorskej 21 a iných inštitúcií, obchodov a prevádzok služieb.

Ľuďom, ktorí bývajú na Račianskej ulici, v jej okolí, resp. jazdia smerom z Rače či od železničnej zastávky Bratislava - Vinohrady električkami premávajúcimi po Račianskej ulici, a pracujú na Kukučínovej, Škultétyho, Budyšínskej, Tehelnej, Vajnorskej alebo okolitých uliciach, zákaz vstupu do obvodu nepoužívanej ŽST Bratislava – Filiálka značne predlžuje cestu do práce. Časť domov na Kukučínovej ulici a v okolitých uliciach je bližšie k zastávke električiek s názvom Ursínyho na Račianskej ul. ako k Trnavskému mýtu, no Železnice Slovenskej republiky zakázali ich obyvateľom kratšiu cestu cez železničnú trať, hoci po nej nepremávajú osobné ani nákladné vlaky.

Je viac ďalších dôvodov, pre ktoré potrebujú ľudia uvedené priechody, boli na ne zvyknutí a zrušenie v minulosti povolených priechodov cez trať vnímajú ako zhoršenie životných podmienok v porovnaní s minulosťou (predĺženie trasy, strata času, zvýšené náklady na cestovanie prostriedkami MHD).

Je známe, že je niekoľko návrhov na riešenie chátrajúcej Železničnej stanice Bratislava – Filiálka a jej okolia so živelnou skládkou odpadu, no ľudia nemôžu donekonečna čakať. Zastavenie prípravy prestavby ŽST Bratislava - Filiálka v rámci TEN-T (Transeurópske dopravné siete) vzalo šancu na komplexné riešenie tejto lokality v najbližších rokoch. Aj v tejto situácii sú predstavitelia samosprávy mestskej časti Bratislava - Nové Mesto a Miestneho úradu Bratislava - Nové Mesto pripravení v rámci svojich kompetencií zriadiť pre občanov aspoň dva uvedené priechody cez železničnú trať v obvode ŽST Bratislava - Filiálka. V zmysle platných predpisov však na to potrebujú súhlas Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, na ktoré sa my, občania, obraciame touto petíciou.

Petičný výbor:

Pavol Galamboš, Račianska 25, 831 02 Bratislava

Viera Hrdinová, Vajnorská 58, 831 04 Bratislava

Marta Hrebíčková, Sibírska 56, 831 02 Bratislava

Tomáš Korček, Riazanská 11, 831 03 Bratislava

Peter Szusčík, Lopenická 3, 831 02 Bratislava

 


Peter Szusčík    Kontaktujte autora petície