Petícia za zrušenie zmeny MHD do obce Branč od 15.12.2013

Dolupodpísaní obyvatelia obce Branč nesúhlasíme s nasledovnými zmenami, ktoré majú byť platné od 15.12.2013 na linke č. 12 a zároveň odmietame akékoľvek zrušenie linky č. 12. Z uvedeného dôvodu obyvatelia obce Branč, využijúc svoje petičné právo podľa zákona č. 85/1990 Zb. zákonov o petičnom práve v znení neskorších predpisov, vyslovujeme svoje požiadavky, čo potvrdzujeme svojim podpisom.

V súlade s uznesením Obecného úradu Branč sa zrušia zachádzky do Branču nasledujúcich spojov linky č. 12:

·      v pracovných dňoch o 19.18 h z Gorazdovej

spoj bude premávať podľa doterajšieho cestovného poriadku len v úseku Gorazdova – Ivanka p. Nitre, Luk

·      v pracovných dňoch o 20.00 h z Branču

spoj bude začínať od zastávky Ivanka p. Nitre, Luk o 20.08 h a pokračovať podľa doterajšieho cestovného poriadku

·      v soboty, nedele a sviatky o 4.18 h zo zast. CENTRUM

spoj bude posunutý o 15 minút neskôr a bude premávať len v úseku CENTRUM – Ivanka p. Nitre, Luk

·      v soboty, nedele a sviatky o 4.46 h z Branču

spoj bude začínať od zastávky Ivanka p. Nitre, Luk o 4.54 h a pokračovať podľa doterajšieho cestovného poriadku

 

 


Sylvia Štepová Lorinczova    Kontaktujte autora petície