Petícia bratislavčanov za sprejazdnenie Nám.SNP v Bratislave

Na základe dlhoročnej empirickej skúsenosti, že okrem vybudovania bratislavského obchvatu, každá zmena organizácie verejnej dopravy v hlavnom meste Slovenska Bratislavy už desaťročia len zhoršuje jej stav, my dole podpisaní obyvatelia Bratislavy týmto žiadame Magistrát Hlavného mesta Bratislavy, aby bolo opať pre verejnú dopravu sprejazdnené Námestie Slovenského narodného povstania.

Nezmysené ukončenie prejazdu Nám. SNP skomplikovalo bratislavskú verejnú dopravu ad absurdum. Z Námestia SNP sa nestala pešia a oddychová zóna. Nebola z neho vylúčená automobilová ani električková doprava. Centrálne bratislavske namestie je neustále plné motorových vozidiel, stalo sa z neho pohodlné, veľké parkovisko pre ministerských a magistrátnych úradníkov. Obyvatelia celého Starého Mesta, Kramárov a Koliby sú kôli tejto zmene roky nútení pri každej ceste na druhú stranu Bratislavy použiť nábrežie Dunaja, Šancovú ulicu, alebo dokonca petržalský obchvat,  ktoré su aj tak preplnené motoristami prichádzajúcimi z okrajových častí Bratislavy a každy deň v ranných a popoludňajších hodinách takto len zahusťujú i tak preťažene dopravné trasy v oboch smeroch. Obchádzaním Nám. SNP, sa zvyšuje spotreba pohonných hmôt, zvyšuje sa znečistenie ovzdušia Bratislavy výfukovými plynmi, o časových stratách a stresových následkoch všetkých účastníkov cestnej dopravy nehovoriac.  Nám. SNP prestalo byt prirodzeným centrom hlavného mesta napriek tomu že ním vždy v minulosti bolo. Stáva sa teritóriom bezdomovcov. Nám SNP vždy bolo a je prirodzenou hlavnou križovatkou hlavného mesta, tak ako napr. Place de la Concorde v Paríži, alebo Picadilly Circus v Londýne,  s doteraz fungujúcimi semaformi z čias, keď sa bratislavská doprava ešte riadila elementárnou logikou. Nám SNP je gordickým uzlom bratislavskej dopravy. Preto touto petíciou žiadame Magistrát o urýchlene konanie v tejto veci, tým viac, že  sprejazdnenie Nám. SNP si nevyžaduje takmer žiadne finančné náklady okrem zmeny príslušnych dopravných značiek a odstránenia ohyzdných prázdnych betónovych "kvetinačov" pod Manderlákom, o ktoré sa aj tak roky nik nestará, celá táto úprava si pri dobrej organizácii práce vyžiada maximálne dva pracovné dni.

Prosime všetkych racionálne uvažujucich bratislavčanov, aby k tejto petícii pripojili svoj podpis.

Ďakujeme.


Andrej Hryc a ing.arch. Karol Kállay


Andrej Hryc a ing.arch.Karol Kállay    Kontaktujte autora petície