Petícia za ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta SR

My, dolupodpísaní občania, na základe čl. 27 Ústavy SR a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve žiadame o referendum o ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta SR.
Našu žiadosť odôvodňujeme nasledovne:
Prezident SR Ivan Gašparovič dňa 2.1.2013 odoprel riadne zvolenému kandidátovi na post GP Ivanovi Čentéšovi jeho ústavné právo ujať sa funkcie. Týmto poprel princípy ústavy SR a my občania, žiadame o ustanovenie referenda, ktoré by rozhodlo o ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta SR.