Peticia_za_nerozsirenie_CUNOVA

Petícia, za nerozšírovanie územia na výstavbu v k.ú. Čunovo nad rámec schváleného ÚP hl. mesta SR Bratislavy r. 2007,, v znení zmien a doplnkov.

V nasom okoli Cunova sa chystaju postavit novych cca 1300 bytovych jednotiek...To nemozeme dopustit.

Petičnú akciu podpisuje : slovenský štátny občan, starší ako 18 rokov.Dúfam, že sa nám podarí vypisat co najviac.