Najnovšie petície

Za Maturitu 2022

V dnešnej dobe si študenti neuvedomujú o čo všetko by prišli ak by im bola odoprená ďalšia maturita.Ja ako hrdý minuloročný maturant som bol veľmi sklamaný že som si maturitu napísať nemohol ale zdravie mám len jedno a v tejto covidovej dobe si ho treba chrániť 🦠😷. Bohužiaľ súčasný študenti stredných škôl sa viac flakaju vonku kde pijú, fajčia a kto vie aké zverstvá tam ešte stvárajú najhoršie je na tom to že nedodržujú protipandemicke opatrenia 😮. Teraz však nastáva otázka za všetky drobné mali

14 Vytvorené: 2022-02-21 Štatistiky

Som poti jednosmernej prevádzke na Krížnej ulici v Pezinku

Pridajte sa k nám, aby sme vedeniu mesta Pezinok vyjadrili svoj nesúhlas s jednosmernou prevádzkou na ulici Krížna v Pezinku. Jednosmerkou bude časť Polesie, Kučišdorfská dolina a ulice Šteberlova, Schaubmarova, Žarnovických, Jamnických a ostatné okolie preťažovať už teraz kolabujúcu dopravu na Cajle a hlavne na sídlisku Sever. Týmto chceme presvedčiť vedenie mesta Pezinok o správnom rozhodnutí, ponechať ulicu Krížna s obojsmernou premávkou. https://www.google.com/maps/

137 Vytvorené: 2022-02-21 Štatistiky

Petícia „proti zámeru výstavby a prevádzky skládky odpadu v k. ú. Komárno – Nová Stráž

Obyvatelia mestskej časti Komárno-Nová Stráž podľa Zákona 85/1990 Zb. o petičnom práve touto petíciou vyjadrujeme svoj nesúhlas návrhom MZ v Komárne na obstarávanie Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Komárno, ktorá sa týka  Lokality 19 – Návrh MsÚ: pozemok parc.č. 1730/13 a susediaca časť pozemku 1730/1, ( UO 26- Nová Stráž- Vadaš). Jedná sa o zmenu funkcie časti RB 26.08 (určené pre obytné územie s prevahou bývania v rodinných domoch) na územie výrobno-obslužných aktivít priemyselnej výroby,

77 Vytvorené: 2022-02-18 Štatistiky

Som za znizenie platu prezidenta Slovenskej Republiky z 14 431,75 eura na 7000eur

Prezint ako obcan by mal hajit a obranovat zaujmy SR naroda a nie iba nazory poslancov NR SR. SR lud voli NR a  poslancov do paramentu a preto by mali hajit nazory ludu a prezidentka hajila nazor NRSR a nie ludu ktory je plati jej luxusny plat a preto lud ma narok sa rozhodnut o plate prezidenta.  

39 Vytvorené: 2022-02-16 Štatistiky

OTVORENÝ LIST POSLANCOM MESTKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA BYTČA - vyjadrenie nesúhlasu s odpredaním mestskej časti rodného domu Jozefa Tisa

Ako občania Bytče a ľudia so záujmom o naše mesto sme so znepokojením prijali správu o opätovnej žiadosti občianskeho združenia Slovenský dejepisný spolok o odkúpenie mestskej polovice rodného domu Jozefa Tisa. Preto sme sa rozhodli spísať otvorený list voleným zástupcom obyvateľov, aby sme ich informovali o stanovisku občanov a napomohli správnemu rozhodnutiu, a to ponechaniu predmetného domu v majetku mesta.   OTVORENÝ LIST POSLANCOM MESTKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA BYTČA   Vážený pán primátor,V

1147 Vytvorené: 2022-02-16 Štatistiky

Petícia k zachovaniu, výstavbe a rozvoju verejnoprospešných stavieb pre činnosť Jazdeckého klubu Poľný Kesov a farmy Santiaga a zakomponovanie týchto stavieb do Územného plánu obce Poľný Kesov

My, dolupodpísaní občania SR, vyjadrujeme svojím podpisom súhlasné stanovisko: 1.    Proti zbúraniu, k zachovaniu, výstavbe a rozvoju stavieb pre verejnoprospešnú činnosť Jazdeckého klubu Poľný Kesov a farmy Santiaga, zakomponovanie realizácie týchto stavieb do Územného plánu obce Poľný Kesov ako plochu určenú pre občiansku vybavenosť a k navráteniu pozemkov 2781/3, 2781/2, 2781/71, 2786/5 späť do Územného plánu obce teda Lokalitu - riešené územie priestor ÚPC S a ÚPC T v juhozápadnej časti obce

1121 Vytvorené: 2022-02-16 Štatistiky

PETÍCIA - VÝSTAVBA KRUHOVÉHO OBJAZDU, ALEBO OSADENIE SVETELNEJ SIGNALIZÁCIE PRI KRIŽOVATKE CIEST I/64, I/63 a III/1463 - ODBOČKA IŽA

My, obyvatelia okresu Komárno a južného regiónu SR podľa Zákona 85/1990 Zb. o petičnom práve touto petíciou vyjadrujeme svoju žiadosť o výstavbu kruhového objazdu, alebo osadenia svetelnej signalizácie na križovatke uvedených ciest pri takzvanej "Ižianskej odbočke" : Cesta 1.triedy I/64 (ktorá v smere z juhu na sever spája Komárno a Nitru), Cesta I. triedy I/63 (ktorá spája Bratislavu, Dunajskú Stredu, Komárno a Štúrovo) a Cesta III.triedy 1463 (ktorá spája Lándor, Kavu a Hliník).  Súradnice kri

1089 Vytvorené: 2022-02-16 Štatistiky

Petícia za zrušenie maturitných a zaverečných skúšok za šk. rok 2021/2022

My ako študenti končiacich ročníkov, žiadame zrušenie maturitných a záverečných skúšok z dôvodu nedostatočného vzdelania spôsobeného dištnčnou formov vyučovania. Voči nám je nespravodlivé že oproti predošlým ročníkom sme poriadne v škole neboli a nemali sme plnohodnotnú šancu vzdelávať sa.

21 Vytvorené: 2022-02-16 Štatistiky

Petícia za zachovanie zelene (parcela 9/1) v centre obce Sokolovce

Petícia je určená výhradne pre občanov s trvalým pobytom v obci Sokolovce. Podpisom tejto petície som za neodpredanie parcely č.: 9/1 a proti stavbe supermarketu na parcele č.:9/1 v katastrálnom území obce Sokolovce.Týmto žiadame starostu obce Sokolovce a poslancov obecného zastupiteľstva, aby urobili všetko pre zachovanie poslednej zelene v strede obce na uvedenej parcele.

21 Vytvorené: 2022-02-13 Štatistiky

Petícia proti realizácii stavby „Rezidenčné bývanie Nová Dedinka” na pozemku parcely č. 642/3, 118/30 katastrálne územie a za zachovanie kvality života dotknutých obyvateľov.

Cieľom petície je vyjadrenie nesúhlasu s realizáciou stavby „Rezidenčné bývanie Nová Dedinka” v zmysle projektovej dokumentácie ( 3 dvojposchodové dvojdomy - 6 bytových jednotiek ) na pozemku parcely č. 642/3, 118/30 katastrálne územie Nová Dedinka, nakoľko stavba napĺňa skôr účel výstavby bytového domu ako samostatných rodinných domov tak, ako určuje v danej lokalite územný plán obce, o čom svedčia viaceré charakteristiky projektu. Týmto sa naruší aktuálny estetický ráz okolitej zástavby, budú

56 Vytvorené: 2022-02-13 Štatistiky