OTVORENÝ LIST ministrovi školstva : NULOVÁ TOLERANCIA VERBÁLNEJ ŠIKANY!

Vážený minister školstva pán Drucker,

 

týmto otvoreným listom by som rada upriamila Vašu pozornosť na tému VERBÁLNEJ ŠIKANY, ktorá je neustále v spoločnosti ticho tolerovaná. Najväčším problémom je verbálna šikana na základných školách.

Obyčajným slovom, narážkou, na oko nevinnou môžeme iným vážne ublížiť - posmievanie sa iným deťom sa deje z najrôznejších dôvodov - rasa, farba pleti, oblečenie, sociálny status, či známky v škole, prípadne z iného absurdného dôvodu. 

 

Takéto správanie sa detí je ticho tolerované, obete tejto verbálnej šikany sú nútené "nebyť príliš citlivé a ignorovať toto správanie", avšak z vlastnej skúsenosti viem, že ignorovanie nepomáha. 

 

Slovné útoky môžu prerásť do fyzického násilia a tam často krát zlyháva aj škola - potrestá oboch účastníkov a obeť šikany učí, že brániť sa je zakázané a trestané. 

My dospelí máme rôzne možnosti, ako sa brániť, v reálnom svete aj v tom online - zablokovať osobu, prípadne podať trestné oznámenie a prinútiť osobu zdržať sa takéhoto správania sa. 

 

Deti sa spoliehajú len na učiteľov a rodičov a práve škola verbálnu šikanu podceňuje a nemá žiadne účinné mechanizmy ako sa s verbalnou šikanou vysporiadať a zastaviť to skôr, ako dôjde k ďalšej tragédii. Práve v záujme vychovať ďalšiu generáciu ľudí lepšie je nutné riešiť šikanu aj tú verbálnu hneď v zárodku, kým je možné jedinca ešte "prevychovať", čím eliminujeme dospelých ľudí, ktorí podobne správanie aplikujú aj vo svojom dospelackom živote. 

 

Sú to práve deti, ktoré sú verbálne napádané po dlhé obdobie, ktoré si siahajú na život. Už nepotrebujeme ďalšiu tragédiu, aby sme si uvedomili dôsledky a nebezpečnosť tolerovania a neriešenia verbálnej šikany.

Týmto listom Vás žiadam, aby ste sa s touto témou začali skutočne zaoberať, aby prebehla celospoločenská diskusia so školami, pedagógmi, psychológmi a aby sa našli skutočne vhodné opatrenia, ktoré budú môcť učitelia použiť a zasiahnuť vždy, keď sa dozvedia o verbálnej šikane, prípadne aj prostriedky pre rodičov ako sa účinne sťažovať na pedagógov a školy, ktoré odmietajú riešiť verbálnu šikanu a podceňujú situáciu. 

 

 

S úctou, 

 

občianka Slovenska, matka,

Petra Grebáčová.

 

 


Petra Grebáčová    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Petra Grebáčová bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...