OBČIANSKA ŽIADOSŤ DOLINKOVEJ: HLASUJTE PROTI ZMENÁM V DOKUMENTOCH WHO!

Vážená pani ministerka,  

v mene nižšie uvedených občianskych združení a občanov Slovenskej republiky Vás týmto oslovujeme v súvislosti s nadchádzajúcim 77. zasadnutím Svetového zdravotníckeho zhromaždenia, ktoré sa má uskutočniť 27.05.2024 až 01.06.2024 vo veci schválenia Pandemickej zmluvy a zmien v Medzinárodných zdravotných predpisoch (angl. IHR).  

V mene SR žiadame rozhodne odmietnuť oba dokumenty - tak zmluvu, ako aj zmeny v IHR a to z nasledovných dôvodov.  

-          WHO je súkromná, nikým nevolená organizácia, obhajujúca záujmy výlučne súkromných osôb a inštitúcií

-          Odmietame snahy WHO riadiť a usmerňovať suverénne štáty na medzinárodnej úrovni v zmysle podriadiť sa rozhodnutiam a nariadeniam WHO

-          Máme za to, že stav ohrozenia verejného zdravia si majú štáty regulovať samostatne podľa stavu ohrozenia v danej lokalite

-          Zásadne odmietame aktuálne zbavenie sa právomoci rozhodovať o nariadeniach a odporúčaniach WHO    

Radi by sme vám pripomenuli, že nemáte mandát  na podpísanie a schválenie tejto zmluvy. Ak by Navrhované zmeny v IHR 2005 boli prijaté počas 77. zasadnutia, tak odporúčame, aby Slovenská republika včas notifikovala WHO, že Navrhované zmeny v IHR 2005 odmietainak sa stanú právne záväznými hlasmi nadpolovičnej väčšiny prítomných členov WHO na zasadnutí Svetového zdravotníckeho zhromaždenia.  V prípade prehlasovania nadpolovičnou väčšinou trváme na vystúpení z tejto organizácie. 

S poukazom na vyššie uvedené, ako aj na informáciu poskytnutú Vašim ministerstvom na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciam č. 211 / 2000 Z.z., kde ste konštatovali pre OZ VOĽNÁ ZÓNA, že vzhľadom k neustálemu vývoju textov zmlúv sa „Ministerstvo zdravotníctva SR k postoju pri hlasovaní bude môcť vyjadriť až po oboznámení sa s konečným znením dokumetov" Vám my občania dávame na vedomie, že nemáte mandát Slovenskú republiku zaviazať k akémukoľvek záväzku, ktorý by znamenal naše podriadenie sa WHO a tak s Pandemickou zmluvou, ako aj zmenami v IHR súhlasiť.  

Texty dokumentov nie sú známe, nie je s nimi oboznámená Slovenská republika a je takisto porušená Ústava WHO, ktorá jasne hovorí, že o zmenách sa má rokovať a urobiť záver tri mesiace pred hlasovaním v Medzinárodnom zdravotníckom zhromaždení WHO v Ženeve a preto Vás žiadame  v oboch prípadoch – tak pri Pandemickej zmluve ako aj pri zmenách v IHR – hlasovať proti.  


JUDr. Katarína Burdyová (OZ ARCHA), Miroslav Heredoš (OZ VOĽNÁ ZÓNA), Peter Chmelo (OZ TEA PARTY SLOVENSKO)    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že JUDr. Katarína Burdyová (OZ ARCHA), Miroslav Heredoš (OZ VOĽNÁ ZÓNA), Peter Chmelo (OZ TEA PARTY SLOVENSKO) bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...