Petícia na zrušenie nástrojov psychiatrie na územi SR

Kontaktujte autora petície

Táto diskusná téma bola automaticky vytvorená k petícií Petícia na zrušenie nástrojov psychiatrie na územi SR.


Hosť

#76 Viedeň - pochod proti drogovaniu deti psychofarmakami

2015-04-15 05:18

Nedávny pochod proti psychiatrickýcm praktikám, drogovaniu detí a porušovaniu ľudských práv bol nedávno vo Viedni. Hľadajte na Facebooku. 

 


Hosť

#77 Re: Re:

2015-04-15 06:16

#75: - Re:  

Hráte sa na slovíčka. Kto tvrdí, že psychiatria sa zaoberá dušou?

Každopádne moderná psychológia sa snaží odbúrať priepasť medzi duševne chorým jedincom a jeho sociálnym prostredím. Nie je osamotená, ale využíva poznatky ostatných vedných disciplín a neustále prechádza množstvom premien a vývojom. V diagnostike, liečbe aj prístupe k pacientom. Čo mne, ako priamo zainteresovanému vadí, je veľakrát nehumánne prostredie, v ktorom pôsobí. Ale to je už problém celého nášho zdravotníctva, v ktorom sa niekedy ťažko hľadajú zdroje na potrebné prístroje lieky a zabezpečenia. Takže moderných a nemacníc a ústavov sa tak skoro asi nedočkáme.

Proti psychiatrii tu stojí Scientológia, ktoré stojí na jedinej knihe a nemenných tvrdeniach svojho zakladateľa, ktorá nie je schopná sebareflexie a vývoju. Stojí na raz daných dogmách, o ktorých pochybovať je v organizácii trestné.


Hosť

#78 Re: Re:

2015-04-15 06:41

#73: - Re:  

Vaše tvrdenie je zavadzajúce. Vyvoláva dojem, ako by v Taliansku nebol ani jeden hospitalizovaný psychiatrický pacient.

A k porušovania ľudských práv, ktoré hájiť je tak moderné. V minulosti, keď bol otec alkoholik, dokázal prepiť celu výplatu a ešte aj žene zobral peniaze, ktoré mala pre deti, bolo možné takému človeku uložiť povinnosť nastúpiť na ústavné protialkoholické liečenie. Dnes, bez jeho súhlasu to už nie je možné, lebo "ľudské práva". Ľudské práva opilca a tyrana sú postavené nad práva detí a žien-matiek.


Hosť

#79 Význam slov

2015-04-15 07:41

Slová majú svoj význam. Každé slovo má svoj význam z dôvodu aby sa ľudia vedeli dorozumieť. Psychiatria je odbor, ktorý by sa mal podľa svojho názvu starať o duševný stav človeka. Ak to nerobí, nemal by sa tak volať, lebo potom zavádza ľudí, ktorí rozumejú slovám a chcú sa dorozumieť. 


Hosť

#80 Re: Význam slov

2015-04-15 09:14

#79: - Význam slov 

Ale niektoré slová majú viacero významov. Nehovoriac o prekladoch zo starých jazykov, keď pre niektoré slová nemáme adekvátny výraz.

Neviem, či ste to vy, kto písal príspevok 69 a v ňom "psychiater - čo znamená psyché - duša a iatro - doktor, čiže doktor duše", ale vychádzate z rovnakého predpokladu. Ak rozložíte chrobáka na časti, z ktorých sa skladá, prestane "fungovať". Takže sa skúsme dohodnúť, že psychiatria lieči duševné choroby a poruchy. To ale neznamená, že chce liečiť dušu, ako uvádzate, ale: "duševný - týkajúci sa vnútorného sveta človeka, vnútra, mysle, myslenia". /Výkladový slovník slovenského jazyka/.

A nakoľko sa vnútorný život človeka a myslenie odohráva v mozgu, je prirodzené, že sa psychiatria zaoberá mozgom a jeho procesmi. Teda spolu s neurológiou, ktorá ma na starosti nervovú činnosť a el. impulzy, zatiaľ čo psychiatria sa zaoberá hlavne chemickými procesmi. Takže psychiatria sa skutočne stará o duševný stav človeka.

Ktosi múdry raz povedal, že najťažšie sa diskutuje s človekom, ktorý prečítal len jednu knihu... Rozdelenie sveta na viditeľný - fyzický a neviditeľný - duchovný prebehlo v učenom svete (dnes by sme ho nazvali svetom vedy) cca. pred 2600 rokmi. A odvtedy to tak zostalo. Skúste si po večeroch okrem Hubbarda prečítať aj niečo z gréckych filozofov.

Máte ale pravdu, slová majú svoj význam a ak sa ľudia z rôznych končín sveta a kultúr majú dohodnúť, mali by používať presne vybrané slová s predom stanoveným presným významom. Aj preto sa ťažko diskutuje na poli medicíny a (vedy všeobecne) s ľuďmi bez lekárskeho vzdelania. (Bez urážky, nie je to hodnotové ale pragmatické konštatovanie.)


Hosť

#81 Proč?

2015-04-15 10:01

Proč jsou scientologové tak agresívní vůči psychiatrii. Nebudu se psychiatrů zastávat, mnoho věci se mi nelíbí, nicméně přiznáváme, že nejsem odborníkem v tomto oboru. Přespřílišné užívání jakýchkoli léků, nejen psychofarmak, není v pořádku.

Ano, je zde např. syndrom hyperaktivity a snížené pozornosti (ADHD = Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Ale je třeba vzít do úvahy celou řadu příčin, pokud se snažíme nalézt důvod pro hyperaktivitu dítěte. Kupříkladu olovo a jiné těžké kovy. Nebo zpracovávané potraviny, které obsahují různá aditiva (přísady), barviva a chemikálie (stabilizátory, konzervační látky, ...). Někteří rodiče také věří, že cukr může zhoršovat syndrom snížené pozornosti a hyperaktivity. Jedna studie objevila, že vyhýbání se cukru redukuje agresivitu a neklid u hyperaktivních dětí. A takto bychom mohli pokračovat. Co je ale zajímavé, že scientologové si vzali na mušku ne to, co to způsobuje dané problémy, ale toho, kdo se to snaží alespoň nějak napravit. Všimněte si, že scientologové neprotestují proti chemičkám nebo třeba cukrovarům. Proč? Může tedy za jejich protesty proti psychiatrii stát ten jednoduchý a prostý fakt, že psychiatrie je oborem, který může fundovaně odhalit scientologické praktiky? Je to tedy souboj scientologů o finance a nadvládu na poli duševního zdraví?


Hosť

#82

2015-04-15 12:43

Dobrá práce :)

Hosť

#83 Ako to je so slovami

2015-04-15 15:36

Vznikol tu zaujímavý rozhovor. Vidím, že dve strany sa nevedia zhodnúť na tom, či je správne nazvaný odbor psychiatrie alebo nie, a všetko ostatné, čo odbor psychiatrie používa ako nástroje liečenia. Ako milovníka rôznych jazykov ma veľmi vždy zaujímal pôvod slov. Ako vlastne dané slovo vzniklo, pretože vždy mi tento údaj poskytol lepšie porozumenie slovám. Je pravda podľa českého etymologické slovníka (etymológia je náuka o pôvode slov. Pochádza z latinského slova etymologia a z gréckeho etymologia od étymos "správny, pravdivý. Tento termín bol zavedený starogréckymi filozofmi, ktorí skúmali, či slová "pravdivo" zodpovedajú veciam) vydaného spoločnosťou LEDA v roku 2001, že pôvod slova psychiatria, psychiatrický pochádza z moderných evrópskych jazykov, kde ide o zloženinu (19. st.) z gréckeho slova psyché "duša" a iatrós "doktor". Prečo sa tu uvádza český etymologický slovník? Pretože slovenský etymologický slovník zatiaľ nie je dostupný, ale koncom roku 2015 by ho mala vydať SAV. To len tak mimochodom. Skutočne je veľmi dôležité porozumieť aj pôvodu slov, pretože napríklad Krátky slovník slovenského jazyka neuvádza plný význam slov, ale len jeho bežne používané slová v praxi bez vysvetlenia ich pôvodu. Tým, že ľudia nemajú školské základy v porozumení slov, častokrát sa dostávajú do vážnych životných problémov. Napríklad nepochopené slovo, alebo čiastočne nepochopené slovo spôsobuje u človeka hystériu a hlúposť. Vyskúšajte povedať niekomu slová, ktorým nerozumie a potom sledujte, čo sa s ním deje. Začne napríklad zývať, alebo vôbec nevie, o čom s ním hovoríte, má úplné prázdno v hlave a nie je schopný správne konať, pretože prešiel za slovo, ktoré plne neporozumel, alebo mu vôbec neporozumel. Dokonca táto neschopnosť rozumieť slovám vytvára u človeka pocit, že je hlúpy a môže z toho byť naozaj depresívny, uteká z miesta kde sa objavujú tieto slová, odmieta sa učiť a keďže chce prežiť ale nevie správne ako, tak sa uchýli aj k trestným činom. Spôsobuje však aj nekontrolovanú agresivitu. Ak chceme naozaj niekoho správne niečo naučiť, tak musíme začať najprv s porozumením slov. Všetko ostatné by malo prísť až potom. Keď si objasníme z etymologického slovníka aj slovo duša, ktoré súvisí so slovom duch zistíme, že slovo duch je všeslovanské slovo, poľské, ruské, srbochorvátske duh, ktorého pôvodný význam bol "dych, závan" je zrovnateľný aj so slovom "vzduch". Praslovanský duch sa dá zrovnať s litovským dausos, gótskym dius "živočích", nemeckým Tier "zviera" a azda aj s gréskym theós "boh" všetko z indoeurópštiny dhouso, dheuso od dheu "viať, dýchať". Takže ten kto vytváral toto slovo asi nemal na mysli mozog. Mozog má inú štruktúru ako dych alebo závan. Čo vlastne myslel ten, kto toto slovo vytvoril, a prečo použil práve spojenie ducha a doktora. Musel rozumieť týmto dvom slovám celkom dobre, nebola to asi nejaká náhoda a musel to byť človek, ktorý rozumel jazykom a ich väzbe. Kde mohlo dôjsť ku zmene? A prečo?   

TB

#84 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:

2015-04-15 18:11

#67: - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:  

 Dobrý deň chcel by som sa Vás opýtať a pripomenúť otázku na vás ktorú ste nezodpovedal: "Keby bolo ECT tak dobré ako tvrdí psychiatria, každý psychiater by mal prejsť týmto procesom, aby porozumel tomu ako to vlastne je dostať ECT a aké zmeny u neho nastanú. Ľudia, ktorí naozaj pomáhajú iným a vedia ako, sú tí, ktorí to, čo robia najprv použijú na sebe, aby dobre rozumeli produktu, a až potom sa odvážia pomáhať s tým iným. Dostala som odpoveď od jedného primára psychiatrie na moju otázku, či by si on dal ECT, že nie, lebo on to nepotrebuje. Druhých však na to nahováral a keď s tým nesúhlasili, robil im tento úkon aj proti ich vôli, lebo bol presvedčený, že im to má pomôcť. Chápete aká to je schizofrénia? Najlepší pomocník človeka v akomkoľvek odbore je osoba, ktorá pozná a má vyskúšaný produkt na sebe a nerobí to len preto, že niekto povedal, že to má byť takto a takto. Ak niekto slepo uzná nejakú autoritu bez toho, že si preverí fakty, je jasné, že nebude ani zodpovedný a nemal by dostať na takúto prácu povolenie, kým nevyskúša na sebe ako to funguje." 

Čo je správne na tom odporúčať alebo liečiť ľudí a pomáhať im ako tvrdíte s produktom ktorý nemáte Vy osobne odskúšaný v praxi? Zamyslel ste sa niekedy nad tým, že Vy vlastne ani neviete čo im dávate pretože ste to sám nevyskúšal? Viete to urobiť a prebrať teda na seba úplnú zodpovednosť?

Ďakujem za odpoveď.

Vp

#85 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:

2015-04-16 07:15

#64: - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:  

 Sorry za sedlacke vyjadrenie z filmu kurwa hodí ....

a jak se to ty .... Dozvedeli, ze mame v hlave chemické procesy? Ako to zistili? Ako na to prišli? 

A teraz slušne:

co je ten prvok seretin(či ako sa to vola) to ste testovali na ľudom, ako budú reagovať? Alebo ste im dali striekačku do hlavy a zobrali im tekutinu z lepky? Lebo nikdy som nepočul, ze by psychiater poslal niekoho s krvou, stolicou na rozbor. 

Alebo sa pozrete a porozprávate a z toho zistite, ze takýto liek dáme? 

Sorry ja viem, ze psychiatria pracuje s dátami, ktoré sú aké sú, ale žiaľ sú nesprávne. 

Ako som pozeral a hľadal info na nete. Tak psychiatria je najrýchlejšie sa rozrastajúca kniha diagnóz. V roku 1965 chorôb popisovala cca 5 druhov, teraz ich je 6000. Už len toto je choré ako cely odbor. 

A najsmiešnejšie je ich hľadanie chorôb. Selfie je choroba. Hranie sa s mobilom nadmerne je choroba, co nájdu teraz aj to keď idem s mobilom na wc bude choroba? Kua kde to žijeme? Co to vymýšľame?


Hosť

#86 Psychiater, ktorý nevie čo znamená názov jeho povolania.

2015-04-16 08:32

Ako môže byť niekto odborníkom v odbore, keď ani len neovláda, čo znamená jeho názov. Psychiater prehlasuje o sebe, že nemá nič spoločné s dušou, pričom to má v názve svojho povolania?! To, čo je za robota! To akokeby zubár povedal, že on nerobí so zubami ale opravuje ľuďom nohy. Alebo očný lekár by povedal, že on sa nestará o oči ľudí ale o nos. To sú ale poriadne domotaní "odborníci"! Ako im môžeme veriť? Veď ani čítať nevedia. Už rozumiem tomu, prečo dávajú ľuďom ECT. Veď to môže urobiť len magor, ktorý nechápe, čo urobí človeku keď mu do mozgu napáli elektriku. Nech si ju on sám pustí, do toho svojho primitívneho zariadenia. Naozaj preč s nimi a treba ich nechať pozatvárať do väzenia za to, čo robia ľuďom. Kde sme v 13 storočí, či čo? Upaľovať nás budú, zmrdi?!. Alebo pchať drogy do našich tiel, aby sme sa úplne z toho zbláznili? Treba ich konanie dostať pod zákon. Ostatní lekári ich tiež nemajú radi ani sociálni pracovníci, pretože vidia, ako odrovnávajú aj chudákov starých ľudí v domovoch dôchodcov. Sú to špiny, ktoré sa nikdy nič poriadne nenaučili robiť a len berú prachy z našich daní a mrzačia ľudí! By ma zaujímalo, že koľko dostávajú od štátu každý rok, lebo som počul, že dostávajú najviac cez zdravotnú poisťovňu. Oveľa viac ako dostáva napríklad detská onkológia.   


Hosť

#87 Re: Re: Význam slov

2015-04-16 11:00

#80: - Re: Význam slov 

 Ja tomu stále nemôžem uveriť, že negujete zákonitosti jazyka. Ak by mala psychiatria liečiť duševné choroby, musela by uznať, že vôbec nejaká duša existuje. Ak by sme sa mali dohodnúť na tom, že psychiatria lieči duševné choroby a poruchy sme znovu pri tom istom, čo hovorí aj etymologický slovník. V Krátkom slovníku slovenského jazyka je v prvej definícii uvedené, že ide o vnútorný svet človeka, vnútro, myseľ, duch. Je tam uvedené aj použitie tohto slova. Sú tam príklady, ako sa má používať a to napríklad: mať v duši nepokoj, mať nepokojnú dušu. Nie je uvedený príklad, že mať v mozgu nepokoj, alebo mať nepokojný mozog. Ak si teda vysvetľujete 1. definíciu slova duša inak, ako to je myslené a napísané v slovníku, tak skutočne potom prichádzate k záverom, ktoré nie sú správne. Napíšte do jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV, aby ste sa uistili, ako to je správne. Ak prekrútite skutočný význam, dostanete zlý výsledok. Slovo duševný je prídavné meno, ktoré nadväzuje na slovo duša. A znovu sme pri duši. Ďalej by ma zaujímalo ako ste prišli na to, že sa myslenie odohráva v mozgu? Máte na to nejaký dôkaz? Ja viem, že mozog používa duša, bytosť alebo akokoľvek chcete pomenovať seba na to, aby mohla ovládať telo a komunikovať v hmotnom prostredí. Je to centrála, ktorá nemyslí, ale je pod kontrolou osoby, jednotlivca, identity, ktorá si je vedomá sama seba, a ktorá mozgu dáva pokyny na to, čo má robiť. To, čo vidíte na mozgu sú len následky konania osoby samotnej, ktorá nie je hmotná. Nábožentsvá neexistujú preto, že niekto nemá čo robiť:-)))) Väčšina ľudí na svete vie, že sú duchovnými bytosťami. Overte si to. Vedeli to mnohí ľudia od vzniku sveta. Že Darwin vymyslel, že ľudia pochádzajú z opíc svedčí len o jeho slabej schopnosti pozorovať skutočný život. Jeho teória sa v niektorých krajinách a politických zoskupeniach nikdy neujala. To, že sa nemôžeme k človeku stavať tak ako ku zvieraťu a prevychovávať ho na sociálne zviera je už dosť jasné. Či nie? Ľudia nikdy neboli zvieratami, ani nebudú. Sú to živé bytosti, ktoré sú sebaurčené a rozhodujú sa na základe vlastných skúseností, výchovy a vzdelania. Takže ak chceme pomôcť človeku, nemôžeme ho prevychovávať ak nekoná správne bitkou. ECT je bolesť. Skúste sa na chvíľku vžiť do postavenia človeka, ktorý leží spútaný pod vplyvom drogy a nedokáže ovládať svoje telo, a niekto mu dá silný úder elektrikou do mozgu. Do jeho centrály, cez ktorú ovláda telo a komunikuje s hmotným svetom. Čo všetko taká elektrika spôsobí v mozgových bunkách. Viete si predstaviť, čo to je za otras? A keď sa preberie spod vplyvu uspávacej drogy a chce znovu ovládnuť svoje telo, má s tým problém, pretože jeho centrála je rozbitá. Všetko si pamätá jeho časť mysle, ktorú nazývame reaktívna, a začne preberať nad ním moc, pretože ju nedokáže po takom šoku ovládnuť. Stratí veľký kus racionálneho myslenia. To je výsledok tohto šoku. Taktiež je vystrašený a radšej potom už nerobí to, kvôli čomu dostal ECT, ale len zo strachu, aby neprišla ďalšia rana. Toto sa naozaj v humánne založenej spoločnosti nedá nazvať liečením alebo výchovou. Toto je brutálny zákrok na spacifikovanie bezbrannej osoby. Toto by ste chceli aby raz niekto urobil Vám? Naozaj si myslíte, že ak sa bude ECT legálne používať ďalej, že Vy sa mu vyhnete? 

Súhlasim s Vami v tom, že sa Vám veľmi ťažko diskutuje s človekom, ktorý je bez lekárskeho vzdelania. Majte však trochu trpezlivosti aj s nami laikmi, a komunikujme tak, aby ste Vy rozumeli nám laikom, a My Vám, aby sme mohli nájsť spoločnú cestu von z tejto spoločne nepríjemnej situácie. Osobne si myslím, že ľudia by mali mať možnosť vedieť pravdu. Viem, o mnohých ľuďoch, ktorí si neželali psychiatrickú starostlivosť a nevedeli sa sami ubrániť, aby sa nedostali na psychiatriu. Napríklad poznám prípad pani, ktorá mala autohaváriu, bola po nej v kóme a keď sa prebrala odviezli ju na psychiatriu. Bola len zmätená z toho, čo sa stalo. Nebolo jej treba dávať na nápravu tohto stavu ECT a návykové látky na depresiu. V čase, kedy sa to stalo, mala dve malé deti, ktoré už viac nedokázala po zákroku vychovávať. Dnes je z nej invalidná dôchodkyňa, nedokáže komunikovať správne s rodinou, nemá priateľov, je odkázaná na pomoc iných. Jej deti vyrastali bez nej a nezažili lásku matky, pretože ona sama mala so sebou tak veľa problémov, že je nezvýšila kapacita na starostlivosť o deti. Neskôr ju znovu zobrali na psychiatriu, pretože na ulici stretla zdravotnú sestru z psychiatrie, ktorá sa k nej zle správala a chcela ju udrieť, aby jej vrátila, to, čo jej na psychiatrii robila ona. To je bežný ľudský prejav, že ľudia chcú vrátiť iným to, keď im ublížia. Isto to nie je správne, ale dá sa to pochopiť a nemusíme kvôli tomu znovu dať takej osobe ECT. Ak však psychiatria nemá efektívnejší  a humánnejší nástroj ako naučiť človeka konať správne, tak by mala odovzdať diplom alebo sa naučiť pomáhať ľuďom humánnymi prostriedkami. Neberte moje slová osobne. Chcem veriť tomu, že patríte medzi psychiatrov, ktorí chcú ľuďom pomáhať. Že Vás naučili na univerzite psychiatrické metódy, ktoré používa dnešná psychiatria a Vy im veríte, rozumiem. Je tu však množstvo ďalších odborníkov, ktorí majú dobré výsledky s ľuďmi, ktorí prežívajú svoje životné traumy aj bez toho, že by na nich použili ECT alebo drogy. Chemická nerovnáha tela je jedna vec, ale ľudská bytosť, to je niečo iné. Je pravda, že ak človek vyčerpá pod vplyvom stresu, alebo alkoholu vitamín B1, má nepríjemné stavy, a dokonca môže mať aj halucinácie. Takže keby sme na to išli jednoducho, dali by sme takémuto človeku viac vitamínu B1, a bolo by po jeho halucináciách. To je len príklad. Existuje naozaj množstvo ďalších príkladov. V dobách keď neexistovala lekárska veda ako ju poznáme dnes, tiež ľudia žili a mali spôsoby na to ako prežiť, čo najlepšie aj bez šamanov. Máte pravdu aj v tom, že je dôležité poznať históriu ľudstva a môžem Vás ubezpečiť, že dosť dobre ovládam dejiny vzniku civilizácie na ZEMI. Súbežne so sociálnymi ľuďmi tu boli aj psychotické osoby, ale nikdy nemali až takú moc nad ostatnými, ako to je od prebratia moci nad médiami. Ale aj táto doba už končí. Ak ste si všimli CHHR - občiansku komisiu za ľudské práva založil psychiater Thomas Szász v roku 1969 a Scientologická cirkev. Sú to dva odbory, ktoré spolu neladia, čo je pravda. Majú veľmi odlišné zameranie. Zaujímavé však je, že pán Hubbard neodmietal psychiatrov, ktorí boli ochotní pomáhať ľuďom humánnym spôsobom. Spolupracoval s nimi. A vďaka mnohým dnes vieme aj veľa o tom, ako psychiatrické nástroje poškodzujú ľudí. Psychiater, ktorý vymyslel ADHD priznal, že sa mýlil, a že nejde o žiadnu chorobu. Budeme musieť asi ešte chvíľku strpieť, kým tomuto faktu porozumejú aj ostatní psychiatrii a vyškrtnú ho zo zoznamu DSM. Máte možnosť aj Vy preskúmať výsledky iných psychiatrov, alebo Vaše vlastné a pozrieť sa znovu, čo je a čo nie je správne. Scientológia v skutočnosti nikoho nič neučí, ale len pripomína. Verím tomu, že ste inteligentní a dokážete sa pozrieť na veci aj z iného hľadiska, ako ste sa pozerali doteraz. Psychiatrické prípady budú potrebovať veľa starostlivostí, aby sme im pomohli sa dostať do lepšieho stavu. Je pripravený pilotný projekt pre Slovensko, do ktorého sa môžete zapojiť ako psychiater, tak ako to robia už mnohí psychiatri po svete. Nemusíme čakať na to, kým budeme poslednou krajinou v prístupe k duševným stavom človeka:-))) Či áno?  


Hosť

#88 Zrušenie psychiatrie

2015-04-20 12:00

Mám možnosť každý deň vidieť človeka, ktorého "liečia" psychiatri už niekoľko rokov. Z roka na rok je stav tejto osoby horší. Táto osoba má z psychiatrických liekov, ktoré musí užívať každý deň, rôzne nežiadúce účinky. Napr: priberanie na váhe, problémy s pečeňou, srdcové problémy, nespavosť, nesústredenosť na prácu, ospalosť a ďalšie. Tieto lieky nie je možné vysadiť, pretože sú to drogy,  na ktorých je jej telo závislé. Keďže navštevuje pravidelne psychiatričku Blahutovú, ktorá má ambulanciu v MT, pravidelne sa sťažuje na rôzne problémy ktoré jej spôsobujú tieto lieky. Namiesto toho aby táto psychiatrička hľadala nejakú príčinu, zmení jej doterajšie lieky za iné psychiatrické lieky s ešte horšími nežiadúcimi účinkami. Najnovšie jej táto úžasná pani "doktorka" dala preventívne lieky na parkinsonovu chorobu. Pritom táto osoba vôbec netrpí parkinsonovou chorobou. Mala som možnosť byť pritom ako prebieha vyšetrenie u psychiatra. Žiadny odber krvi, moču...skrátka nič. Iba "odborné" zhodnotenie po 4 položených otázkach: máte manickú depresiu tu Vám predpíšem na 3 mesiace tieto lieky + termín na ďalšiu návštevu. 

Psychiatria je farmaceutický podvod, do ktorého tečie najviac peňazí. Som za zrušenie nehumánnych psychiatrických praktík, ktoré sú používané na ľuďoch po celej Zemi. 


Hosť

#89 Re: Zrušenie psychiatrie

2015-04-20 21:38

#88: - Zrušenie psychiatrie  

 Áno, toto je bežná psychiatricá prax, že psychiatri s ich pacientmi, lepšie povedané obeťami, na ktorých robia pokusy, nehovoria. Veď na čo? Oni predsa nemajú nič spoločné s ľudskou dušou, čiže so samotným človekom. Oni sa starajú iba o mozog obete a chemické procesy. Toto barbarstvo 21. storočia už naozaj nemôžeme znášať ďalej. Je čas ich zastaviť navždy. To, čo všetci urobíme dnes preto, aby sme im už nedovolili ubližovať ľuďom, to budeme v budúci mať. Môžeme smelo povedať - NIE! PSYCHIATRIA NIE!. Už žiadne ďalšie pokusy na ľuďoch! Chceme zdravú populáciu bez psychiatrie. 

jtr

#90 Re:

2015-04-23 09:05

#11: -  

 A co presne stvaraju? O psychiatrii viete velke hovno, Antušová.


Hosť

#91

2015-04-23 19:27

Leto to neni moyne co psychiatria robi a musi sa to vysetrit
hosť

#92 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:

2015-04-23 23:44

#84: TB - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:  

 presne tak, veľmi trefný comment


Hosť

#93 Re: Re:

2015-04-24 14:12

#90: jtr - Re:  

 Poškodzujú ľuďom mozog a vytvárajú ľudí závislých na drogách, ktoré im spôsobujú halucinácie, agresiu, depresie, parkinsonovú chorobu, slintanie, nezrozumiteľnú reč, katatóniu, euforické stavy, bludy, samovražedné chute a podobne. Stačí takáto odpoveď?

 

zhhr

#94 Re: Re: Re:

2015-04-25 14:53

#93: - Re: Re:  

 Nuz, nestaci, pretoze sa nic take nedeje.


Hosť

#95 Re: Re: Re: Re:

2015-04-26 07:19

#94: zhhr - Re: Re: Re:  

 To, čo hovoríte musíte dokázať. Hlavne tým, ktorí majú osobné zlé skúsenosti so psychiatriou. Celé ľudstvo sa dozvie čoskoro oveľa viac o zločinoch psychiatrie. Už to nemôžete schovávať za Vaše klamstvá. Naštiastie ste už prehrali:-)))) Týranie a bolesť, ktorú ste spôsobovali mnohým nezostala utajená vďaka aj Vašim kolegom, ktorí už nechcú so psychiatriou spolupracovať a dištancujú sa od nej. Počet absolventou odboru psychiatria klesá aj na Slovensku. Tento trend pokračuje ďalej. Dávať ľuďom do mozgu elektrické šoky, nemôže urobiť rozumný človek. A nazývať to liečením neuverí nik, kto uvažuje. Neprajeme nikomu, ani Vám, ktorí to robíte, aby tento druh sadizmu pokračoval v civilizovanej spoločnosti.  


Hosť

#96

2015-04-26 08:23

Nuž pani autorka keď nemáte nato,aby ste doštudovali celú vysokú školu teda aj druhý stupeň tak tu tárate nezmysli čo vám niekdo natlačil do vašej hlavičky!

Pokiaľ sa ľudstvo chce mať skutočne dobre tak zakáže  scientológiu a tzv. organizácie pre ľudské práva .


Hosť

#97

2015-04-26 09:37

Nuž naozaj dôveryhodná petícia keď sa ju hanbí podpísať aj jej autorka!

 


Hosť

#98 Re:

2015-04-26 20:33

#97: -  

 Poznáte film "Vážený přátele, ANO!? Máte pravdu! 

 


Hosť

#99 VideRe: Video

2015-04-27 06:14

Charlie

#100 Re:

2015-05-30 14:27

#96: -  

 Ten kto píše o tituloch a dokončených a nedokončených školách to používa len preto, aby dominoval nakoľko rozumné argumenty mu zlyhavajú. Ľudia sa uchyľujú k takejto plytkosti len preto lebo svoj titul vydreli, ale je im na dve veci... Zaráža ma keď vidím, že existujú ľudia, ktorým ukážete všetky argumenty a oni si naďalej tvrdia svoje napriek pravde, ktorá je všade vôkol. Existuje skutočne extrémistická skupina, ktorá tvrdí, že holokaust je výmysel, a že nič také nebolo, napriek všetkým dôkazom ktoré existujú, napriek osobným výpovediam a dodnes stojacemu táboru v Oswietimi ktorý je dôkazom zverstiev, celej tejto zvrátenej skupiny. Na celosvetovom kongrese psychiatrov jeden z najvišších predstaviteľov nemeckej psychiatrie osobne prevzal zodpovednosť a priznal, že za holocaustom naozaj stála psychiatria a verejne sa za to ospravodlnil. Už ani on nemohol uniesť ťarchu dôkazov, ktoré sú k dispozícii. Po celom svete sa zbierajú údaje o tom, čo psychitria robila a robí. Aký obrovský podvod je skrytý za touto navonok sa tváriacou vedou, ktorá vedou nikdy nebola a ani do budúcna nemôže byť. Chýba jej totiž základný princíp vedy pozorovanie, štúdium, overenie výsledkov a výsledok, s pozitívnym prínosom. Niekde som čítal: " ak niečo chcete dobre zamaskovať, alebo skryť pred očami verejnosti, urobte to neuveriteľným." Toľko tímov a toľko vyvinutých liekov, také množstvo názvov duševných chorôb, kto by mohol uveriť, že to je celé len bublina a ťahanie peňazí z vreciek nás všetkých? Nuž málokto.  Presne tak málokto veril mne keď mi starý otec ako  malému chlapcovi rozprával neuveriteľné zážitky z  Gulagu (pracovné tábory v ZSSR) kde si odsedel 10 rokov a ako jeden z mála to prežil. Rozprával mi odtiaľ príbehy ktoré sú pre normálne rozmýšľajúceho človeka naozaj neuveriteľné. Keď som ich chcel niekomu porozprávať ja, tak mi málokto veril iba pár tých čo mali podobnú skúsenosť. 

Takže ten alebo tá kto sa tu oháňa titulmi a nedokončenými školami, by sa mal vykašľať na tituly a školy a zobrať do rúk pravdu. Mám spolužiakov s červenými diplomami, ktorý su nepoužiteľný pre prax a mám kamarátov, ktorý nedokončili poriadne ani maturitu, ale sú to hodnotný ľudia, dobrý otcovia rodín a dobrý priatelia. Vážim si ich nie pre tituly, ale preto, že vedia vnímať a vidieť pravdu. 

Vaľakrát som mohol pozorovať, že tan kto najmenej veril, to nakoniec musel zažiť na vlastnej koži. Nikmu túto skúsenosť neprajem. Pretože u psychiatrov by to často mohlo znamenať aj skúsenosť poslednú!!!!!!
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook