Petícia za obnovu kaštieľa svätej Žofie v Ružomberku

4_Vizualizácia_historickej_podoby_kaštieľa_2023_detail.jpg

 

Kaštieľ svätej Žofie patrí medzi najstaršie kaštiele na Slovensku. Nevhodnými zásahmi bola v roku 2002 vážne porušená celistvosť tejto vzácnej stavby zbúraním západného krídla a výstavbou obchodného centra.

Stav, do ktorého sa kaštieľ dostal, je nepochopiteľný a odborná, ale i laická verejnosť ho považuje za neprijateľný. Je priam traumatizujúce, že po roku 1989 bolo niečo také možné. Posledné zverejnené zámery obnovy kaštieľa však neukazujú nápravu, ale pokračovanie tohto stavu. 

Cieľom petície je apelovať na to, aby sa v súčinnosti so štátnymi a samosprávnymi orgánmi, ako aj vlastníkmi kaštieľa a priľahlého obchodného centra docielilo obnovenie kaštieľa v jeho pôvodnej podobe s funkciou korešpondujúcou s dôstojným využitím tejto národnej kultúrnej pamiatky. 

Týmto vyjadrujem svoju podporu listu z 8. júna 2023 adresovaného prezidentke Slovenskej republiky (znenie na stránke zofia.sk) a požiadavke komplexnej obnovy kaštieľa.

 

Petičný výbor:

 

JUDr. Ján Bartánus

Ing. arch. Martin Bišťan

Tomáš Jacko, PhD.

doc. Ing. Peter Jančura, CSc.

Mgr. A. Richard Kalmár

Mgr. Silvia Kaščáková, PhD.

Ing. arch. Vavrinec Kendera

Ing. Pavol Lajčiak

JUDr. Peter Svrček

Ing. Jakub Urban

PaedDr. Jozef Zentko PhD.

 

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem zofia.sk na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...