Najpopulárnejšie petície v roku 2017 - Slovenská republika

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petícia proti schváleniu operovania zvierat bez narkózy!!!!!!!!!!

Toto už nemôžu myslieť vážne!!!!!!!!!!!!! Viete si predstaviť ako sa pozeráte na svojho domáceho miláčika, člena rodiny, ktorý potrebuje operáciu, ale nedajú mu narkózu? Prosím, podpisujte!

Vytvorené: 2016-11-25

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 10080 9627
2017 211 204

Tiltakozás a hodosi Horthy-szobor ellen - Protest proti Horthyho buste vo Vydranoch

Aláírásommal ezennel elhatárolódok a Nemeshodosi Református Egyházközség szoborállítási szándékától és tiltakozok ellene! Ellenzek bármely időben minden olyan tevékenységet, amely a Horthy-korszakot, annak vezetőjét és bármiféle szélsőséges nézeteket éltet. Végezetül csatlakozom ahhoz a kezdeményezéshez, miszerint a Nemeshodosi Református Egyházközség lelkipásztora legyen felmentve szolgálatából Hodos községben és más lelkész kerüljön helyére. Svojim podpisom sa týmto dištancujem od zámeru odhal

Vytvorené: 2017-10-27

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 210 174
2017 209 173

Petícia za záchranu majetku občanov vo Zvolene - kúpaliska Neresnica

Znenie petície: "My, občania Slovenskej republiky a Mesta Zvolen, dôrazne žiadame našich zástupcov, aby bez zbytočných prieťahov začali plniť svoje zákonné povinnosti a prijali opatrenia na opravu, starostlivost a rozvoj nášho majetku, primárne kúpalsika Neresnica, ktoré nám chátra pred očami už desaťročia."   Kúpalisko Neresnica vo Zvolene bolo vybudované v rokoch 1948-1950 v príjemnom prírodnom prostredí. V rokoch 1984-1987 prebehla veľká rekonštrukcia, ktorá s kúpaliska spravila moderný prie

Vytvorené: 2017-08-31

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 653 639
2017 209 202

Nesúhlas občanov a Občianskeho združenia ROLIK – Rómsky literárny klub - na margo nemiestnych rasistických vtipov uverejnených v detskom časopise Fľak

Otvorený list Vážený pán prezident, Vážený pán predseda vlády, Vážení páni poslanci a poslankyne NR SR Občianska spoločnosť. dovoľujeme si Vám predostrieť nesúhlas občanov a Občianskeho združenia ROLIK – Rómsky literárny klub - na margo nemiestnych rasistických vtipov uverejnených v detskom časopise Fľak, ktoré  sa objavili v poslednom čísle tohto detského časopisu. Prosíme Vás v mene rómskych rodičov ako aj širokej občianskej verejnosti ,ktorej záleží na tom, aby sa deti a mládež vzdelávali v 

Vytvorené: 2017-10-13

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 196 184
2017 196 184

Výzva k solidarite a podaní ruky Stredoeurópskej univerzite

Vážený pán prezident Andrej Kiska, vážený pán predseda vlády Robert Fico, vážení členovia vlády!   Obraciame sa na Vás  s výzvou na vyslovenie verejnej podpory Stredoeurópskej univerzite  (SEU) so sídlom v Budapešti v jej úsilí o udržanie si svojej dôstojnej  existencie a akademických slobôd   Súčasne Vás vyzývame na oslovenie SEU a jej zakladateľa Georga Sorosa s návrhom na presídlenie SEU do Bratislavy, ako vyjadrenie vôle zachovať činnosť SEU v akejkoľvek nepriaznivej situácii   S ľútosťou s

Vytvorené: 2017-03-31

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 196 182
2017 196 182

PETÍCIA za ukončenie ťažby v Lome Hostie

My, dolupodpísaní občania, týmto žiadame okamžité ukončenie ťažby dolomitu a dolomitických pieskov v dobývacom priestore Hostie ev. č. 035/ A. Petičný výbor:Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy:Ing. Magdaléna de Haas – Horváthová, Hostie 340, 951 94Ďalší členovia petičného výboru:Mgr. Martin Benček, Hostie 344, 951 94Anna Horváthová, Hostie 349, 951 94Lukáš Pacalaj, Hostie 327, 951 94Miloš Šútor, Hostie 264, 951 94

Vytvorené: 2017-12-08

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 264 257
2017 184 179

Petícia proti zvyšovaniu spaľovania v cementárni Rohožník

Petícia proti zvyšovaniu množstva spaľovaných odpadov v cementárni Rohožník   V súčasnom období žiada cementáreň so spoluspaľovňou firmy CRH v Rohožníku o povolenie zvýšiť množstvá spaľovaných odpadov celkovo o 33 %. Navrhované zvýšenie považujeme za neúnosné vzhľadom na súčasnú situáciu: cementáreň spálila 182 tisíc ton odpadov za rok 2015, 195 tisíc ton odpadov za rok 2016, viac ako bratislavská spaľovňa OLO (124 000 ton spálených odpadov ročne). Väčšina tohto odpadu pritom pochádza zo zahrani

Vytvorené: 2017-05-26

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 181 170
2017 181 170

ELEKTRIČKA DO PODUNAJSKÝCH BISKUPÍC A VRAKUNE

PETÍCIA ZA ELEKTRIČKU DO PODUNAJSKÝCH BISKUPÍC A VRAKUNE Žiadame Bratislavský samosprávny kraj, Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, aby sa zaoberali riešením neúnosne preťaženej cestnej dopravy v Podunajských Biskupiciach a vo Vrakuni. Ako obyvatelia Bratislavského samosprávneho kraja požadujeme, aby tieto subjekty začali aktívne konať vo veci vybudovania funkčnej koľajovej dopravy - električkovej trate do Podunajských Biskupíc a 

Vytvorené: 2017-10-20

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 204 202
2017 180 178

Petícia proti skládke nebezpečného odpadu v Holíči

Som výslovne proti zmene územného plánu, po ktorej by bolo možné skladovať a skládkovať nebezpečný odpad v k.ú. Holíč.

Vytvorené: 2017-10-22

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 178 173
2017 175 170

Petícia za dostavbu Základnej a materskej školy Javorová alej ChG

My nižšie podpísaní občania obce Chorvátsky Grob, ako aj vlastníci nehnuteľností v obci Chorvátsky Grob, poukazujeme na urgentnosť a potrebu dostavby novej Základnej a materskej školy na Javorovej Aleji, Chorvátsky Grob – miestna časť Čierna Voda (ďalej len nová "ZŠ a MŠ") a preto požadujeme: = aby poslanci obecného zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob prestali blokovať výstavbu a hľadali cestu ako podporiť dobudovanie novej "ZŠ a MŠ", = aby poslanci obecného zastupiteľstva a predstavitelia obce

Vytvorené: 2017-01-25

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 170 170
2017 170 170