Zákaz Maďarských názvov na Slovenských železniciach

Na južnom Slovensku budú dvojjazyčné názvy niektorých železničných staníc. Týmto nesúhlasím s ďalším hanobením Slovenských názvov, ktoré nás vracajú do čias pomaďarčovania od konca 18. storočia.