Riešenie dopravného kolapsu v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

Petícia za riešenie dopravného kolapsu v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve

Tranzitná a vnútromestská doprava a s tým súvisiace dopravné zápchy v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa významným spôsobom predlžujú čas dopravy obyvateľov z Vrakune a okolitých obcí do iných častí Bratislavy. Kolabujúca dopravy tiež nepriaznivo pôsobí na životné prostredie a znižuje kvalitu života obyvateľov. Preto my, dole podpísaní, žiadame Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR o nasledovné riešenia v oblasti dopravy v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa:

1. čo o najrýchlejšiu prípravu a následnú výstavbu preložky cesty II/572 v úseku Pharos – Ráztočná ulica v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa tak, aby vytvorila vnútromestský obchvat s napojením na plánovaný diaľničný obchvat D4 a odklonila tranzitnú dopravu mimo zastavané územie,

2. urýchlenie projektovej prípravy a následnú výstavbu terminálov integrovanej osobnej prepravy (TIOP) Vrakuňa a Ružinov spolu s vybudovaním záchytných parkovísk pri železničnej stanici Podunajské Biskupice a v blízkosti plánovaného železničného terminálu Ružinov.

Predseda petičného výboru:
JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta mestskej časti Bratislava – Vrakuňa, Kosodrevinová 33, 821 07 Bratislava Osoba poverená zastupovaním v styku s orgánom štátnej správy a verejnosťou

Členovia petičného výboru:
Ing. Ladislav Kugler, Ráztočná 22/A, 821 07 Bratislava Ing. Tomáš Galo, Brezová 8, 821 07 Bratislava Ing. Michal Hrapko, Brezová 3, 821 07 Bratislava Renáta Krajčovičové, Toryská 2, 821 07 Bratislava


webmaster@vrakuna.sk    Kontaktujte autora petície