PETÍCIA „ZA VÝSTAVBU PETANGOVÉHO IHRISKA V MČ KOŠICE STARÉ MESTO“

828.JPG

My dolepodpísaní občania žiadame, aby MČ Košice Staré Mesto vybudovala v roku 2018 kdekoľvek na území mestskej časti jedno petangové ihrisko. Petang je šport, ktorý sa celosvetovo rozširuje hlavne medzi seniormi a už dnes sa v Košiciach teší veľkej obľube. V Starom Meste sa ešte také ihrisko nenachádza a podľa prieskumu medzi seniormi je o petang v MČ záujem. Ihrisko poskytne nielen seniorom, ale aj širokej verejnosti, možnosť zahrať si petang na čerstvom vzduchu, čím rozšírime aktivity v MČ Košice Staré Mesto o ďalšiu športovo-kultúrnu príležitosť. Ideálne by ho bolo vybudovať v blízkosti detského ihriska. Práve vďaka tomu ho budú môcť využívať na spoločenskú hru nie len seniori, ale aj deti a ich rodičia. Veríme, že ihrisko budú využívať všetci občania a že tak prispeje k zvyšovaniu kvality bývania v Starom Meste.

Po ukončení petície budú hlasy vytlačené a predložené spolu s petíciou v papierovej forme na rokovaní miestneho zastupiteľstva MČ Košice Staré Mesto 14.12.2017, kde sa okrem iného bude schvaľovať aj rozpočet MČ.


Michal Djordjevič, poslanec MČ Košice Staré Mesto. Kontakt : 0908 234 054 , michal@djordjevic.sk    Kontaktujte autora petície

Facebook