Najpopulárnejšie petície tento rok

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2021) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petícia za dodržiavanie ústavy a práv občanov Slovenskej republiky.

My podpísany občania Slovenskej republiky sme za to aby sa dodržiavala ústava Slovenskej republiky a práva občanov  Slovenskej republiky. Nedodržiavanie a porušovanie ústavy a práv budeme upozroňovať  spôsobom ako nám to ústava umožňuje a informovať o tom ktorú koľvek vládu  ktorá bude porušovať ústavu a práva občanov Slovenskej republiky.

Vytvorené: 2021-09-16 Štatistiky

Petícia za revitalizáciu bývalej textilnej továrne Merina

PETÍCIA ZA REVITALIZÁCIU  BÝVALEJ TEXTILNEJ TOVÁRNE MERINA   Vážená pani ministerka kultúry Natália Milanová, vážený pán primátor mesta Trenčín Richard Rybníček, vážená pani riaditeľka Krajského pamiatkového úradu Trenčín Eva Gazdíková,   my, obyvatelia krajského mesta Trenčín, priľahlých okresných miest a obcí v rámci Trenčianskeho kraja ako i ostatných krajských miest,  obraciame sa na Vás s touto petíciou o podporu  projektu plánovanej revitalizácie  areálu Merina v našom  krajskom meste Tren

Vytvorené: 2021-08-19 Štatistiky

Petícia proti umiestneniu spaľovacej pece v obci Veľký Slavkov

Dolu podpísaní občania, obyvatelia obce Veľký Slavkov a občania podtatranského regiónu v súlade s verejným záujmom a zákonom č. 85/1990 Zb.Zákon o petičnom práve, vyjadrujeme nesúhlas s umiestnením kremačnej pece zvierat v obci Veľký Slavkov a teda sme proti zámeru kremácie zvierat v obci Veľký Slavkov pod značkou OU-PP-OSZP-2021/010633-002/BL (ďalej len zámer).Zároveň táto petícia je hromadnou pripomienkou verejnosti k tomuto zámeru.Zdôvodnenie:1. Zámer prestavuje reálne ohrozenie atraktivity o

Vytvorené: 2021-06-27 Štatistiky

Častejšie fungovanie semaforov počas dňa na križovatke v Šalkovej

  Petícia je výsledkom dlhodobej nepriaznivej dopravnej situácie na I/66 pri odbočke do Šalkovej. Žiadame ňou o zvýšenie intervalu fungovania semaforov na tejto križovatke z dôvodu dlhého čakania na výjazd zo Šalkovej (a to počas celého dňa, nie iba v exponovaných hodinách - 15:00 a 7:00) so zreteľom na ohrozenie, ktoré vodiči a vodičky podstupujú pri vchádzaní na hlavnú cestu. 

Vytvorené: 2021-09-11 Štatistiky

Hromadná pripomienka proti zrušeniu podlimitného verejného obstarávania  

Hromadná pripomienka proti zrušeniu podlimitného verejného obstarávania   Podpredseda vlády Slovenskej republiky pre legislatívu a plánovanie Štefan Holý predložil do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s termínom ukončenia MPK 31.12.2020.   Okrem iných zmien podpredseda vlády SR navrhuje vylúčenie v

Vytvorené: 2020-12-17 Štatistiky

osobná asistencia HPP

My Osobní asistenti  Slovenskej republiky žiadame pána ministra Milana Krajniaka ,aby osobná asistencia bola prehodnotená a pretransformovaná na riadny pracovný pomer riadna zmluva s USPVAR žiaden príspevok ani dohoda o vykonaní práce ani príjem definovaný  podľa daňového priznania  "prijem ktorý nie je živnosťou ani podnikaním“  ďalej aby mohol/hla  osobnú asistenciu vykonávať rodič,alebo náhradný rodič dieťaťa s ŤZP do 18 rokov plnom rozsahu, nie len 4 hodiny denne rodič by to mal ako náhradu

Vytvorené: 2021-05-05 Štatistiky

Občiansky ODPOR proti štátnej moci - jednotne a apoliticky

Deklarácia apolitického občianskeho odporu zo 16. Júla 2021 Keďže Vláda I. Matoviča (I.) a E. Hegera (II.), mnohí koaliční a aj mnohí opoziční poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ako aj Z. Čaputová (ďalej len „štátna moc“) - svojou politikou, ktorá je veľmi pravdepodobne ovplyvňovaná cudzou mocou a/alebo svojim diletantským neodborným konaním, ktoré sú takmer s istotou založené na pomste, túžbe po moci a chamtivosti, - bez najmenšieho náznaku snahy o sebareflexiu a  - za absolútnej pomo

Vytvorené: 2021-07-16 Štatistiky

Nemôžeme si dovoliť poľaviť v boji proti extrémizmu

V uplynulých dňoch sa začalo v médiách diskutovať s predstaviteľmi prokuratúry o úvahách odňať agendu extrémistických trestných činov spod pôsobnosti Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) a NAKA a presunúť ju na nešpecializované orgány s menšou územnou pôsobnosťou.V tomto ohľade nás znepokojilo predovšetkým vyjadrenie novozvoleného generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktoré odznelo na jeho TB dňa 20. januára: „… čo sa týka extrémistických trestných činov ako takých, celkovo, podľa môjho názoru t

Vytvorené: 2021-01-27 Štatistiky

Petícia „Za záchranu prírodných hodnôt biotopov ohrozených banskou činnosťou na území Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina“

PETÍCIA v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve „za záchranu prírodných hodnôt biotopov ohrozených banskou činnosťou na území Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina“ Petícia je adresovaná ministrovi životného prostredia SR, generálnemu riaditeľovi Štátnej ochrany prírody SR a Obvodnému banskému úradu Banská Bystrica My nižšie podpísaní, nespokojní občania, usilujúci za záchranu územia žiadame, o naliehavé riešenie nešťastnej situácie, v ktorej sa nachádza CHKO Cerová vrchovina, kvô

Vytvorené: 2020-12-11 Štatistiky

Petícia proti likvidácii autobusovej linky Dolný Kubín - Bukowina Tatrzańska a za otvorenie nových spojov zo Žilinského kraja do Poľska: Trstená - Jabłonka, Liptovský Mikuláš - Krakov - letisko Balice

Vážená PaniErika JurinováPredsedníčka Žilinského samosprávneho krajaa úradníci úradu ŽSK V rokoch 2017-2018 Žilinský samosprávny kraj pozitívne reagoval na návrh Malopoľského vojvodstva ohľadom spoločného zriadenia sieti cezhraničných autobusových spojení vo verejnom záujme a začala sa spolupráca dvoch regiónov v tejto veci. Projekt podporovalo aj Ministerstvo dopravy, ktoré práve kvôli tomuto zmenilo zákon o verejnej doprave. Zmena umožnila vyšším územným celkam organizovať a financovať aj mies

Vytvorené: 2020-12-17 Štatistiky