Otvorený list rodičov, starých rodičov a priateľov LGBTI+ ľudí adresovaný poslancom a poslankyniam NRSR


Vážené poslankyne, vážení poslanci hnutia OĽANO a strany Sme rodina,


obraciame sa na Vás ako na volených zástupcov a zástupkyne v najvyššom zákonodarnom orgáne Slovenskej republiky, pretože sme pobúrení hlasovaním niektorých z Vás o návrhu novelizácie Ústavy SR dňa 17.3.2021.


Sme milujúci rodičia a starí rodičia LGBTI+ detí, ich blízki príbuzní a priatelia. Vaša podpora návrhu novelizácie Ústavy SR predloženého extrémistickou stranou Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko sa nás hlboko dotýka. Takáto novelizácia by mala ďalekosiahle dôsledky nielen pre náš život, ale aj pre celú spoločnosť. V dôvodovej správe k tomuto návrhu sú naše deti, naši blízki a priatelia označovaní ako devianti, pričom ich rodinné zázemie je charakterizované ako „zvrátené prostredie“. Takéto znevažovanie a nálepkovanie považujeme za neprijateľné a dôrazne proti tomu protestujeme.


Žiadame Vás, aby ste zodpovedne zvážili možné dôsledky svojho hlasovania: Čo by sa stalo v prípade, že by takéto zákony našli uplatnenie? Skutočne chcete obrať deti o milujúcich rodičov? A rodičov o deti? Chcete transrodovým ľuďom zabrániť, aby mohli žiť svoj život podľa slobodného rozhodnutia? Pozreli ste sa do očí ľuďom, ktorí o svoje dieťa prišli práve na základe nekompetentnosti a neznášanlivosti? Tieto rodiny sú tu. Sme to aj my, máme svoje tváre, žijeme svoje životy. A ďalších dotknutých rodín sú na Slovensku tisíce. Namiesto toho, aby ste vo svojej práci presadzovali legislatívne rámce pre to, aby rôzne skupiny ľudí mohli žiť plnohodnotný život, konáte opačne a zabraňujete presadeniu potrebných úprav legislatívy (napr. takých, ktoré umožnia uplatňovanie vedeckých poznatkov a zlepšenie mechanizmov medicínskej praxe týkajúcich sa trans ľudí). Viete o tom, v akých obavách žijú mnohí ľudia na Slovensku aj vinou diskriminujúcich rozhodnutí parlamentu?


Sme ľudia, ktorí majú strach, že nám naše deti a vnúčatá štát zoberie. Sme tí, ktorí s deťmi a priateľmi prekonávajú proces tranzície, pri čom čelia množstvu problémov, o ktorých väčšinová spoločnosť nič netuší. Sme tí, ktorí ako kamaráti, kolegovia a susedia LGBTI+ ľudí citlivo vnímame neisté právne a sociálne prostredie, v ktorom žijú.


Poslaneckú prácu vnímame ako zodpovedné hľadanie riešení pre všetkých, v duchu najhumánnejších politických zásad a dobrej spoločensko-kultúrnej praxe. Zastupujete všetkých občanov a občianky našej krajiny, a preto nemôžete ktorýmkoľvek skupinám spomedzi nich úmyselne ubližovať a otvorene popierať ich ľudské práva. Takéto návrhy právnych predpisov nemajú mať miesto vo vyspelej spoločnosti, pretože popierajú ľudskosť i výsledky vedeckého poznania.


Je zrejmé, že takéto otvorené hanobenie iluzórneho nepriateľa využíva napätú spoločenskú situáciu a prichádza práve v čase, keď sa nachádzame v stave bezprecedentnej krízy spôsobenej pandémiou. Sme konfrontovaní s démonizovaním našich blízkych a nezmyselným vyvolávaním strachu v širokej verejnosti prostredníctvom lacného populizmu, šírenia homofóbie, transfóbie a predovšetkým hrubého zneužívania politickej moci.


My všetci však nie sme len rodičia, súrodenci alebo priatelia detí, ktoré nazývate deviantmi, ale zároveň aj susedia či kolegovia ľudí, ktorí nás dobre poznajú. Títo ľudia nám dôverujú, a preto Vášmu populizmu neuveria. Sme pevnou súčasťou tejto krajiny a vytvárame hodnoty, ktoré prispievajú k jej rozvíjaniu.


Chceme tiež zdôrazniť, že Vaše rozhodnutie nemá vplyv len na naše deti a našich blízkych, ale na celú spoločnosť pri prijímaní rozmanitosti. Akú krajinu pomáhate vytvárať svojim rozhodovaním? Nepodporujte opatrenia, ktoré budú ľuďom otvorene ubližovať na základe ich inakosti, ktoré im budú upierať ľudskú dôstojnosť a nedovolia im žiť svoj život.


Hoci by to bolo namieste, nežiadame ospravedlnenie.


Dôrazne však žiadame, aby ste sa v budúcnosti zdržali podpory podobných návrhov a vyjadrení, ktoré sú v priestore mimo parlamentnej imunity protiprávne.


Prosím, považujte tento list za otvorený.

 

1. Pavlína Fichta Čierna, matka transrodového syna, vysokoškolská učiteľka a vizuálna umelkyňa, Rosina
2. Zlatica Maarová, matka LGBTI+ dcéry a stará mama, Bratislava
3. Lenka Martinčoková, matka geja, učiteľka na dôchodku, Košice
4. Mária Šimášková, matka geja a starká, sociálna pracovníčka na dôchodku, Banská Štiavnica
5. Soňa Nováková, sestra LGBT brata, špecialista pre rozvoj a vzdelávanie, Praha
6. Soňa Bošelová, krstná mama geja, ekonómka na dôchodku, Prešov
7. Dušan Martinčok, otec a svokor gejov, lekár, Košice
8. Ľudmila Maťavková, matka geja, dôchodkyňa, Chynorany
9. Alexandra Kusá, historička umenia, Bratislava
10. Mária Sedláková, stará mama transrodového dieťaťa, stredoškolská učiteľka na dôchodku, Žilina
11. Otto Sedlák, starý otec transrodového dieťaťa, architekt, podnikateľ, dôchodca, Žilina
12. Marek Adamov, priateľ, riaditeľ KC Stanica Žilina-Záriečie a Novej synagógy, Žilina
13. Petra Šutariková, blízka príbuzná transrodového dieťaťa, inžinierka, stredoškolská učiteľka, Žilina
14. Katarína Melicherová, kamarátka, Bratislava
15. Tereza Maarová, sestra
16. Lukáš Berberich, riaditeľ kina Úsmev, Košice
17. Božena Režuchová, babka a prababka, Bratislava
18. Nina Vidovencová, teoretička, Bratislava
19. Rozália Majerčíková, sestra transrodového dieťaťa, veterinárna lekárka, Rosina, Viedeň
20. Dušan Dobiaš, priateľ, technik, Žilina
21. Vladimíra Büngerová, priateľka, historička umenia, Bratislava
22. Jana Bodnárová, priateľka, spisovateľka, Košice
23. Marcela Katuščáková, priateľka, vysokoškolská učiteľka, Martin
24. Martin Katuščák, priateľ, vydavateľ, prekladateľ, Martin
25. Mária Eliášová, blízka príbuzná transrodového chlapca, organizátorka kultúrnych podujatí, Žilina
26. Juliana Sokolová, priateľka, spisovateľka, filozofka, Košice
27. Katarína Rusnáková, priateľka, vysokoškolská učiteľka, Žilina
28. Zdenko Šimášek, brat, Vrbice
29. Denisa Šimášková, švagriná, Vrbice
30. Danica Budovská, priateľka, dôchodkyňa, Bratislava
31. Matúš Maar, brat
32. Beáta Klenová, matka LGBTI+ detí, ekonómka, Záhradné
33. Edo Klena, otec LGBTI+ detí, pesničkár, Záhradné
34. Ľuba Chlupisová, teta LGBTI+ netere, lekárka, dôchodkyňa, Zvolen
35. Ľudmila Majherová, priateľka, učiteľka, dôchodkyňa, Košice
36. Tatiána Mikitová, priateľka, učiteľka, dôchodkyňa, Košice
37. Anna Jurkechová, priateľka, učiteľka, dôchodkyňa, Košice
38. Juraj Fridrik, priateľ, lekár, Košice
39. Katarína Marynčáková, kamarátka, dôchodkyňa, Chorvatsky Grob
40. Waldemar Švabenský, otec transrodového syna, grafický dizajnér, fotograf, Bratislava
41. Adriána Hoštaková, priateľka, galerijná lektorka, Žilina
42. Michaela Makarovičová, priateľka, dizajnérka, Višňové
43. Viera Olčáková, učiteľka, dôchodkyňa, Košice
44. Barbora Kapasná, blízka príbuzná transrodového chlapca, marketingová manažérka, Žilina
45. Petra Šutariková ml., blízka príbuzná transrodového chlapca, ekonomická špecialistka, Žilina, Praha
46. Jana Geržová, priateľka, historička a kritička umenia, Dobrohošť
47. Danka Šniererová, priateľka, ekonómka, Rožňava
48. Silvia Bačová, sestra lesby, ekonómka, Košice
49. Katarína Žačková, sestra, web administrátorka, Košice
50. Anna Garanová, priateľka, lekárka, Košice

51.Milica Okáliová, kamarátka, Bratislava

52. Eva Capková, priateľka, Považská Bystrica

53. Danielle Ferreira, kamarátka, Bratislava

 

 

 


Združenie rodičov a priateľov, Pavlína Fichta Čierna, Zlatica Maarová a Lenka Martinčoková    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Združenie rodičov a priateľov, Pavlína Fichta Čierna, Zlatica Maarová a Lenka Martinčoková na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...