Najpopulárnejšie petície za posledných 30 dní

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2024) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Doživotný trest odňatia slobody bez možnosti podmienečného prepustenia pre Dušana Dědečka, ktorý svojim konaním usmrtil piatich mladých ľudí a ďalších vážne zranil

Vytvorené: 2022-10-06 Štatistiky

Petícia proti zrušeniu slobodného prístupu k úsporám v II. pilieri

Vytvorené: 2022-09-23 Štatistiky

Petícia za urýchlenú sanáciu toxickej skládky po bývalom CHZJD v Bratislavskej Vrakuni

Vytvorené: 2022-07-28 Štatistiky

Petícia za zákonnú ochranu turistických trás

Vytvorené: 2022-06-06 Štatistiky

Podporte zmeny zákona o poľovníctve za lepšie podmienky pre zvieratá

Vytvorené: 2022-05-04 Štatistiky

Častejšie fungovanie semaforov počas dňa na križovatke v Šalkovej

Vytvorené: 2021-09-11 Štatistiky

Zostaň pripojený, ale chránený

Vytvorené: 2021-06-11 Štatistiky

Petícia za zrušenie rezidentského, regulovaného a spoplatneného parkovania v MČ Bratislava-Staré mesto

Vytvorené: 2021-05-30 Štatistiky

Peticia za to aby Osobna asistencia bola HPP

Vytvorené: 2021-05-05 Štatistiky

Petícia za zachovanie skratiek okresov na poznávacích značkách motorových vozidiel

Vytvorené: 2021-03-18 Štatistiky

Stop týraniu, zabíjaniu a porážaniu koní na Slovensku

Vytvorené: 2021-02-14 Štatistiky

#Podpisujem

Vytvorené: 2021-01-20 Štatistiky

Máme dosť Smeru a Hlasu! Dajme prosím týmto ľuďom vedieť, že Slovensko ich už viac nepokladá za osoby morálne spôsobilé vyjadrovať sa k veciam verejným. Prosím šírte, zdieľajte, podporujte...

Vytvorené: 2021-01-08 Štatistiky

Záchrana mliečneho automatu v Bratislave na Borskej 1, Karlova Ves

Vytvorené: 2021-01-07 Štatistiky

Petícia za dostupnosť sociálnej služby - verejné špecializované zariadenia pre autistov.

Vytvorené: 2020-11-21 Štatistiky

hromadná pripomienka k návrhu zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Vytvorené: 2020-08-07 Štatistiky

z ČIERNEJ na ZELENÚ - PETÍCIA ZA RIEŠENIE ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ: SEREĎ – Niklová huta – areál bývalého podniku a skládka lúženca (SK/EZ/GA/221 a SK/EZ/GA/222)

Vytvorené: 2020-06-26 Štatistiky

Petícia proti výstavbe prestupného bývania a za vysťahovanie rómov z Bernolákovej ulice číslo 9 Hlohovec parcela registra C 1685 číslo listu vlastníctva 4800.

Vytvorené: 2020-06-22 Štatistiky

PETÍCIA PROTI ZRUŠENIU CHRÁNENÉHO OBECNÉHO ÚZEMIA „Park Janka KRÁĽA v Trnave“

Vytvorené: 2020-06-08 Štatistiky

Zamedzenie výrubu lesov v Slovenskej republike

Vytvorené: 2020-05-24 Štatistiky