Vyjadrenie podpory prednostovi gynekologickej kliniky ružinovskej nemocnice Jozefovi Záhumenskému pri útoku fanatikov z Aliancie pre rodinu

Fanatici z nenávistného spolku Aliancia za rodinu, na čele s Antonom Chromíkom, sa rozhodli vytiahnuť do boja proti prednostovi gynekologickej kliniky ružinovskej nemocnice Jozefovi Záhumenskéhmu za to, že si dovolil upozorniť na nebezpečenstvo ich nápadu, púšťať ženám, ktoré sa rozhodli ísť na potrat, zvuk tlkotu srdca plodu.

„Zvuk srdiečka plodu možno zachytiť iba prostredníctvom pulzného dopplerovského vyšetrenia, ktoré má vysokú ultrazvukovú energiu, ktorú sústredí do veľmi úzkej vyšetrovanej oblasti. V nej sa energia mení na teplo a môže mať vplyv na premenu bielkovín, ale aj nukleových kyselín. Táto energia výrazne presahuje bezpečnostné hladiny pre zárodky v prvom trimestri a nesmie sa používať, pretože hrozí poškodenie tkanív srdca."

Aliancia za rodinu sa dlhodobo profiluje ako organizácia vyznávajúcej stredoveké videnie sveta a tak ako ich predchodcovia, ani oni neznesú ak im ich dogmatické nezmysly spochybňuje veda. Preto spustili petíciu za odvolanie pána prednostu, ktorú do tejto chvíle podpísalo už 4 500 ľudí.

Poďme my touto petíciou vyjadriť podporu Jozefovi Záhumenskému a zároveň vyslať signál pánovi Chromíkovi, že jeho tmárske názory v spoločnosti nemajú čo hľadať.

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Martin Sirota na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...