Najpopulárnejšie petície v roku 2019 - Slovensko

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2024) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

PETÍCIA ZA OCHRANU VLASTNÍKOV PÔDY PRED OLIGARCHAMI A AGROBARÓNMI

Vytvorené: 2019-12-05 Štatistiky

PETÍCIA za vyhlásenie miestneho referenda v meste RUŽOMBEROK o odvolaní primátora.

Vytvorené: 2019-10-07 Štatistiky

Petícia za vyhlásenie referenda - Skôr do dôchodku

Vytvorené: 2018-07-11 Štatistiky

NESÚHLASÍM SO ZÁMEROM ROZŠIROVANIA ODPADOV BPS HOROVCE

Vytvorené: 2019-11-26 Štatistiky

Petícia za vybudovanie cyklistického chodníka v úseku Snina – Starina podľa územného plánu Prešovského kraja

Vytvorené: 2019-07-22 Štatistiky

Zachovanie 4-ročného odboru na Gymnázium Opatovská cesta 7 v Košiciach

Vytvorené: 2018-12-17 Štatistiky

Petícia za zmenu hospodárskeho lesa na les osobitného určenia s relaxačnou a oddychovou funkciou pre verejnosť. (Lesopark Ilonka)

Vytvorené: 2019-02-08 Štatistiky

Petícia za zákaz obnovy dobývania výhradného ložiska stavebného kameňa – vápenca v dobývacom priestore PERNEK.

Vytvorené: 2019-05-21 Štatistiky

P E T Í C I A / P E T Í C I Ó ZA ZASTAVENIE KONANIA VO VECI VÝRUBU 148 STROMOV VO VETROLAME PRI PARKU POMLÉ / / A POMLÉ PARK MELLETTI SZÉLFOGÓ 148 FÁJÁNAK KIVÁGÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁS LEÁLLÍTÁSA

Vytvorené: 2019-02-08 Štatistiky

Zachráňme budovu Základnej umeleckej školy v Turzovke

Vytvorené: 2019-05-15 Štatistiky

P E T Í C I A proti zámeru prenajať mestský majetok - tepelné rozvody v meste Humenné, súkromnej spoločnosti Humenská energetická spoločnosť s.r.o., ktorej 67 percent vlastní Chemes a.s.

Vytvorené: 2019-06-10 Štatistiky

> > > ZA ZNÍŽENIE PLATOV POLITIKOV MINIMÁLNE O 50%.

Vytvorené: 2014-11-14 Štatistiky

Petícia za vybudovanie športového areálu a detského ihriska Nad Tehelňou

Vytvorené: 2019-09-10 Štatistiky

Stanovisko spisovateľov

Vytvorené: 2019-01-22 Štatistiky

Otvorený list prezidentke SR k pripravovaným oslavám 75. výročia SNP

Vytvorené: 2019-07-10 Štatistiky

Petícia za biologickú likvidáciu lariev a komárov v Komárne

Vytvorené: 2019-06-22 Štatistiky

Petíca „Za opravu cesty III. triedy na úseku Pliešovce, časť Zábava - Zaježová–Vígľašská Huta Kalinka.“

Vytvorené: 2019-04-13 Štatistiky

Výzva na rekonštrukciu nebezpečnej križovatky Zavarská ulica - Juhovýchodný obchvat Trnavy

Vytvorené: 2019-11-21 Štatistiky

Petícia za zrušenie Štátnej školskej inšpekcie

Vytvorené: 2019-12-07 Štatistiky

Odmietame kvóty pre migrantov

Vytvorené: 2015-05-27 Štatistiky