NESÚHLASÍM SO ZÁMEROM ROZŠIROVANIA ODPADOV BPS HOROVCE

Podpisom tejto petície vyjadrujem nesúhlasné stanovisko k zámeru činnosti BPS Horovce o rozširovaní odpadov zo známych dôvodov:

* NEZNESITEĽNÝ ZÁPACH V OVZDUŠÍ DOPRAVNÁ ZAŤAŽENOSŤ OBCE HOROVCE, ako aj ostatných dotknutých obcí

* VYSOKÁ PRAŠNOSŤ V OVZDUŠÍ A ZNEČISTENIE KOMUNIKÁCIÍ PRI VÝVOZOCH ODPADOV

* DISKUTABILNÁ KVALITA SPODNÝCH VÔD, ktoré sa od roku 2012 v meraniach značne líšia

* OBAVA Z OHROZENIA ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI občanov

Žiadam kompetentných o zamietnutie tohto zámeru.

 

UPOZORNENIE !!!!!! Potom ako podpíšete petíciu, príde vám e-mail s linkom na potvrdenie Vášho podpisu. Ak nepotvrdite tento email, váš hlas je NEPLATNÝ!!!! Ak vám e-mail nepríde za krátky čas, skontrolujte si, prosím, SPAM. 

4_bps1.jpg

2_bps.jpg

1_bps.jpg

6_bps1.jpg

 


Aktivisti v obci Horovce    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Aktivisti v obci Horovce na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook