PETÍCIA ZA OCHRANU VLASTNÍKOV PÔDY PRED OLIGARCHAMI A AGROBARÓNMI

 

My dolu podpísaní občania svojim podpisom vyjadrujeme nesúhlas s novelou zákona číslo 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách v znení neskorších predpisov, ktorý prijal parlament 27.11.2019. Využívame tak naše ústavné právo.

Táto novela zákona aj po pozemkových úpravách naďalej ponechá vplyv oligarchov a agrobarónov na pôdu cez nájomný vzťah s vlastníkmi pôdy.

Schválená novela zákona je podľa nás protiústavná nakoľko vlastnícke právo je chránené ústavou a vlastník je ten, ktorý má rozhodovať o tom kto a za akých podmienok bude užívať jeho pôdu.
Pozemkové úpravy mali za pôvodný cieľ uvoľniť ruky vlastníkom pôdy pre prípadné nové nájomné vzťahy alebo pre ich vlastné obrábanie. Schválené znenie zákona však vplyv oligarchov a finančných skupín na pozemky ktoré majú v prenájme ponechá, a obmedzí tak vlastníkov pozemkov.


Politická strana - MÁME TOHO DOSŤ!    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Politická strana - MÁME TOHO DOSŤ! na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook