Najpopulárnejšie petície v roku 2015 - Slovenská republika

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petícia za zníženie stupnice na písomných maturitách z matematiky

Maturita z matematiky v roku 2015 bola nesmierne ťažká oproti minulým rokom, úlohy sa za daných podmienok (čas a stres) nedali stihnúť. Preto žiadam NÚCEM o zníženie minimálnej percentuálnej hranice na 20% namiesto 25%.

Vytvorené: 2015-03-19 Štatistiky

Petícia za odobratie titulu BFHI Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline

My, dolupodpísané klientky Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia a oddelenia Neonatológie FNsP v Žiline s rodinnými príslušníkmi, občania mesta Žilina a sympatizanti petície týmto žiadame príslušné kompetentné organizácie zastrešujúce udeľovanie titulu BFHI slovenským nemocniciam o odobratie tohto titulu menovanej nemocnici z dôvodu sústavného dlhoročného ignorovania a nerešpektovania všetkých základných bodov BFHI http://www.mamila.sk/pre-zdravotnikov/10-bodov-bfhi/, ktoré sa týkajú dojčenia a p

Vytvorené: 2015-06-02 Štatistiky

Petícia za vybudovanie detenčného ústavu pod gesciou MS SR

Petícia za urýchlené vybudovanie detenčného ústavu pod gesciou Ministerstva spravodlivosti   Nový trestný zákon č. 301/2005 Z.z. účinný od 1.1.2006 v porovnaní so starým trestným kódexom uspokojil dlhé roky trvajúce volanie odbornej psychiatrickej verejnosti po zriadení detenčných ústavov, najmä z dôvodu, že niektoré duševné poruchy (niektoré závažné špecifické poruchy osobnosti, niektoré organické poruchy, niektoré sexuálne deviácie, neúspešne opakovane liečené závislosti od psychoaktívnych lát

Vytvorené: 2015-07-02 Štatistiky

Stop nevhodnej relácii na Tv Dajto s názvom ,,Nebezpečné šelmy"

Požadujem stiahnúť nevhodnú reláciu Tv Dajto s názvom ,,Nebezpečné šelmy". O relácii: Tento seriál sa vysiela na tv stanici Dajto každú sobotu o 17:35 a v nedeľu o 17:35. Je nevhodný pre deti a mládež. V seriáli sa propaguje zabíjanie (aj) ohrozených druhov živočíchov žijúcich na africkom kontinente (napr. nosorožcov). Chcela by som touto petíciou osloviť kompetentných v tv Markíza, aby pouvažovali nad stiahnutím tohoto programu náhradou za iný, hodnotný prírodopisný seriál, či už zahraničný, al

Vytvorené: 2015-01-12 Štatistiky

Otvorený list chrámových hudobníkov

 Svojím podpisom sa stotožňujem s obsahom uvedeného listu a vyjadrujem mu svoju podporu:   Vážený predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský, vážený predseda Liturgickej komisie KBS Mons. Stanislav Stolárik, vážení členovia Hudobnej subkomisie Mons. Andrej Imrich a Mons. Viliam Judák, vážený tajomník Hudobnej sekcie Liturgickej komisie KBS, prof. Amantius Akimjak, vážený riaditeľ Spolku sv. Vojtecha, ThDr. Ivan Šulík, PhD.,   tento list nie je iniciatívou pedagógov-hudob

Vytvorené: 2015-01-17 Štatistiky

PETÍCIA za rozšírenie kapacity MŠ Tajovského Poprad

PETÍCIA za rozšírenie kapacity MŠ Tajovského Poprad a navrátenie pavilónu v areáli Materskej školy pri ZŠ Tajovského 3015/20 v Poprade   MŠ pri ZŠ Tajovského Poprad nemôže z kapacitných dôvodov prijať ďalšie deti, pričom v pavilóne, ktoré patrí do areálu MŠ existuje súkromná MŠ Centrum pre rodinu. My, rodičia detí a občania Slovenskej republiky, Vás ako zriaďovateľa a zároveň vlastníka pavilónu v areáli MŠ pri ZŠ Tajovského Poprad žiadame o navrátenie tohto pavilónu pre MŠ Tajovského Poprad, čím

Vytvorené: 2015-10-23 Štatistiky

Občania žiadajú zníženie poslaneckého platu na minimálnu mzdu

My dolupodpísaní občania Slovenskej republiky, žiadame zníženie poslaneckého platu na minimálnu mzdu. Ako opatrenie na zníženie verejného dlhu, žiadame zníženie poslaneckého platu na minimálnu mzdu do ukončenia volebného obdobia 4. rokov, každému neprítomnému poslancovi v rokovacej sále počas 25. a 26. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý sa síce zapísal do prezenčnej listiny – ale bol neprítomný v rokovacej sále. Existujú záznamy z ktorých je evidentné a nepopierateľné, že si

Vytvorené: 2013-11-10 Štatistiky

Petícia proti plánovanej výstavbe mosta do Hlbokého

V zmysle článku 27, ods.1 Ústavy SR a zákona SNR č. 85/1990 Zb.o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z. z. Cieľom petície je vyjadrenie nesúhlasu s výstavbou „mosta cez Váh“ na Nábreží medzi ulicou Belopotockého a Hlbokým, ul. Športová. Signatári petície žiadajú, aby mesto Liptovský Mikuláš využilo na prepojenie plánovanej novej železničnej stanice so životom mesta, existujúcu dokumentáciu a platné územné rozhodnutie na výstavbu južnej varianty cesty, smerom na Kamenné pole – Tesco, v zmy

Vytvorené: 2015-05-13 Štatistiky

Petícia proti zastavaniu trávnatého pozemku v Žiline

Petícia proti zastavaniu trávnatej plochy medzi sídliskami Hliny VI a Solinkami. My, dolu podpísaní občania sídliska Hliny VI a sídliska Solinky, NESÚHLASÍME so zastavaním veľkej trávnatej plochy medzi sídliskom Hliny VI a Solinkami, kde majú byť podľa plánu mesta postavené obytné domy a multifunkčný objekt! Predmetné územie sa v navrhovanom projekte nazýva Rudiny II.Touto petíciou preto ŽIADAME mestských poslancov mesta Žilina, aby ODMIETLI plán vedenia mesta zastavať túto plochu.   Ďalšie dopl

Vytvorené: 2015-09-20 Štatistiky

Petícia za odluku cirkvi od štátu

Žiadame Národnú radu Slovenskej republiky, o schválenie zákonu, podľa ktorého sa cirkevné spoločenstvá a náboženské hnutia prestanú financovať zo štátneho rozpočtu. Za rok 2013 sa Rímskokatolíckej cirkvi dalo viac ako 21 miliónov eur !!! Gréckokatolíckej cirkvi - 3,7 milióna eur. Evanjelická cirkev augsburského vyznania v roku 2013 dostala 3,6 milióna eur

Vytvorené: 2015-02-09 Štatistiky