Súhlasím s vybudovaním základne NATO

- Súhlasím s vybudovaním základne Organizácie Severoatlantickej zmluvy (ďalej len NATO), ktorá by mala údaje sídliť v Poprade na území Slovenskej republiky a má slúžiť na logistické účely NATO.

- Súhlasím s prehlbovaním kooperácie s členmi NATO, budovaním základní, objektov, zariadení a iných potrieb pre úlohy NATO na územií Slovenskej republiky.

- Súhlasím s tým aby Slovenská republika bola rovnocenný európsky partner, plniaci si svoje povinnosti, ktorými je štát zaviazaný.

- Súhlasím, aby bola suverenita, celistvosť Slovenskej republiky naďalej ochraňovaná NATO, a Ústavou Slovenskej republiky, "Územie Slovenskej republiky je jednotné a nedeliteľné"(Ústava Slovenskej republiky 1. Hlava Čl.3).

 

Svojím podpisom vyjadrujem súhlas s touto petíciou ("Súhlasím s vybudovaním základne NATO") v plnom znení.

 

Súhlasím

 

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Filip na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook