Najpopulárnejšie petície v roku 2015 - Slovensko

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petícia za zníženie stupnice na písomných maturitách z matematiky

Maturita z matematiky v roku 2015 bola nesmierne ťažká oproti minulým rokom, úlohy sa za daných podmienok (čas a stres) nedali stihnúť. Preto žiadam NÚCEM o zníženie minimálnej percentuálnej hranice na 20% namiesto 25%.

Vytvorené: 2015-03-19 Štatistiky

Petícia za odobratie titulu BFHI Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline

My, dolupodpísané klientky Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia a oddelenia Neonatológie FNsP v Žiline s rodinnými príslušníkmi, občania mesta Žilina a sympatizanti petície týmto žiadame príslušné kompetentné organizácie zastrešujúce udeľovanie titulu BFHI slovenským nemocniciam o odobratie tohto titulu menovanej nemocnici z dôvodu sústavného dlhoročného ignorovania a nerešpektovania všetkých základných bodov BFHI http://www.mamila.sk/pre-zdravotnikov/10-bodov-bfhi/, ktoré sa týkajú dojčenia a p

Vytvorené: 2015-06-02 Štatistiky

Petícia za vybudovanie detenčného ústavu pod gesciou MS SR

Petícia za urýchlené vybudovanie detenčného ústavu pod gesciou Ministerstva spravodlivosti   Nový trestný zákon č. 301/2005 Z.z. účinný od 1.1.2006 v porovnaní so starým trestným kódexom uspokojil dlhé roky trvajúce volanie odbornej psychiatrickej verejnosti po zriadení detenčných ústavov, najmä z dôvodu, že niektoré duševné poruchy (niektoré závažné špecifické poruchy osobnosti, niektoré organické poruchy, niektoré sexuálne deviácie, neúspešne opakovane liečené závislosti od psychoaktívnych lát

Vytvorené: 2015-07-02 Štatistiky

Stop nevhodnej relácii na Tv Dajto s názvom ,,Nebezpečné šelmy"

Požadujem stiahnúť nevhodnú reláciu Tv Dajto s názvom ,,Nebezpečné šelmy". O relácii: Tento seriál sa vysiela na tv stanici Dajto každú sobotu o 17:35 a v nedeľu o 17:35. Je nevhodný pre deti a mládež. V seriáli sa propaguje zabíjanie (aj) ohrozených druhov živočíchov žijúcich na africkom kontinente (napr. nosorožcov). Chcela by som touto petíciou osloviť kompetentných v tv Markíza, aby pouvažovali nad stiahnutím tohoto programu náhradou za iný, hodnotný prírodopisný seriál, či už zahraničný, al

Vytvorené: 2015-01-12 Štatistiky

Otvorený list chrámových hudobníkov

 Svojím podpisom sa stotožňujem s obsahom uvedeného listu a vyjadrujem mu svoju podporu:   Vážený predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský, vážený predseda Liturgickej komisie KBS Mons. Stanislav Stolárik, vážení členovia Hudobnej subkomisie Mons. Andrej Imrich a Mons. Viliam Judák, vážený tajomník Hudobnej sekcie Liturgickej komisie KBS, prof. Amantius Akimjak, vážený riaditeľ Spolku sv. Vojtecha, ThDr. Ivan Šulík, PhD.,   tento list nie je iniciatívou pedagógov-hudob

Vytvorené: 2015-01-17 Štatistiky

PETÍCIA za rozšírenie kapacity MŠ Tajovského Poprad

PETÍCIA za rozšírenie kapacity MŠ Tajovského Poprad a navrátenie pavilónu v areáli Materskej školy pri ZŠ Tajovského 3015/20 v Poprade   MŠ pri ZŠ Tajovského Poprad nemôže z kapacitných dôvodov prijať ďalšie deti, pričom v pavilóne, ktoré patrí do areálu MŠ existuje súkromná MŠ Centrum pre rodinu. My, rodičia detí a občania Slovenskej republiky, Vás ako zriaďovateľa a zároveň vlastníka pavilónu v areáli MŠ pri ZŠ Tajovského Poprad žiadame o navrátenie tohto pavilónu pre MŠ Tajovského Poprad, čím

Vytvorené: 2015-10-23 Štatistiky

Občania žiadajú zníženie poslaneckého platu na minimálnu mzdu

My dolupodpísaní občania Slovenskej republiky, žiadame zníženie poslaneckého platu na minimálnu mzdu. Ako opatrenie na zníženie verejného dlhu, žiadame zníženie poslaneckého platu na minimálnu mzdu do ukončenia volebného obdobia 4. rokov, každému neprítomnému poslancovi v rokovacej sále počas 25. a 26. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý sa síce zapísal do prezenčnej listiny – ale bol neprítomný v rokovacej sále. Existujú záznamy z ktorých je evidentné a nepopierateľné, že si

Vytvorené: 2013-11-10 Štatistiky

Petícia proti plánovanej výstavbe mosta do Hlbokého

V zmysle článku 27, ods.1 Ústavy SR a zákona SNR č. 85/1990 Zb.o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z. z. Cieľom petície je vyjadrenie nesúhlasu s výstavbou „mosta cez Váh“ na Nábreží medzi ulicou Belopotockého a Hlbokým, ul. Športová. Signatári petície žiadajú, aby mesto Liptovský Mikuláš využilo na prepojenie plánovanej novej železničnej stanice so životom mesta, existujúcu dokumentáciu a platné územné rozhodnutie na výstavbu južnej varianty cesty, smerom na Kamenné pole – Tesco, v zmy

Vytvorené: 2015-05-13 Štatistiky

Petícia proti zastavaniu trávnatého pozemku v Žiline

Petícia proti zastavaniu trávnatej plochy medzi sídliskami Hliny VI a Solinkami. My, dolu podpísaní občania sídliska Hliny VI a sídliska Solinky, NESÚHLASÍME so zastavaním veľkej trávnatej plochy medzi sídliskom Hliny VI a Solinkami, kde majú byť podľa plánu mesta postavené obytné domy a multifunkčný objekt! Predmetné územie sa v navrhovanom projekte nazýva Rudiny II.Touto petíciou preto ŽIADAME mestských poslancov mesta Žilina, aby ODMIETLI plán vedenia mesta zastavať túto plochu.   Ďalšie dopl

Vytvorené: 2015-09-20 Štatistiky

Petícia za odluku cirkvi od štátu

Žiadame Národnú radu Slovenskej republiky, o schválenie zákonu, podľa ktorého sa cirkevné spoločenstvá a náboženské hnutia prestanú financovať zo štátneho rozpočtu. Za rok 2013 sa Rímskokatolíckej cirkvi dalo viac ako 21 miliónov eur !!! Gréckokatolíckej cirkvi - 3,7 milióna eur. Evanjelická cirkev augsburského vyznania v roku 2013 dostala 3,6 milióna eur

Vytvorené: 2015-02-09 Štatistiky

Obnovenie vlakovej dopravy na trati 172 (Brezno - Červená Skala)

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100 810 05 Bratislava Petícia za obnovenie vlakovej dopravy na trati 172 (Brezno – Červená Skala a späť) minimálne do stavu pred zavedením nového grafikonu vlakovej dopravy platného od 14.12.2014 a za otvorenie diskusie o riešení železničnej dopravy na tejto trati.   My, podpísaní občania Slovenskej republiky, obyvatelia ako aj zamestnanci pracujúci v obci Pohorelá, miestna časť Pohorelská M

Vytvorené: 2015-01-07 Štatistiky

Petícia za zastavovanie RegioJetu v Piešťanoch

Milí ludia,ktorí sú z Piešťan a okolia,ale aj iní zo Slovenska.Ak by ste chceli aby vlaky IC RegioJetu zastavovali v Piešťanoch tak vyjadrite to svojim podpisom na túto petíciu.Dakujeme Vám za každý jeden podpis.

Vytvorené: 2015-05-16 Štatistiky

Podporujeme futbalovú mládež v Trnave

My, dolu podpísaní priaznivci futbalového klubu Spartak Trnava, obraciame sa na poslancov a primátora mesta Trnava s výzvou, aby z kompetencií vyplývajúcich z ich mandátov od nás, občanov, podporovali rozvoj športu, najmä mládeže. Aktuálne podporujeme dočasné zriadenie zázemia pre futbalové ihriská na Rybníku formou presunu buniek zo Štadióna Antona Malatinského.

Vytvorené: 2015-04-23 Štatistiky

Otvorený list na ODVOLANIE JUDr.A.Cisárovej riaditeľky CIPS

Otvorený list na ODVOLANIE riaditeľky Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže JUDr. Andrei CISÁROVEJ Vážený pánJán RichterministerMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SRŠpitálska 6-8816 43  BratislavaNa vedomie:Róbert Ficopredseda vlády SRÚrad vlády SRNámestie slobody 1813 70  Bratislava   My, občania, žiadame odvolanie riaditeľky Centra pre medzinárodneprávnu ochranu detí a mládeže JUDr. Andreu Cisárovú, pre jej neplnenie si svojích pracovných povinností, Štatútu Centr

Vytvorené: 2014-01-06 Štatistiky

Nesúhlas s výstavbou bytov pre sociálne odkázaných obyvateľov.

Primátor mesta a mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote. My, podpísaní občania pri tejto petícii, občania Rimavskej Soboty a okresu Rimavská Sobota, vyslovujeme nesúhlas s návrhom Mestského zastupiteľstva Rimavskej Soboty zo dňa 24.  Februára 2015 o výstavbe bytov pre sociálne odkázaných obyvateľov pri rómskom Sídlisku Dúžavská cesta. Zároveň žiadame a zrušenie tejto výstavby.

Vytvorené: 2015-06-02 Štatistiky

Petícia za schválenie liečby lekárskym konope

My dolupodpísaní občania Slovenskej republiky žiadame vládu, parlament a prezidenta Slovenskej republiky, ako aj kompetentné rezorty o otvorenie diskusie k otázke používania lekárskeho konope na liečenie závažných chorôb ako aj zákazu jeho pestovania a užívania pre vlastnú potrebu a vlastnú samoliečbu. Žiadame, aby sa pacienti mohli beztrestne liečiť lekárskym konope. Žiadame, aby prechovávanie a pestovanie malého množstva liečivého konope bolo legálne. Žiadame, aby rekreační užívatelia lekárske

Vytvorené: 2015-09-25 Štatistiky

Nitra za otvorený trh vo verejnej autobusovej preprave

My, dole podpísaní občania Slovenskej republiky, vyslovujeme nesúhlas s nedôvodným neudelením licencie pre spoločnosť RegioJet na trase diaľkového autobusového spoja Bratislava-Nitra-Banská Bystrica. Rozhodnutie o neudelení licencie dopravcovi vnímame ako útok na základné princípy demokracie a trhového hospodárstva, predovšetkým však ako ohrozenie zdravého konkurenčného prostredia.     Sme presvedčení, že ekonomická konkurencia zvyšuje kvalitu služieb. Preto sa vyslovujeme proti regulácii tr

Vytvorené: 2015-01-13 Štatistiky

obnovenie dopravy na gemerských tratiach

P E T Í C I A   My dole podpísaní občania Slovenskej republiky žiadame   Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o obnovu železničnej osobnej dopravy na tratiach Plešivec – Muráň (165), Plešivec – Slavošovce (166), Plešivec – Rožňava (160) a Rožňava – Dobšiná (167). Navrhujeme zabezpečiť priame vlakové spojenie okresného mesta Revúca s okresným mestom Rožňava a v prípojných staniciach Plešivec a Rožňava prípoje k rýchlikom a od rýchlikov.     Predseda petičn

Vytvorené: 2014-11-25 Štatistiky

PD nielen za zrušenie daní

My, dolupodpísaní občania SR vyjadrujeme nespokojnosť vo všetkých smeroch "fungovania" nášho štátu!!! PODPORTE túto petíciu pre lepšie SLOVENSKO. Cieľom našej účasti vo voľbách 2016 je priniesť občanom okrem iných, aj tieto zmeny: 1. Zrušenie vyše 30 druhov daní, daňových priznaní a licencií, daňových úradov, DPH a nahradiť ich jedinou daňou z každého peňažného pohybu. Zrušenie všetkých povinných sociálnych a zdravotných poistení. Táto úprava bude znamenať pre živnostníkov, podnikateľov, zamest

Vytvorené: 2015-07-04 Štatistiky

Petícia za vyhlásenie referenda o vystúpení Slovenska z NATO

Dňa 4. apríla 1949 podpisom tzv. Washingtonskej zmluvy bola založená Organizácia Severoatlantickej zmluvy (North Atlantic Treaty Organization – NATO). Dva členské štáty ležia v Severnej Amerike, zostávajúcich 26 členov je v Európe. Tri členské štáty (Spojené štáty, Spojené kráľovstvo, a Francúzsko) vlastnia aj nukleárne zbrane. Počas svojej existencie táto organizácia dokázala napadnúť veľké množstvo suverénnych štátov, obete na ľudských životoch sú len ťažko vyčísliteľné. Po páde východného blo

Vytvorené: 2014-04-29 Štatistiky