Petícia za odobratie titulu BFHI Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline

My, dolupodpísané klientky Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia a oddelenia Neonatológie FNsP v Žiline s rodinnými príslušníkmi, občania mesta Žilina a sympatizanti petície týmto žiadame príslušné kompetentné organizácie zastrešujúce udeľovanie titulu BFHI slovenským nemocniciam o odobratie tohto titulu menovanej nemocnici z dôvodu sústavného dlhoročného ignorovania a nerešpektovania všetkých základných bodov BFHI http://www.mamila.sk/pre-zdravotnikov/10-bodov-bfhi/, ktoré sa týkajú dojčenia a podpory kontaktu medzi matkou a dieťaťom. 

Odvolávame sa aj na prieskumy OZ Ženské kruhy a OZ Mamila o dodržiavaní bodov BFHI v slovenských nemocniciach http://www.mamila.sk/pre-matky/nemocnice-vysledky/ a žiadame, aj na základe týchto prieskumov, vyvodiť pre FNsP ZA adekvátne dôsledky.

Taktiež upozorňujeme na alarmujúce praktiky Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia FNsP v Žiline, ktoré sú v rozpore s odporúčaniami WHO o nástrihoch hrádze, miere cisárskych rezov, Kristellerovej expresii, výbere vhodnej pôrodnej polohy atď.

Svojimi podpismi vyjadrujeme aj hlboké znepokojenie nad stavom slovenského pôrodníctva a žiadame kontrolné orgány o dôslednejšie monitorovanie situácie v slovenských pôrodniciach, ktorá je mnohokrát na hrane dodržiavania ľudských práv, práv dieťaťa a práv pacienta.

Petícia bude odoslaná Slovenskej pediatrickej spoločnosti, Úradu MZ, Úradu ŽSK, pobočkám UNICEF a WHO na Slovensku a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v Žiline.


Oslejová Zuzana    Kontaktujte autora petície
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )