obnovenie dopravy na gemerských tratiach

P E T Í C I A

 

My dole podpísaní občania Slovenskej republiky žiadame

 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o obnovu železničnej osobnej dopravy na tratiach Plešivec – Muráň (165), Plešivec – Slavošovce (166), Plešivec – Rožňava (160) a Rožňava – Dobšiná (167). Navrhujeme zabezpečiť priame vlakové spojenie okresného mesta Revúca s okresným mestom Rožňava a v prípojných staniciach Plešivec a Rožňava prípoje k rýchlikom a od rýchlikov.

 

 

Predseda petičného výboru:
Ing. Peter Páteček, Čučmianska 1689/1, 04801 Rožňava 
Členovia:
Dušan Antalík, Mierová 50/2, 050 01 Revúca
Norbert Mondek, Fintická 46, 080 06 Prešov


Ing. Peter Páteček    Kontaktujte autora petície